Dublin Kılavuzu (Yorumlanmış Hali)

DUBLİN KILAVUZU

Hazırlayan: Oktay ÖZDEMİR
İşbu kılavuz yürürlükteki Dublin-3 sözleşmesi referans alınarak ayrıca mülteci adaylarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, bununla birlikte mülteciler dairesinin Dublin ile ilgili yapmış oldukları uygulamalar ve yazılı metinler referans alınarak yapılmıştır. İşbu kılavuz fikir verme amaçlı hazırlanmış olup kanun mevzuat gibi hukuki metin yerine geçmez, herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmez, herkesin dosyası ülke evrak geçiş şartları vb. çoklu kombinasyon seçenekleri bulunduğundan dolayı ve herkesin kendi özel şartları olduğu için kendi özel durumuna göre değerlendirmek gerekir. Bu sebeple Dublin sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda konunun uzmanı bir avukata ya da mülteciler dairesindeki Dublin konusundaki uzman danışmanlara ya da profesyonel danışmanlara danışmanız ilgili kanun maddelerine de bakmanız önemle tavsiye edilir.

 

DUBLİN SÖZLEŞMESİNE İMZA ATAN ÜLKELER

Aşağıda isimleri geçen ülkelerin, kendi aralarında yaptıkları, mültecilerin birden fazla ülkeye mükerrer iltica etmelerinin önünü kesmek amacıyla mültecilerin iltica sorumluluğunu (vize, oturum, parmak izi, sahte evrak, kural dışı geçişlerden dolayı) hangi ülkede olduğunu belirmek için sorumluluk belirleme ve yetki devri anlaşmasıdır.
Mesela eğer aşağıda ismi geçen ülkelerden birinde oturumunuz varsa, ilticanızdan o ülke sorumludur ve başka ülkeye iltica etme hakkınız yoktur. Veya eğer aşağıda ismi geçen ülkelerden birine vizeniz varsa, ilticanızdan o ülke sorumludur ve başka ülkeye iltica etme hakkınız yoktur. Eğer aşağıda ismi geçen ülkelerden birinde parmak iziniz varsa, ilticanızdan o ülke sorumludur ve başka ülkeye iltica etme hakkınız yoktur. Örneğin Hollanda’ya vizeniz varsa ve Hollanda vizeniz varken Almanya’ya iltica ettiğiniz takdirde Almanya sizi Hollanda’ya gönderecektir. Örneğin İtalya ya parmak izi verdiyseniz EURODAC Avrupa ortak parmak izi sistemine parmak iziniz kaydedildiyse ilticanızdan İtalya sorumludur. Başka bir ülkeye iltica ettiğinizde o ülke sizi İtalya’ya geri gönderecektir.
Dublin değerlendirmesi yapılırken hangi vizeye hangi oturuma sahip olduğunuza ya da hangi ülkede parmak izi verdiğinize ya da hangi ülkeye kural dışı yöntemlerle geçtiğinize, ailenizin ya da çocuklarınızın aşağıdaki ülkelerden hangisinde olduğuna bakılarak yapılan beraberinde çoklu değerlendirme ve ihtimalleri bulunduran bir uygulama olduğu için aşağıdaki konu başlıkları örnekler ile Dublin konusunu daha detaylı açıklamaya çalışacağız. Lütfen kendinize ait örneği bularak o konuya odaklanınız.

Sosyal yardımı tam olarak yapan ülkeler:
İSVEÇ, DANİMARKA, FİNLANDİYA, NORVEÇ, ALMANYA, HOLLANDA, BELÇİKA, LÜKSEMBURG, AVUSTURYA, LİHTENŞTAYN, İSVİÇRE, FRANSA, İRLANDA, İZLANDA 
Sosyal yardımı yetersiz olan veya hiç olmayan ülkeler:
İSPANYA, PORTEKİZ, İTALYA, SLOVENYA, HIRVATİSTAN, MACARİSTAN, ÇEKYA, POLONYA, SLOVAKYA, LİTVANYA, LETONYA, ROMANYA, BULGARİSTAN, YUNANİSTAN, MALTA, KIBRIS, ESTONYA 

OTURUM DURUMUNA GÖRE DUBLİN
Eğer Madde-2’de belirtilen ülkelerin herhangi birinde oturumunuz varsa ya da ilticadan kabul aldıysanız oturum veren ülke ilticanızdan sorumludur. Bu sorumluluk, oturum bitse bile oturumun bitiş tarihinin üzerinden 24 ay geçene kadar devam eder. Yani oturum bittikten sonra 24 ay daha kural dışı yollarla ya da kilise sığınmasıyla iltica edeceğiniz ülkede kalmanız gerekir ki Dublin uygulaması düşmüş olsun ve iltica etmek istediğiniz ülkede ilticanız devam edebilsin. Örneğin, 18 Ekim 2021’de Yunanistan’dan 3 yıllık oturum aldığınız takdirde eğer Yunanistan 3 yıllık oturum vermiş ise bu oturum 19 Ekim 2024’te bitmekte olduğu için Dublin kuralı gereği bu sürenin üzerinden 2 sene daha geçmesi gerekir. (Kural dışı gayri resmi bir şekilde, oturumunuz yenilenmeden). Yani 20 Ekim 2026’da Yunanistan’a ait Dublin sorumluluğu düşmüş oluyor. Bu takdirde başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica etme hakkınız doğuyor. Ancak orada 20 Ekim 2026’dan sonra iltica ettikten sonra yeniden iltica dosyanız görülecek. İlticanız o günün şartlarında yeniden değerlendirilecektir. O gün geldiğinde iltica ettiğiniz ülke ilticanızı o günün şartlarına göre değerlendirecektir. Bu durumda yeni oluşan şartlara göre ilticanızın kabul edilip edilmeyeceği belli değildir.

Örnek formül;
Oturum süresinin bitiş tarihi + 24 ay = Başka bir Dublin ülkesine iltica hakkınız vardır.
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=jMh5twGRsZE
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2ku3qBaqc
https://www.youtube.com/watch?v=LFqw23Aoa8I
https://www.youtube.com/watch?v=Ozrks8Khkw4

OTURUMLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru: Polonya’da öğrenci oturumu ya da geçici oturumum varsa iltica durumum nedir? Başka bir Dublin ülkesine iltica edebilir miyim?
Cevap: Oturum süresinin bitiş tarihi + 24 ay = Başka bir Dublin ülkesine iltica hakkınız vardır.
İster öğrenci ister işçi oturumunuz olsun fark etmez. Formüle göre oturumunuzun bitmesinden 2 sene geçmesinden sonra başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica başvurusunda bulunabilirsiniz.

Soru:
Oturum bittikten sonra 2 sene nerede ne şekilde nasıl kalacağım?
Cevap: Kiliseye sığınabilirsiniz ya da diğer yöntemlerle kendi yeteneğinize bağlı olarak kalabilirsiniz.

Soru: Dublin-3 Sözleşmesine göre oturum durumuyla ilgili kanuni dayanağı var mı?
Cevap: Yürürlükteki, Dublin-3 anlaşması 12.2 ve 12.4 maddesidir.

VİZE DURUMUNA GÖRE DUBLİN UYGULAMALARI
Eğer Madde-2 de belirtilen ülkelerin herhangi birine ait vizeniz varsa vize veren ülke ilticanızdan sorumludur. Bu sorumluluk, Vizeniz bitse bile vizenizin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçene kadar devam eder. Yani vize bittikten sonra 6 ay daha kural dışı yollarla ya da kilise sığınmasıyla iltica edeceğiniz ülkede kalmanız gerekir ki Dublin uygulaması düşmüş olsun ve iltica etmek istediğiniz ülkede ilticanız devam edebilsin. Örneğin, 18 Ekim 2021’de Polonya’ya 3 aylık vize aldığınız takdirde eğer Polonya 3 aylık vize vermiş ise bu vize 19 Ocak 2021’de bitmekte olduğu için Dublin kuralı gereği bu sürenin üzerinden 6 ay daha geçmesi gerekir. Yani 20 Temmuz 2021’de Polonya’ya ait Dublin sorumluluğu düşmüş oluyor. Bu takdirde başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica etme hakkınız doğuyor.
Vizeniz bittiği halde ve bitiş tarihinin üstünden 6 ay geçmeden iltica ederseniz vizeyi veren ülke hangisiyse sizi o ülkeye göndereceklerdir. Pasaportunuzu yırtıp atmak bir işe yaramayacaktır.
Transit vizelere de Dublin uygulaması yapılmaktadır. Vize için geçerli kurallar transit vize için de geçerlidir.
Vize aldığınız ülkeye uğrayıp uğramadığınızın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan vizenizin olup ya da olmamasıdır.
Formül: Vize veren ülkenin vize bitiş tarihi + 6 ay = Başka bir Dublin ülkesine iltica hakkınız vardır.

