Oturum Durumuna Göre Dublin ve Oturumla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

OTURUM DURUMUNA GÖRE DUBLİN
Eğer Madde-2 de belirtilen ülkelerin herhangi birinde oturumunuz varsa ya da ilticadan kabul aldıysanız oturum veren ülke ilticanızdan sorumludur. Bu sorumluluk, oturum bitse bile oturumun bitiş tarihinin üzerinden 24 ay geçene kadar devam eder. Yani oturum bittikten sonra 24 ay daha kural dışı yollarla ya da kilise sığınmasıyla iltica edeceğiniz ülkede kalmanız gerekir ki Dublin uygulaması düşmüş olsun ve iltica etmek istediğiniz ülkede ilticanız devam edebilsin. Örneğin, 18 Ekim 2021’de Yunanistan’dan 3 yıllık oturum aldığınız takdirde eğer Yunanistan 3 yıllık oturum vermiş ise bu oturum 19 Ekim 2024’te bitmekte olduğu için Dublin kuralı gereği bu sürenin üzerinden 2 sene daha geçmesi gerekir. (Kural dışı gayri resmi bir şekilde, oturumunuz yenilenmeden). Yani 20 Ekim 2026 da Yunanistan’a ait Dublin sorumluluğu düşmüş oluyor. Bu takdirde başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica etme hakkınız doğuyor. Ancak orada 20 Ekim 2026’dan sonra iltica ettikten sonra yeniden iltica dosyanız görülecek. İlticanız o günün şartlarında yeniden değerlendirilecektir. O gün geldiğinde iltica
ettiğiniz ülke ilticanızı o günün şartlarına göre değerlendirecektir. Bu durumda yeni oluşan şartlara göre ilticanızın kabul edilip edilmeyeceği belli değildir.
Örnek formül;
Oturum süresinin bitiş tarihi + 24 ay = Başka bir Dublin ülkesine iltica hakkınız vardır.

OTURUMLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Polonya’da öğrenci oturumu ya da geçici oturumum varsa iltica durumum nedir. Başka bir Dublin ülkesine iltica edebilir miyim?

Cevap: Oturum süresinin bitiş tarihi + 24 ay = Başka bir Dublin ülkesine iltica hakkınız vardır. İster öğrenci ister işçi oturumunuz olsun fark etmez. Formüle göre oturumunuzun bitmesinden 2 sene geçmesinden sonra başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Soru: Oturum bittikten sonra 2 sene nerede ne şekilde nasıl kalacağım?

Cevap: Kiliseye sığınabilirsiniz ya da diğer yöntemlerle kendi yeteneğinize bağlı olarak kalabilirsiniz.

 

Soru: Dublin-3 sözleşmesine göre oturum durumuyla ilgili kanuni dayanağı var mı?

Cevap: Yürürlükteki, Dublin-3 anlaşması 12.2 ve 12.4 maddesidir.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. 

Yorum yaz