Almanya’da Çalışma Hakkı Veren Yasa Maddeleri: 18 a 18b 19c2

  • 18a Mesleki eğitim almış vasıflı işçiler

Mesleki eğitim almış bir uzmana, nitelikli bir işte çalışabilmesi için oturma izni verilir.

  • 18b Akademik eğitim almış uzmanlar

Akademik eğitim almış bir uzmana, nitelikli bir işte çalışabilmesi için oturma izni verilir.

  • 19c Diğer istihdam amaçları; Subay

(1) Bir yabancıya, vasıflı işçi olarak vasıflarına bakılmaksızın, istihdam yönetmeliği veya hükümetler arası bir anlaşmanın yabancının bu istihdamı sürdürmesine izin verilebileceğini öngörmesi durumunda, istihdam için oturma izni verilebilir.

(2) Uygulamalı mesleki bilgisi güçlü olan bir yabancıya, istihdam mevzuatında yabancının bu işi yapmasına izin verilebileceği öngörülmesi halinde, nitelikli bir işte çalışmak üzere oturma izni verilebilir.

(3) Bir yabancıya, istihdamında kamu menfaatinin, özellikle de bölgesel, ekonomik veya iş piyasası politikası menfaatinin bulunması halinde, haklı münferit durumlarda oturma izni verilebilir.

(4) Bir Alman işverenle kamu hizmeti ilişkisi içinde olan bir yabancıya, Federal İş Kurumunun izni olmaksızın, federal bölgedeki resmi görevlerini yerine getirebilmesi için oturma izni verilir. Oturma izni, iş ilişkisi daha kısa bir süre ile sınırlı olmadığı sürece üç yıllık bir süre için verilir. Üç yıl sonra, 9. Maddenin 2. Fıkrasının 1. Cümlesinin 1 ve 3 numaralı paragraflarından farklı olarak yerleşim izni verilecektir.

Yorum yaz