VİZE KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru: Yunanistan vizesiyle başka bir Dublin üyesi ülkeye iltica edebilir miyim?
Cevap: Evet edebilirsiniz. Avrupa birliği adil kota paylaşımında Yunanistan’da mülteci fazlalığı olduğu için Yunanistan geri kabulleri kabul etmiyor. Ancak Dublin sözleşmesinde imzası olduğu için uygulamak isterse uygulayabilir, 15 Temmuz’dan bugüne kadar Türkiyeli mültecilere uyguladığına dair bir duyum bulunmamaktadır. Ancak iltica ettiğiniz ülkeler 11 aya kadar “cezalandırmak amacıyla” dosyanızı bekletebiliyorlar. Bu konuda güncel bilgi için her hâlükârda uzman bir avukata danışınız.

Soru:
Transit vizeye Dublin uygulanmakta mıdır?
Cevap: Evet uygulanmaktadır. Genelde kastedilen Bulgaristan transit vizesidir. Transit vize bir günlük dahi olsa transit vize aldığınız ülkeye gitmeseniz bile sistemde vize aldığınız göründüğü için vize tipi ve türü önemli olmadığı için Dublin uygulaması yapılmaktadır.
Not: Romanya, Polonya, Hırvatistan, Malta, Macaristan (Müslüman mülteci kabul etmiyor) Çekoslovakya gibi ülkelere Dublin uygulanmadığı yönünde söylentiler duyuyoruz. Fakat bu doğru değildir. Kesinlikle uygulanıyor.

Soru:
Başka bir Schengen ülkesine ait vizemi, iltica etmek istediğim ülke vizesine çevirebilir miyim?
Cevap: Avrupa Birliği ortak vize mevzuatına göre özellikler C tipi vizeler diğer Schengen vizesine çevrilebilmektedir. Aslında 90 günlük çıkış vizesi verilmektedir. Yani Polonya vizesi ile Almanya’ya geldiğinizi varsayalım. Vizenizin bitimine bir hafta kala yabancılar dairesine bir mazeret bildiren gerekçe sunduğunuz takdirde Almanya size 90 güne kadar vize uzatımında bulunacak ve çıkış vizesi verecektir. Ya da Duldung denilen müsamahalı kalış belgesi de talep edebilirsiniz. 3 ayda bir yenilenmektedir. Böylelikle 6 ayı legal bir şekilde doldurabilirsiniz. Ancak bu süreci bir avukatla yönetmeniz gerekmektedir. Fakat yabancılar dairesine vize uzatım talebinde bulunduğunuzu ya da Duldung talebinde bulunduğunuz takdirde velev ki size vize ya
da Duldung vermemiş olsalar bile cevap gelene kadar ülkede kalmanız legal olacaktır. Bazen cevap almanız 11 ayı bulabilmektedir.
Not: Dublin kanuni dayanağı 3. Bölüm 12.2 ve 12.4

 

PARMAK İZİ DURUMUNA GÖRE DUBLİN UYGULAMALARI
Hem vize hem parmak izi varsa hangisi Dublin uygulamasında önceliklidir?
Eğer vizeniz varsa parmak izinin hiçbir önemi yoktur.
Herhangi bir Schengen ülkesine ait vize alınırken hem parmak izi alınıp hem vize veriliyorsa, her hâlükârda vizenin bitiş tarihinin üzerine 6 ay eklediğimizde parmak inden daha uzun süre olduğu için sorumluluk vizeyi veren ülkeye ait olacaktır. Bazen konsolosluklar vize verirken parmak izi almıyorlar. Böyle durumlarda gittiğiniz ülkede pasaport kontrollerinde parmak izi kontrolü yapılabilmektedir. Bu durumda da sorumluluk vizeyi veren ülkeye aittir. Vize varsa parmak izinin hiçbir önemi yoktur.
Bir ülkeye hava, deniz, kara sularından herhangi bir şekilde kural dışı yollarla girildiği takdirde;
– Sınır karakollarında parmak izi alınabilir.
– Başvurucu gittiği herhangi bir polis karakolunda parmak izi alınabilir,
– Bir mülteci dairesine giderek parmak izi verebilir.
Kaç yerde ya da kaç defa parmak izi verdiğiniz önemli değil. Önemli olan en son verdiğiniz parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. İlk giriş yaptığınız ya da transit geçiş yaptığınız ülkeler de dahil olmak üzere en son verdiğiniz parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir ki iltica etmek istediğiniz ülkeye iltica edesiniz.
Örnek-1: Yunanistan’da ilk başvuruda alınan 6 aylık polis kâğıdı esnasında verdiğiniz parmak izi birinci parmak izinizdir. Fakat COVID-19 sebeplerinden dolayı daha Asylum merkezine gitmemişsiniz. Birinci 6 aylık polis kağıdınız bitip yenilemeye gittiğinizde 2 polis kağıdını vermek için tekrar parmak izi alırlarsa işte bu parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir.
Örnek-2: Sınır karakolunda alınan polis kağıdından sonra Asylum merkezine gidildiğinde alınan parmak iziyle kaydınız artık EURODAC sistemine germiştir. Asylum merkezinde alınan bu son parmak izi tarihi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. Yani Polis karakolunda alınan parmak izi artık hükümsüzdür.
– Sınır geçişlerinde sınır karakollarında ülkeye kaçak girişle ilgili işlem yapılmakta, iltica yol mülakatına benzer sorular sorulmakta, oturum mülakatına benzer sorulmaktadır. Bazen alınan parmak izi EURODAC sistemine girilmekte bazen de girilmemektedir. Bazen polisler iyi niyet çerçevesinde alınan parmak izini EURODAC sistemine eklenmediğini söyleyebilir. Eğer alınan parmak izinin EURODAC sistemine girilmeyeceği konusunda bilgilendirildiyseniz bu size Dublin uygulanmayacağı anlamına gelebilmektedir. O zaman 6 ay beklemenize gerek kalmayabilir.
– Eğer EURODAC parmak izi sistemine parmak iziniz girildiyse üzerinden 6 ay geçmeden başka bir Dublin üyesi ülkeye iltica ederseniz, parmak izinizin alındığı ülkeye gönderilirsiniz.
– Eğer sizi yakalayan polis ya da asker sizi bir mülteci dairesine (Asylum Merkezi) götürdüyse ve orada parmak izi verdiyseniz mülteci dairesinde verilen parmak izi EURODAC sistemine eklemiştir ve Dublin uygulanacağı anlamına gelir. Yunanistan’la ilgili sınır karakollarında polis ya da asker parmak izinizi aldıysa ve 6 ay içinde bir mülteci dairesine giderek başvurunuzu yapın diyerek size bir polis kâğıdı verdiyse genelde EURODAC parmak izi sistemine verilerinizi girmemiş anlamına gelebilir. Ancak her hâlükârda Yunanistan’a Dublin fiili olarak uygulanmadığı için çok sorun olmayacaktır.
– Yunanistan’daki parmak izi polis kâğıdı ve Asylum merkezine yapılan başvuru daha çok aile birleşimi sürecine etkisi vardır. Bu konuyu aile birleşimi ve aile bütünlemesi bölümünde inceleyeceğiz.
– Bir kişi ilk geçiş yaptığı ülkede örneğin Yunanistan’da yakalanmadıysa ve herhangi bir başvurusu yoksa parmak izi vermediyse ancak transit geçiş yaparken örneğin İtalya’da verdiyse ve parmak izi alınıp EURODAC sistemine de dahil edildiyse Yunanistan’da bulunduğunu ispat edemediğinden dolayı Dublin’e giriş yapılan ilk başvuru ülkesi İtalya sayılacaktır. Bu takdirde İtalya sorumluluğu üstlenecektir.
– Özellikle İtalya, İspanya, İsviçre, Belçika gibi transit geçiş yapılan ülkelerde genelde havaalanlarında alınan parmak izleri tekrar yakalandığınızda adli bir işlem olarak işlem yapmak için alınan parmak izidir. Eğer polisler size ulusal parmak izi olarak aldık derlerse Dublin uygulanmayacağı anlamına gelmektedir.

KURAL DIŞI GEÇİŞLERDE SORUMLULUK HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?
Dublin Sözleşmesi Madde-13 (Giriş̧ ve/veya Kalış̧)
1. Yürütmeliğin 22(3) maddesinde belirtildiği gibi bu Yürütmeliğin (EU) No 603/2013 maddesinde de belirtilmiştir, delil ve startların ispatı ile başvuruyu yapan kişinin bir üye ülkenin sınırını kanunsuz bir şekilde deniz, kara ya da hava yoluyla geçtiyse ya da üçüncü bir ülkeden geldiyse giriş̧ yapılan Üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluk kanunsuz sınır geçişinden 12 ay sonra ortadan kalkar.
2. Bir Üye ülkenin yükümlülüğü bu maddenin birinci paragrafında bahsedildiği gibi ortadan kalkmışsa, Yürütmeliğin 22(3) maddesinde belirtildiği gibi, delil ve şartlar— kişi üye bir ülkeye kanunsuz girdi veya hangi şartlarda girdiği tespit edilemiyorsa — ve sığınma başvurusu yapmadan önce üye ülkede aralıksız en az 5 ay yaşadıysa, bu Üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür. Başvuruyu yapan kişi en az beş aydır birden çok üye ülkede yaşadıysa, en son yaşadığı üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür .
Eğer bir kişiye Dublin-3 sözleşmesine göre Dublin prosedürü uygulanıyorsa ve kendisine gönderilen tebligatta madde 13 varsa 6 ay kuralı değil 12 ay kuralını uygulamak istemiştir.
Hava deniz kara yoluyla bir ülkeye kural dışı girmeyle alınan parmak izi hem memurlar tarafından hem de başvurucular tarafından karıştırıcıların konulardan biridir. Eğer bir ülkeye kural dışı bir şekilde kara deniz hava sularından girildiyse ve parmak izi verilmediyse bu sorumluluk 12 ay devam eder. Ancak sınır polis karakoluna sığınılıp polis kâğıdı alındığında ya da asylum merkezine gidilip asylum belgesi alındığında veya parmak izi verildiğinde o zaman bu ülke sorumluluğu üslenmiş olur o zaman 12 ay kuralı yerine 6 ay kuralı devreye girer. Bir ülkede 12 ayı doldurduktan sonra üzerine 5 ay say, toplamda 17 ay dolduğu takdirde ve bu süre zarfında herhangi bir yerde sorumluluk oluşturacak bilgi belge olmadığı takdirde 17.ay hangi ülkedeyseniz ilticanızı o ülke değerlendirmekle sorumludur. Her hâlükârda hava deniz kara sularından Dublin’e üye bir ülkeden giriş yapıldıktan sonra herhangi bir delil geçiş yapılan ülkelerde tespit edilemediyse ve iltica etmeyi düşündüğünüz ülkeye gidip başvuru yaptığınızda başvuru esnasında da parmak izi aldıklarından dolayı aslında ilk giriş yaptığınız ülke başvuru yapmayı düşündüğünüz ülke olacaktır. Dublin’e üye ülkelerden herhangi bir Dublin’e ait başka bir ülkeye geçerken sınırda yakalandığınız durumda (havaalanı vs.) bu maddeden dolayı polisin sizi geldiğiniz Dublin ülkesine geri gönderme hakkı bulunmaktadır.

AİLE DURUMUNA GÖRE DUBLİN UYGULAMALARI
Aile Bütünleşmesi Uygulamaları
Dublin-3 anlaşmasında aile üyelerinin eş ya da çocuk ya da eş ve çocuk birlikte hasta bakıma muhtaç durumlarına göre Dublin uygulamaları şekillenmektedir. Dublin uygulamalarında 2. Bölüm madde 6, madde 8 ve madde 16 çocuklar için, aile üyeleri için ise madde 10 madde 11 madde 12 ve madde 16 geçerlidir. Hasta yaşlı ve bakıma muhtaçlar için ise 16. Madde geçerlidir.
Aile Durumuna Göre Yunanistan Dublin Uygulamaları
Yunanistan ve diğer Dublin üyesi ülkeler arasındaki en çok yaşanan sorunlar aşağıdaki gibidir. Karı koca çocuklar birlikte Yunanistan’da asylum merkezine başvuru yapıp birlikte asylum belgesi aldılarsa ve daha sonra anne tek başına ya da baba tek başına ya da anne çocuklarla ya da baba çocuklarla ya da sadece çocuklar kendi başlarına Hollanda, Almanya, Norveç vb. Dublin’e üye diğer ülkelere iltica ettikten sonra aile bütünlemesi yapmak için başvuru yaptığında sen bilerek ve isteyerek eşini ve çocuklarını terk etmişsin ya da geride bırakmışsın diyerek aile bütünlemesine izin verilmemektedir.
Ancak polis kağıdıyla duranlar, asylum merkezine gitmemiş ve asylum belgesi olmayanlar, iltica etmedikleri varsayıldıklarından dolayı aile bütünlemesi hakkı verilmektedir. Bu durumda ya itiraz edilip mahkeme süresini beklemeniz lazım (mahkeme süreci yaklaşık 1 yıldır) ya da eşinizin ilticadan kabul almasını beklemeniz gerekir. (Normal aile birleşimi ile gelmeleri için)
Aile üyelerinin bir kısmı Yunanistan’da asylum belgesi almış olsa diğer kısmı da sadece polis kağıdıyla durmuş olsa böyle durumlarda aile üyelerinin birlikte başvuru yapmadığı varsayılacak ve aile bütünlemesine müsaade edeceklerdir.
Aile Üye Sayısına Aile Bütünleme Kuralları
1. Aile çoğunluğu hangi ülkede ise Dublin o ülkeye işler.
2. Eğer aile üyeleri eşitse, Örneğin kadın bir ülkede adam da başka bir ülkede ise ya da kadın bir çocukla bir ülkede adam da bir çocukla başka bir ülkede ise, böyle durumlarda aile büyüğüne göre aile bütünleme işlemi yapılır.
Dublin-3 Sözleşmesi Madde-10 (Uluslararası koruma başvurusunda bulunan aile üyeleri)
Uluslararası koruma başvurusunda bulunan aile bireyleri Başvuru sahibi başka bir Üye Devlet’te iltica basvurusu yapmis, başvurusu hakkinda henüz bir ilk karara varilmamis bir aile üyesi bulunuyorsa; iltica basvurusu yapilan bu Üye Devlet iltica başvurusunu incelemekle yükümlüdür; ilgili kişiler arzularını yazılı olarak ifade etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMA
Bu maddeye göre aile üyelerinden bir ya da birkaçı (eş ya da çocuklar vb.) Yunanistan’da diğer eş ise başka bir Dublin üyesi ülkede ise;
Birbirine yakın zamanlarda başvuru yapmış olma şartı aranmaktadır.
Henüz olumlu ya da olumsuz yani ilticanın kabul ya da ret cevabının açıklanmamış olma şartı aranmaktadır.
Yunanistan’ın dışındaki diğer Schengen ülkesine iltica başvurusu yapan diğer diğer aile üyesinin Dublin kapsamında başka bir Dublin ülkesine geri gönderilme işleminin olmaması gerekir. Yani herhangi bir Dublin uygulamasının dışında olması gerekir.
Başvuru sahipleri aile bütünlemesinden yararlanmak için Yunanistan’daki aile üyeleri Yunanistan’daki Dublin transfer dairesine giderek eşinin mülteci kimliğinin fotokopisi ile birlikte yazılı olarak başvuru yapar.
Burada, eşinin yanına gitmek isteyen taraf yazılı dilekçe ile başvuruyu yapar.

Dublin-3 Sözleşmesi Madde-11 (Aile Prosedürü)
Birden fazla aile üyesi ve/veya küçük evli olmayan kardeş, eş zamanlı olarak ayni ülkeye ya da sorumlu üye devletin belirlenmesi procedürlerini saglayacak kadar yeterli yakin tarihlerde farklı üye ülkelere iltica başvuru yaptığı durumlarda sorumlu devletin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
a) Tüm aile fertlerinin ve/veya küçük evlenmemiş kardeşlerin uluslararası korunma başvurularını inceleme sorumluluğu, kriterlere göre aile fertlerinden çoğunluğunun bulunduğu Üye Devlete aittir.
b) Bu olmadığı durumlarda aile fertlerinden en yaşlı olanın bulunduğu üye Devlet kişilerin başvurularını incelemekle yükümlüdür.
AÇIKLAMA:
Aile çoğunluğu (burada kastedilen çekirdek aile: anne, baba, çocuk) aile üyelerinin bir kısmı bir Schengen ülkesinde, başka bir kısmı başka bir Schengen ülkesinde ise bu durumda bakılır; aile çoğunluğu hangi ülkede ise bu madde gereği az olan aile üyeleri çoğunlukta olan aile üyelerinin yanına gönderilir. Bu durumda az olan aile üyelerinin dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Örneğin; bir baba bir çocukla Almanya’ya iltica etmiş olsun, bir anne 2 çocuğuyla Polonya’ya iltica etmiş olsun. Normal şartlarda Almanya’daki baba ve çocuk aile çoğunluğunun olduğu Polonya’ya anne ve 2 çocuğun yanına gönderilir. Ancak anne ve 2 çocuk Polonya’ya iltica başvurusu yaptıktan sonra çocuklarıyla beraber kocasının yanına gelip iltica ederlerse aile çoğunluğu Polonya olduğu için Polonya’ya gönderileceklerdir. Fakat anne Polonya da kalmış olsa annesiyle beraber Polonya’ya iltica eden diğer 2 çocuk Polonya’daki ilticalarını yakıp Almanya’daki babalarının yanına gelip iltica etseler çocuklar 18 yaşından küçük olduğundan dolayı babalarının yanında kalacak 18 yaşından küçük oldukları, için Dublin uygulanmayacak böylelikle aile çoğunluğu sağlanmış olacaktır. (Çocukların nasıl geldiği ile alakalı sorguya tutulma ihtimali vardır, makul cevaplarla bu konuyu yönetebilirsiniz, mutlaka bir avukatla müzakere ediniz)
Diğer durum Polonya’daki eş 2 çocuğuyla birlikte Almanya’ya gelmiş olsa bile çocuklarının başvurusunu yaptırmayıp sadece kendisi kocasının ve çocuğunun bulunduğu Almanya’ya iltica ederse hem aile çoğunluğu açısından hem koca yaşça büyük olduğu için Polonya’ya Dublin uygulanmayacaktır. İltica başvurusu yapmayan iki çocuk ise anneden Dublin düştükten sonra isterse iltica başvurusu yapabilirler. Ya da iltica başvurusu yapmadan müsamahalı kalış belgesi ile kalabilirler.
Eğer eşit durumda ise sadece eşler tek başına veya anne ve çocuk bir Schengen ülkesinde baba ve çocuk başka bir Schengen ülkesinde ise aile üyeleri her hâlükârda eşit olduğu için yaşça en büyük olanın olduğu yere Dublin uygulaması yapılır.
Aile çoğunluğu ve aile büyüklüğü maddesi, aile üyelerinden herhangi birisinin oturum alması durumunda işlemez, bu oturumda oturum alan kişi çocuk dahi olsa öncelikli durumdadır. Oturum alan kişinin olduğu ülkede aile çoğunluğu ve büyüklüğüne bakılmaksızın aile birleşimi yapılır.

PASAPORT DURUMUNA GÖRE DUBLİN DURUMU
(YEŞİL, SİYAH, GRİ VE KIRMIZI PASAPORTLARIN DUBLİN DURUMU)

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 14 (Vize muafiyeti ile giriş)
1. Üçüncü bir ülkenin vatandaşı ya da vatansız bir kişi vize muafiyeti olan bir üye ülkeye girerse bu üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür.
2. Üçüncü bir ülkenin vatandaşı ya da vatansız olan kişi eğer vizeden muaf olduğu başka bir üye ülkeye koruma talebinde bulunduysa Paragraf 1’de bahsedilen prensipler uygulanmaz. Bu durumda, başvuru yapılan ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür.
AÇIKLAMA:
Hususi pasaportlara (bordo hariç, yeşil siyah gri kırmızı) Dublin uygulaması yapılmaz iltica ettiği ülkenin vizesini almış gibi sayılır ve iltica ettiği ülkede ilticası devam eder. Herhangi bir Schengen ülkesine bu pasaportlara oturum alınmadığı sürece Dublin sorumluluğu doğmaz. Velev ki herhangi bir ülkeden transit geçiş yaparken pasaportlarına giriş çıkış mührü vurulsa bile pasaporta vurulan mühürler bu madde gereği sorumluluk doğurmaz. Örneğin; Bulgaristan’a giriş yapan birisi Hollanda’ya, İltica ederse Bulgaristan’a Dublin uygulanmaz.
Emsal mahkeme kararı; Almanya Münster mahkeme kararı bulunmaktadır.

TRANSİT GEÇİŞLERDE DUBLİN SORUMLULUĞU
Dublin-3 Sözleşmesi Madde-15 (Bir havalimanının uluslararası transit bölgesinde uygulama)
Bir hava alanının uluslararası geçiş bölgesinde yapılan başvuru üçüncü bir ülkenin vatandaşı ya da vatansız bir kişi bir üye ülkenin hava alanının uluslararası geçiş bölgesinde sığınma başvurusu yaptıysa bu üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür.
AÇIKLAMA:
Schengen ülkelerine ait herhangi bir vizeniz olmadan transit aktarmalarda pasaport kontrolüne gidip iltica ettiğiniz takdirde ilticanızdan transit geçiş yaptığınız ülke sorumlu olacaktır.
Eğer bir Schengen vizeniz olduğu halde (örneğin Bulgaristan) transit geçiş yaparken Hollanda’ya sığındığınız takdirde her hâlükârda ilticanızdan Bulgaristan sorumlu olacaktır. (Bkz. vize konusu madde 12)
Yunanistan’a geçtikten sonra başka bir Schengen ülkesine iltica etmek için geçmek için İspanya İtalya, Macaristan, Belçika ya da Çekya gibi ülkeleri transit aktarma olarak kullandığınızda ve bu ülkelerde polis tarafından yakalanıp parmak iziniz EURODAC sistemine eklendiğinde EURODAC’a parmak izinizi kaydeden ülke ilticanızdan sorumlu olacaktır.
Ancak Yunanistan’a geçtikten sonra başka bir Schengen ülkesine iltica etmek için geçmek için İspanya İtalya, Macar, Belçika ya da Çekya gibi ülkeleri transit aktarma olarak kullandığınızda, ve parmak iziniz alınmadan iltica etmek istediğiniz ülkeye geçiş yapıp iltica başvurusu yapabilirseniz ilticanızdan transit geçiş yaptığınız ülke ya da ülkeler sorumlu olmayacaktır.

SAVUNMASIZ VE BAKIMA MUHTAÇ İNSANLARIN DUBLİN’E GÖRE DURUMU
Dublin-3 Sözleşmesi Madde 16 (Bağımlı kişiler)
1. Başvuru sahibi, hamilelik, yeni doğmuş bir çocuk, ciddi hastalık, ağır engellilik veya yaşlılık nedeniyle Üye Devletlerden birinde yasal olarak ikamet eden çocuğunun, kardeşinin veya ebeveyninin yardımına bağımlıysa veya Üye Devletlerden birinde yasal olarak ikamet eden çocuğu, kardeşi veya ebeveyni başvuru sahibinin yardımına bağlıdır; menşe ülke, çocuğun, kardeşin veya ebeveynin veya başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye bakabilecek durumda olduğunu ve ilgili kişilerin isteklerini yazılı olarak ifade ettiklerini.
2. 1. paragrafta atıfta bulunulan çocuk, kardeş veya ebeveyn, başvuru sahibinin bulunduğu ülkeden başka bir Üye Devlette yasal olarak ikamet ediyorsa, sorumlu Üye Devlet, çocuğun, kardeşin veya ebeveynin yasal olarak ikamet ettiği ülke olacaktır. başvuranın sağlığı, önemli bir süre için o Üye Devlete seyahat etmesini engelliyor. Böyle bir durumda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibinin bulunduğu ülke olacaktır. Bu Üye Devlet, başvuranın çocuğunu, kardeşini veya ebeveynini kendi ülkesine getirme yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.
3. Komisyon, bağımlılık bağını değerlendirmek için dikkate alınması gereken unsurlara, kanıtlanmış aile bağlarının varlığının belirlenmesine yönelik kriterlere, çocuk kapasitesinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere ilişkin 45. madde uyarınca devredilen tasarrufları kabul etme yetkisine sahiptir. ilgili kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye bakmakla yükümlü olduğu ve önemli bir süre seyahat edemeyecek durumda olduğunun değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken unsurlar. 4. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, Üye Devletler arasında danışma ve bilgi alışverişi için tek tip koşullar oluşturur. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
AÇIKLAMA:
Bu maddeyi iki türlü yorumlayabiliriz. Birinci kural savunmasız ve bakıma muhtaç insanlara Dublin uygulanmayacağı anlamına gelebilir. İkinci kural; aile bütünlemesinde aile büyüğü ve çoğunluğu durumuna bakılmaksızın bakıma muhtaç ve savunmasız kişinin aile bütünlemesinin yapılabileceğini anlayabiliriz. Aile üyelerinin bir kısmı Yunanistan’da bir kısmı da diğer Dublin’e üye ülkelerden birinde ise;
Şayet Yunanistan’ın dışındaki Dublin’e üye ülkelerde anne baba eş kardeş ya da çocuğunuz varsa (örneğin Hollanda’da) ve oturumları varsa yeterli miktarda maaşları ve yeterli miktar metrekare evleri varsa bu maddeye göre sizi aile birleşimiyle akrabanızın bulunduğu üye ülkeye gönderilme hakkınız bulunmaktadır.

BU MADDEYE GÖRE KİMLERE DUBLİN UYGULANMAZ?
1- Hamile kadınlara uygulanmaz. (Almanya doğumdan bir önce doğumdan bir ay sonraya kadar uygulamıyor ancak normalde doğumdan 3 ay önce doğumdan 3 ay sonraya kadar uygulanmaması gerekir. Ancak her hâlükârda Seyahat engel raporu alınması gerekir. Size Dublin bildirimi yapıldığında hamileliğin kaçıcı ayında olduğunuz önemli değil önemli olan tebligattan itibaren 6 ayın geçmesi gerekmektedir.)
2- Sadece anne ve 3 yaşından küçük çocuklar varsa veya sadece baba ve 3 yaşından küçük çocuğu, yani eşlerden biri olmadan savunmasız aile durumuna düştüğü için Dublin uygulanmaz. Sözleşmede yaş belirtilmemesine rağmen genelde 3 yaş altındaki çocuklar için bu şekilde uygulanmaktadır. Fakat her hâlükârda reşit olmayan çocuk varsa Dublin uygulanmayabilir.
3- Anne ve baba birlikte ve yeni doğan çocuk varsa kimi ülkelerde çocuk bir aylık, kimi ülkelerde ise 3 aylık olana kadar Dublin uygulanmamaktadır.
4- Bakıma muhtaç kronik hastalara Dublin uygulanmaz.
5- Ciddi derecede engelli olanlara Dublin uygulanmaz
6- 65 yaş üzeri bakıma muhtaç yaşlılara Dublin uygulanmaz.
NOT: Bu maddeye göre savunmasız ve bakıma muhtaç olduğunuzu ispat eden belgeleri başvurunuzda teslim ediniz. Belgeleriniz yoksa başvuruda mutlaka durumunuzdan bahsediniz daha sonra doktor kontrolünde ispat ediniz.

İSTEĞE-TAKDİRE BAĞLI KOŞULLAR
Dublin-3 Sözleşmesi Madde 17 (İsteğe bağlı hükümler)
1. Madde 3(1)’e istisna olarak, her Üye Devlet, üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişi tarafından kendisine yapılan uluslararası koruma başvurusunu, bu tür bir inceleme, kriterler kapsamında kendi sorumluluğunda olmasa bile, incelemeye karar verebilir. bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
Bu paragraf uyarınca bir uluslararası koruma başvurusunu incelemeye karar veren Üye Devlet, sorumlu Üye Devlet olur ve bu sorumlulukla bağlantılı yükümlülükleri üstlenir. Uygulanabilir olduğunda, 1560/2003 sayılı Tüzüğün (EC) 18. Maddesi uyarınca kurulan ‘DubliNet’ elektronik iletişim ağını kullanarak, daha önce sorumlu olan Üye Devleti, sorumlu Üye Devleti belirlemek için bir prosedür yürüten Üye Devleti veya Başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi veya geri alması talep edilen Üye Devlet.
Bu fıkra uyarınca sorumlu hale gelen Üye Devlet, bunu, 603/2013 (AB) Sayılı Tüzük uyarınca EURODAC’ta, başvuruyu inceleme kararının alındığı tarihi ekleyerek derhal belirtecektir.
2. Uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı ve sorumlu Üye Devletin veya sorumlu Üye Devletin belirlenmesi sürecini yürüten Üye Devlet, maddeye ilişkin ilk karar alınmadan önce herhangi bir zamanda, Başka bir Üye Devletin, diğer Üye Devletin Madde 8 ile 11’de belirtilen kriterler kapsamında sorumlu olmadığı durumlarda bile, özellikle ailevi veya kültürel hususlara dayalı insani gerekçelerle herhangi bir aile ilişkisini bir araya getirmek için bir başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi ve 16. İlgili kişiler rızalarını yazılı olarak beyan etmelidir.
Sorumluluğu üstlenme talebi, talepte bulunan Üye Devletin durumu değerlendirmesine izin vermek için talepte bulunan Üye Devletin sahip olduğu tüm materyalleri içerecektir.
Talepte bulunulan Üye Devlet, belirtilen insani gerekçeleri incelemek için gerekli tüm kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, Tüzüğün (EC) 18. Maddesi uyarınca kurulan ‘DubliNet’ elektronik iletişim ağını kullanarak talepte bulunan Üye Devlete cevap verecektir.) 1560/2003 sayılı. Talebi reddeden bir cevap, reddin dayandığı nedenleri belirtecektir. Talepte bulunulan Üye Devletin talebi kabul etmesi halinde, başvuruyu inceleme sorumluluğu kendisine devredilecektir.
AÇIKLAMA:
Bu maddeye göre iltica ettiğiniz ülkenin dışında başka bir üye ülkede oturumunuz vizeniz parmak iziniz olsa bile Dublin prosedürü işletilmeyebilir.

DUBLİN’E GÖRE SORUMLU ÜLKENİN BELİRLENMESİ VE YETKİ DEVRİ SÜRESİ İLTİCANIZDAN SORUMLU ÜLKE HANGİSİDİR?
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 18 (Sorumlu Üye Devletin Yükümlülükleri)
1. Bu Tüzük kapsamında sorumlu Üye Devlet aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
(a) 21, 22 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, farklı bir Üye Devlette başvuruda bulunan bir başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenmek; (b) Başvurusu incelenmekte olan ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya ikamet belgesi olmaksızın başka bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir başvuru sahibini 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında geri almak;
(b) 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, inceleme altındaki başvuruyu geri çeken ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya başka bir Üye Devlette
bulunan üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişiyi geri almak. İkamet belgesi olmayan Üye Devlet; (d) 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, başvurusu reddedilen ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya başka bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişiyi geri almak ikamet belgesi olmayan devlet.
2. Paragraf 1(a) ve (b) kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibi tarafından yapılan uluslararası koruma başvurusunu inceler veya tamamlar.
Paragraf 1(c) kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibi tarafından geri çekildikten sonra, maddeye ilişkin bir karar ilk aşamada alınmadan önce, başvurunun incelemesini durdurduğunda, bu Üye Devlet, Başvuru sahibinin, başvurusunun incelenmesinin tamamlanmasını talep etme veya 2013/32/EU Direktifinde öngörüldüğü şekilde müteakip bir başvuru olarak değerlendirilmeyen yeni bir uluslararası koruma başvurusunda bulunma hakkına sahip olduğu. Bu gibi durumlarda Üye Devletler, başvurunun incelenmesinin tamamlanmasını sağlayacaktır. Başvurunun yalnızca ilk etapta reddedildiği 1(d) paragrafı kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, ilgili kişinin 46. 2013/32/EU Direktifi. AÇIKLAMA 1- Eğer bir kişi Dublin’e üye 31 ülkeden herhangi birinden geçerek (transit geçiş başka bir ülkede parmak izi verme, başka bir ülkede vize sahip olma ya da başka bir ülkenin oturumuna sahip olma) başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica etti ise, bu durumda iltica etmeden önceki ilk ayak bastığı, parmak izi verdiği, vizesini aldığı veya oturum sahibi olduğu ülke ilticadan sorumlu olacaktır. Yani size yapılan Dublin tebligatında Dublin-3 regülasyonu madde 18 yazıyorsa ilticanızdan Dublin’e üye diğer ülke sorumludur anlamında gelmektedir. 2- Size yapılan tebligatta madde 21 yazıyorsa bu şu anlama gelmektedir; İlticanızdan iltica ettiğiniz ülke mi sorumlu yoksa Dublin’e üye başka bir ülke mi sorumlu. Ya başvuruyu kabul et ya da sorumlu ülkeyi belirlediysen 3 ay içinde o ülkeyle yazışma yap anlamına gelir. Eğer 90 gün içinde yazışma yapmazsan sorumluluk başvuru yapılan ülkeye aittir.
3- Size yapılan tebligatta madde 22 bulunuyorsa bu şu anlama gelmektedir; İltica ettiğiniz ülke 3 ay içerisinde sizin ilticanızdan başka bir ülkenin (örneğin Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya vb.) olduğunu tespit etmiş bundan dolayı da diğer ülke ile yazışma mecburiyetinin olduğunu size bildirmiş anlamına gelmektedir. İltica ettiğiniz yeni ülke 3 ay içinde sorumluluğunu yerine getirerek bir önceki ülkeye (transit geçiş yaptığınız, parmak izi verdiğiniz, vize veya oturum aldığınız ülke) sizin hakkınızda bilgi vermesi gerekiyor ve kendisine başvuru ulaştığı andan itibaren 2 ay içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi gerekiyor. İşte buna yetki devri deniliyor.
4- Şayet tebligatınızda Dublin 3 regülasyonu 25. Madde varsa bu şu anlama geliyor; 22.maddeye göre ilticanızdan asıl sorumlu bir önceki ülke 2 ay içerisinde sizi geri almayı kabul ettiğini yazılı olarak daha sonradan iltica ettiğiniz ülkeye bildirdiği takdirde bir ay içerisinde sizi diğer ülkeye teslim etmesi gerekmektedir anlamına gelmektedir. Şayet EURODAC varsa o zaman 15 gün içerisinde geri gönderilme anlamına gelmektedir.
5- Şayet size yapılan tebligatta Dublin-3 Regülasyonu 29. Madde yazıyorsa; – Güvenli bir ülkeden geldiğiniz yani önceden başvuru yaptığınız (parmak izi, oturum, vize) ülkenin (Örneğin Yunanistan, Hırvatistan, Romanya, İtalya, İspanya vb.) güvenli bir ülke olduğu anlamına gelmektedir. Geri, kabul süreleri ile ilgili şartları belirlemektedir. Bu geri kabul şartları şunlardır: Şayet herhangi bir Dublin’e ülkede EURODAC sistemine kayıtlı şekilde parmak izi verdiyseniz (Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İspanya gibi) ve parmak izinin üzerinden 6 ay geçmeden başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica ettiyseniz ilticanızdan parmak izinizi alan ülke sorumlu olacağı için geri göndermeler yönünde çalışmalar olacaktır. O zaman parmak izi verdiğiniz tarihin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra iltica ettiğiniz takdirde Dublin uygulanmayacağı anlamına gelir. Burada sınır karakolunda verilen parmak izi ya da iltica başvuru merkezinde verilen parmak izlerinden EURODAC sistemine işlenen en son tarihli parmak izi önemlidir. Kaç yerde kaç defa parmak izi verdiğinizin bir önemi yoktur. Eğer bir kişi birinci mülakat denilen yol mülakatına ya da ikinci mülakat denilen oturum mülakatına girdikten sonra (kimi ülkeler birinci mülakatı kimi ülkeler ise 2. Mülakatı dikkate alıyor) kaçak durumuna düşerse 18 ay sonra Dublin düşer. 18 ay dan önce başka bir ülkeye iltica ederse daha önce iltica ettiği ülkeye geri gönderilir. Şayet nihai mahkeme kararı beklenilmeden yine başka bir ülkeye iltica edilirse yine 18 ay kararı uygulanır. Nihai mahkeme kararından sonra başka bir ülkeye iltica etmek için ise en az 6 ay beklemeniz gerekmektedir. 6 ay ya da 18 ay kuralı tebligatın (adresinde arandı ulaşılamadı vb.) size ya da avukatınıza ulaşmasıyla başlar. Adresinizde bulunmadığınızın tespit edildiği gün birinci gündür. Bu adresinizde bulunmadığınızın tespiti bazen 1 günde bazen 3 günde bazen 3 ay da olur. Bu sebeple sürecinizin üstüne en az dört aylık ara geçiş süresi ya da şüpheli dönem olarak düşünüp 6 aylık bekleme sürecini 10 ay, 18 ay bekleme süresini ise 22 ay olarak tespit etmeniz gerekmektedir. Dublin tebligatlarında genelde en çok uygulanan maddeler 18, 22, 25 ve 29. Maddelerdir. İstisna olarak bazen de 13. Madde uygulanmaktadır. Bu sebeple eğer size yapılan tebligatta 18, 22, 25 ve 29 ve 13 maddeleri görürseniz neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamak için burada bahsettiğimiz kanun maddeleri ve ilgili açıklamaları okuduğunuzda bir fikir sahibi olabilirsiniz.

İLTİCADAN RET ALINDIĞINDA VEYA İLTİCANIZI ÇEKTİĞİNİZDE BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETME ŞARTLARI
Yürürlükteki Dublin 3 anlaşması 19. Maddeye göre başka üye devlete iltica edebilmeniz için; ilticanızı geri çekmeniz gerekmekte ya da Dublin dışına deport edilmiş olmanız gerekmekte ve Dublin dışında (Örneğin Moldova, Ukrayna, Gürcistan gibi kimlikle gidilebilen ya da Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ gibi pasaportla vizesiz olarak gidilebilen yerler vb.) 90 gün ve üzeri kalmanız gerekmektedir. Buralarda kaldığınıza dair delillere (otel, alışveriş fişleri fotoğraflar, telefon faturaları ya da o ülkede olduğunuzu belirten tabela ya da göstergelerle çekildiğiniz fotoğraflar) ihtiyaç duyulmaktadır
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 20 (Prosedürün Başlangıcı)
1. Sorumlu Üye Devletin belirlenmesi süreci, bir Üye Devlete ilk kez uluslararası koruma başvurusu yapılır yapılmaz başlayacaktır.
2. Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen bir form veya makamlarca hazırlanan bir rapor ilgili Üye Devletin yetkili makamlarına ulaştığında, uluslararası koruma başvurusu yapılmış sayılır. Başvurunun yazılı olarak yapılmadığı durumlarda, niyet beyanı ile raporun düzenlenmesi arasında geçen süre mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
3. Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, başvuru sahibine refakat eden ve aile üyesi tanımını karşılayan bir küçüğün durumu, aile üyesinin durumundan ayrılamaz ve bu durumu incelemekten sorumlu Üye Devlet’in meselesi olacaktır. reşit olmayan kişi bireysel olarak başvuru sahibi olmasa dahi, çocuğun yüksek yararına olması kaydıyla, söz konusu aile üyesinin uluslararası koruma başvurusu. Aynı muamele, başvuru sahibi Üye Devletlerin topraklarına geldikten sonra doğan çocuklara, onların sorumluluğunu almak için yeni bir prosedür başlatmaya gerek olmaksızın uygulanacaktır.
4. Başka bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir başvuru sahibi tarafından bir Üye Devletin yetkili makamlarına uluslararası koruma başvurusu yapıldığında, sorumlu Üye Devletin tespiti, başvuranın ülkesinde bulunduğu Üye Devlet tarafından yapılacaktır. mevcut. İkinci Üye Devlet, başvuruyu alan Üye Devlet tarafından gecikmeksizin bilgilendirilecek ve daha sonra, bu Tüzük amaçları doğrultusunda, uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı Üye Devlet olarak kabul edilecektir.
Başvuru sahibi, belirleyici Üye Devletteki bu değişiklik ve meydana geldiği tarih hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.
5. İkamet belgesi olmadan başka bir Üye Devlette bulunan veya sorumlu Üye Devletin belirlenmesi sürecinde farklı bir Üye Devlette yaptığı ilk başvurusunu geri çektikten sonra uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahibi geri alınır. 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, sorumlu Üye Devletin belirlenmesi sürecini tamamlamak amacıyla, uluslararası koruma başvurusunun ilk yapıldığı Üye Devlet tarafından.
Sorumlu Üye Devletin belirlenmesi sürecini tamamlamayı talep eden Üye Devletin, başvuranın bu arada Üye Devletlerin topraklarını en az üç aylık bir süre için terk ettiğini veya bir ikametgah belgesi aldığını kanıtlayabildiği takdirde, bu yükümlülük sona erer. başka bir Üye Devlet.
İkinci alt paragrafta atıfta bulunulan devamsızlık süresinden sonra yapılan bir başvuru, sorumlu Üye Devletin belirlenmesi için yeni bir prosedüre yol açan yeni bir başvuru olarak kabul edilecektir.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 21 (Sorumluluk alma isteği gönderme)
1. Uluslararası koruma başvurusunda bulunulan bir Üye Devletin, başvuruyu incelemekten başka bir Üye Devletin sorumlu olduğunu düşündüğü durumlarda, başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapabilir. Madde 20(2) kapsamında yapılan başvurularda, diğer Üye Devletten başvuranın sorumluluğunu üstlenmesini talep edebilir.
İlk alt paragrafa bakılmaksızın, (AB) 603/2013 sayılı Tüzüğün 14. Maddesi uyarınca kaydedilen verilerle bir EURODAC isabeti olması durumunda, talep, söz konusu Madde 15(2) uyarınca söz konusu isabetin alınmasından itibaren iki ay içinde gönderilecektir. (Düzenleme.)
Başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenme talebinin birinci ve ikinci alt paragraflarda belirtilen süreler içinde yapılmaması durumunda, uluslararası koruma başvurusunun incelenmesi sorumluluğu, başvurunun yapıldığı Üye Devlete aittir.
2. Talepte bulunan Üye Devlet, uluslararası koruma başvurusunun, giriş veya kalma izninin reddedilmesi, yasa dışı bir ikamet nedeniyle tutuklamanın ardından veya bir sınır dışı emrinin tebliği veya infazı sonrasında yapılması halinde acil cevap isteyebilir.
Talep, acil yanıt verilmesini gerektiren nedenleri ve yanıtın beklendiği süreyi belirtir. Bu süre en az bir hafta olacaktır.
3. Paragraf 1 ve 2’de atıfta bulunulan durumlarda, başka bir Üye Devlet tarafından sorumluluk alınması talebi, standart bir form kullanılarak ve 22(3) maddesinde belirtilen iki listede açıklandığı gibi kanıt veya koşullu kanıtlar dahil edilecektir ve / veya başvuru sahibinin beyanından ilgili unsurlar, talepte bulunulan Üye Devletin makamlarının bu Yönetmelikte belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmesine olanak tanır.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, üstlenme taleplerinin hazırlanması ve sunulması konusunda tek tip koşullar kabul eder. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 22 (Sorumluluk alma isteğini yanıtlama)
1. Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi talebine ilişkin bir karar verecektir.
2. Üye Devlet’in sorumlu olduğunu belirleme prosedüründe kanıt ve koşullu kanıtlar kullanılacaktır.
3. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, bu paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlere uygun olarak, ilgili kanıt ve koşullu kanıt ögelerini gösteren iki listeyi düzenli olarak oluşturur ve gözden geçirir. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
(a) Kanıt:
(I) Bu, aksi ispatla çürütülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca sorumluluğu belirleyen resmi kanıtı ifade eder;
(II) Üye Devletler, resmi kanıtlar listesinde oluşturulan tipolojiye uygun olarak, Madde 44’te belirtilen Komite’ye farklı türdeki idari belgelerin modellerini sağlayacaktır.
(b) Emare:

(I) Bu, bazı durumlarda, kendilerine atfedilen kanıt değerine göre, çürütülebilir olmakla birlikte yeterli olabilecek gösterge unsurlarına atıfta bulunur;
(II) Uluslararası koruma başvurusunu inceleme sorumluluğuna ilişkin kanıt değeri, duruma göre değerlendirilecektir.

4. İspat gerekliliği, bu Tüzüğün uygun şekilde uygulanması için gerekli olanı aşmamalıdır.
5. Resmi bir kanıt yoksa, talepte bulunulan Üye Devlet, ikinci dereceden kanıtın tutarlı, doğrulanabilir ve sorumluluğu tesis etmek için yeterince ayrıntılı olması durumunda sorumluluğunu kabul edecektir.
6. Talepte bulunan Üye Devletin Madde 21(2) hükümleri uyarınca aciliyet talebinde bulunması halinde, talepte bulunulan Üye Devlet, talep edilen süre sınırına uymak için her türlü çabayı gösterecektir. Bir başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenme talebinin incelenmesinin özellikle karmaşık olduğunun gösterilebildiği istisnai durumlarda, talepte bulunulan Üye Devlet, yanıtını talep edilen süre sınırından sonra, ancak her halükarda bir ay içinde verebilir. Bu gibi durumlarda, talepte bulunulan Üye Devlet, bir cevabı erteleme kararını, başlangıçta talep edilen süre içinde talep eden Üye Devlete iletmelidir.
7. 1. fıkrada belirtilen iki aylık süre ve 6. fıkrada belirtilen bir aylık süre içinde hareket edilmemesi, talebin kabul edilmesi anlamına gelir ve nafaka sağlama yükümlülüğü de dahil olmak üzere kişinin sorumluluğunu üstlenme yükümlülüğünü beraberinde getirir. varış için uygun düzenlemeler.

GERİ ALMA TALEPLERİ İÇİN PROSEDÜRLER
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 23 (Talepte bulunan Üye Devlete yeni bir başvuru yapıldığında geri alma talebinde bulunmak)
1. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir kişinin uluslararası koruma için yeni bir başvuruda bulunduğu bir Üye Devlet, başka bir Üye Devletin Madde 20 uyarınca sorumlu olduğunu düşünürse (5) ve Madde 18(1)(b), (c) veya (d), diğer Üye Devletten o kişiyi geri almasını talep edebilir.
2. 603/2013 Sayılı Tüzüğün (AB) 9(5) Maddesi uyarınca, mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda EURODAC isabetinin alınmasından sonraki iki ay içinde bir geri alma talebi yapılacaktır.
Geri alma talebi, EURODAC sisteminden elde edilen veriler dışındaki kanıtlara dayanıyorsa, Madde 20(2) kapsamında uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulan Üye Devlete gönderilir. ).
3. Paragraf 2’de belirtilen süreler içinde geri alma talebinin yapılmaması durumunda, uluslararası koruma başvurusunun incelenmesi sorumluluğu yeni başvurunun yapıldığı Üye Devlete aittir.
4. Geri alma talebi, standart bir form kullanılarak yapılacak ve 22(3) maddesinde belirtilen iki listede açıklanan kanıt veya ikinci derece kanıtları ve/veya ilgili kişinin ifadelerinden ilgili unsurları içerecek ve yetkili makamların yetkilendirilmesini sağlayacaktır. Bu Tüzükte belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmek için talepte bulunulan Üye Devlet.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, geri alma taleplerinin hazırlanması ve sunulması için tek tip koşullar kabul eder. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir. DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 24 (Talepte bulunan Üye Devlette yeni bir başvuru yapılmadığında geri alma talebinde bulunmak) 1. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir kişinin ikamet belgesi olmaksızın kaldığı ve yeni bir uluslararası koruma başvurusu yapılmamış olan bir Üye Devletin, Madde 20(5) ve Madde 18(1)(b), (c) veya (d) uyarınca başka bir Üye Devletin sorumlu olduğu durumlarda, diğer Üye Devletten o kişiyi geri almasını talep edebilir.
2. Üye Devletlerde yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesine ilişkin ortak standartlar ve prosedürler hakkında 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2008/115/EC sayılı Direktifinin 6(2) Maddesinden sapma yoluyla (15)603/2013 Sayılı Tüzüğün (AB) 17. Maddesi uyarınca bir kişinin ikamet belgesi olmadan topraklarında kaldığı bir Üye Devletin EURODAC sisteminde arama yapmaya karar vermesi halinde, Madde 18’de atıfta bulunulan bir kişiyi geri alma talebi Bu Tüzüğün (1)(b) veya (c) maddesinde veya 18(1)(d) Maddesinde atıfta bulunulan ve uluslararası koruma başvurusu nihai bir kararla reddedilmemiş bir kişi, en kısa sürede yapılacaktır. mümkün ve her halükarda, 603/2013 (AB) Sayılı Tüzüğün 17(5) Maddesi uyarınca EURODAC isabetinin alınmasından sonraki iki ay içinde.
Geri alma talebi, EURODAC sisteminden elde edilen veriler dışındaki kanıtlara dayanıyorsa, talepte bulunan Üye Devletin başka bir Üye Devletin sorumlu olabileceğinden haberdar olduğu tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulan Üye Devlete gönderilecektir. ilgili kişi.
3. Paragraf 2’de belirtilen süreler içinde geri alma talebinin yapılmaması durumunda, ilgili kişinin ikamet belgesi olmadan topraklarında kaldığı Üye Devlet, bu kişiye yeni bir başvuruda bulunma fırsatı verir.
4. Bu Tüzüğün 18(1)(d) Maddesinde atıfta bulunulan ve uluslararası koruma başvurusu bir Üye Devlette nihai bir kararla reddedilen bir kişi, ikamet belgesi olmaksızın başka bir Üye Devletin topraklarında bulunuyorsa, sonraki Üye Devlet, eski Üye Devletten ilgili kişiyi geri almasını talep edebilir veya 2008/115/EC sayılı Direktif uyarınca bir iade prosedürü gerçekleştirebilir. İkinci Üye Devlet, eski Üye Devletten ilgili kişiyi geri almasını talep etmeye karar verdiğinde, 2008/115/EC Direktifinde belirtilen kurallar uygulanmayacaktır.,
5. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan kişinin geri alınması talebi, standart bir form kullanılarak yapılır ve iki listede açıklandığı gibi kanıt veya koşullu delilleri içerecektir. Madde 22(3)’te belirtilen ve/veya kişinin ifadelerindeki ilgili unsurlar, talepte bulunulan Üye Devletin yetkililerinin bu Tüzük’te belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmesini sağlar.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, Madde 22(3)(a) ve (b)’de belirtilen kriterlere uygun olarak ilgili kanıt ve koşullu kanıt ögelerini gösteren iki listeyi düzenli olarak oluşturacak ve gözden geçirecek ve tek tip geri alma taleplerinin hazırlanması ve sunulması için koşullar. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 25 (Geri alma isteğine yanıt verme)
1. Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve ilgili kişinin mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda talebin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde geri alınması talebi hakkında karar verecektir. Talep EURODAC sisteminden elde edilen verilere dayandığında, bu süre iki haftaya indirilecektir.
2. 1. paragrafta belirtilen bir aylık süre veya iki haftalık süre içinde hareket edilmemesi, talebin kabul edilmesi anlamına gelir ve varış için uygun düzenlemeleri sağlama yükümlülüğü de dahil olmak üzere ilgili kişiyi geri alma yükümlülüğünü beraberinde getirir.

PROSEDÜREL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 26 (Transfer kararının bildirilmesi)
1. Talepte bulunulan Üye Devlet, Madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir başvuru sahibi veya başka bir kişinin sorumluluğunu üstlenmeyi veya geri almayı kabul ettiğinde, talepte bulunan Üye Devlet, ilgili kişiye kararı bildirecektir. kişiyi sorumlu Üye Devlete nakletmek ve uygun olduğunda, uluslararası koruma başvurusunu incelememekten sorumludur. İlgili kişiyi bir hukuk müşaviri veya başka bir danışman temsil ediyorsa, Üye Devletler kararı ilgili kişi yerine bu hukuk danışmanına veya müşavirine bildirmeyi seçebilir ve uygun olduğunda kararı ilgili kişiye iletebilir.
2. Paragraf 1’de atıfta bulunulan karar, uygulanabilir olduğunda, askıya alma etkisi için başvuru hakkı da dahil olmak üzere mevcut yasal yollara ve bu tür çarelerin aranması ve devrin gerçekleştirilmesi için geçerli zaman sınırlarına ilişkin bilgileri içerecek ve Gerekirse, ilgili kişinin sorumlu Üye Devlete kendi imkanlarıyla seyahat etmesi halinde, ilgili kişinin görünmesi gereken yer ve tarih hakkında bilgi içerir.
Üye Devletler, ilgili kişiye adli yardım sağlayabilecek kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgilerin, bu bilgi henüz iletilmediği zaman, paragraf 1’de atıfta bulunulan kararla birlikte ilgili kişiye iletilmesini sağlar.
3. İlgili kişiye bir hukuk müşaviri veya başka bir danışman tarafından yardım edilmediği veya temsil edilmediği zaman, Üye Devletler, her zaman mevcut yasal yollar ve bunun için geçerli zaman sınırları hakkında bilgileri içerecek olan kararın ana unsurları hakkında onu bilgilendirecektir. bu tür çareleri, ilgili kişinin anladığı veya makul olarak anlamasının beklendiği bir dilde aramak.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 27 (Çözümler)
1. Başvuru sahibi veya Madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan başka bir kişi, bir başvuruya karşı fiilen ve kanunen temyiz veya inceleme şeklinde etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkına sahip olacaktır. transfer kararı, bir mahkeme veya mahkeme huzurunda.
2. Üye Devletler, ilgili kişinin 1. paragraf uyarınca etkili hukuk yoluna başvurma hakkını kullanabileceği makul bir süre sağlar.
3. Devir kararlarına karşı temyiz veya inceleme amacıyla Üye Devletler, ulusal kanunlarında aşağıdaki hususları sağlar:
(A)temyiz veya inceleme, ilgili kişiye, temyiz veya incelemenin sonucuna kadar ilgili Üye Devlette kalma hakkını verir; veya (B)transfer otomatik olarak askıya alınır ve bu askıya alma, bir mahkeme veya mahkemenin yakın ve sıkı bir incelemeden sonra, bir temyiz veya inceleme için askıya alma etkisi verip vermeme kararı alacağı belirli bir makul sürenin ardından sona erer; veya (C) ilgili kişi, temyiz veya incelemenin sonucunu beklemek üzere, makul bir süre içinde bir mahkeme veya mahkemeden devir kararının uygulanmasının askıya alınmasını talep etme olanağına sahiptir. Üye Devletler, ilk askıya alma talebine ilişkin karar verilinceye kadar aktarımı askıya alarak etkili bir hukuk yolunun mevcut olmasını sağlayacaktır. Devir kararının uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin herhangi bir karar, askıya alma talebinin yakın ve titiz bir incelemesine izin verilirken makul bir süre içinde alınacaktır. Devir kararının uygulanmasını durdurmama kararının dayandığı gerekçeler belirtilir.
4. Üye Devletler, yetkili makamların, re’sen hareket ederek , temyiz veya incelemenin sonucuna kadar devir kararının uygulanmasını askıya almaya karar vermelerini sağlayabilir.
5. Üye Devletler, ilgili kişinin adli yardıma ve gerektiğinde dil yardımına erişimini sağlar.
6. Üye Devletler, ilgili kişinin ilgili masrafları karşılayamadığı durumlarda, talep üzerine ücretsiz adli yardım verilmesini sağlar. Üye Devletler, ücretler ve diğer masraflarla ilgili olarak, başvuranların muamelesinin, adli yardımla ilgili konularda genel olarak vatandaşlarına uygulanan muameleden daha elverişli olmamasını sağlayabilir.
Üye Devletler, adli yardıma erişimi keyfi olarak kısıtlamadan, temyiz veya incelemenin yetkili makam veya bir mahkeme veya mahkeme tarafından somut bir başarı ihtimali bulunmadığına karar verilmesi durumunda, ücretsiz adli yardım ve temsilin verilmemesini sağlayabilir.
Bu paragraf uyarınca ücretsiz adli yardım ve temsil hakkı verilmemesi kararının mahkeme veya heyet dışında bir makam tarafından alınması durumunda, Üye Devletler bu karara itiraz etmek için bir mahkeme veya heyet önünde etkili bir hukuk yolu hakkı sağlayacaktır.
Üye Devletler, bu paragrafta belirtilen gerekliliklere uyarak, adli yardım ve temsilin keyfi olarak kısıtlanmamasını ve başvuranın adalete etkin erişiminin engellenmemesini sağlar.
Adli yardım, en azından gerekli usul belgelerinin hazırlanmasını ve bir mahkeme veya mahkeme huzurunda temsil edilmesini içerecektir ve yardım ve temsil sağlamak üzere ulusal kanunla özel olarak belirlenmiş hukuk danışmanları veya danışmanları ile sınırlı olabilir.
Adli yardıma erişim prosedürleri ulusal hukukta belirlenir.

NAKİL AMAÇLI GÖZALTI
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 28 (Gözaltı)
1. Üye Devletler, bir kişiyi yalnızca bu Tüzük tarafından belirlenen prosedüre tabi olması nedeniyle gözaltında tutamaz.
2. Önemli bir kaçma riski bulunduğunda, Üye Devletler, bu Tüzük uyarınca transfer prosedürlerini güvence altına almak için ilgili kişiyi, bireysel bir değerlendirme temelinde ve yalnızca gözaltı orantılı ve diğer daha az zorlayıcı olduğu sürece gözaltına alabilir. alternatif önlemler etkin bir şekilde uygulanamaz.
3. Gözaltı, mümkün olduğu kadar kısa bir süre için olacak ve bu Tüzük kapsamındaki transfer gerçekleştirilinceye kadar, gerekli idari prosedürleri gereken özenle yerine getirmek için makul ölçüde gerekli olan süreden daha uzun olmayacaktır.
Bu maddeye göre bir kişinin gözaltına alınması durumunda, sorumluluk alma veya geri alma talebinde bulunma süresi, başvurunun yapılmasından itibaren bir ayı geçemez. Bu Tüzük uyarınca prosedürü yürüten Üye Devlet, bu gibi durumlarda acil cevap isteyecektir. Bu cevap, talebin alınmasından itibaren iki hafta içinde verilecektir. İki haftalık süre içinde cevap verilmemesi, talebin kabul edilmesiyle eşdeğer olacak ve varış için uygun düzenlemelerin
sağlanması yükümlülüğü dahil olmak üzere, kişinin sorumluluğunu alma veya geri alma yükümlülüğünü beraberinde getirecektir.
Bu madde uyarınca bir kişinin gözaltına alınması durumunda, bu kişinin talepte bulunan Üye Devletten sorumlu Üye Devlete nakli, mümkün olan en kısa sürede ve en geç, belgenin zımni veya açık olarak kabul edilmesinden itibaren altı hafta içinde gerçekleştirilir. başka bir Üye Devlet tarafından ilgili kişinin sorumluluğunu üstlenmesi veya geri alınması talebi veya Madde 27(3) uyarınca temyiz veya incelemenin artık askıya alma etkisinin olmadığı an.
Talepte bulunan Üye Devlet, bir sorumluluk alma veya geri alma talebi sunmak için son tarihlere uymadığında veya üçüncü alt paragrafta atıfta bulunulan altı haftalık süre içinde transfer gerçekleşmediğinde, kişi artık gözaltına alınmayacaktır. 21, 23, 24 ve 29. maddeler buna göre uygulanmaya devam edecektir.
4. Tutukluluk koşulları ve gözaltına alınan kişilere uygulanan garantiler ile ilgili olarak, sorumlu Üye Devlete nakil prosedürlerini güvence altına almak için 2013/33/EU sayılı Direktifin 9, 10 ve 11. Maddeleri uygulanacaktır.

TRANSFERLER
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 29 (Modaliteler ve zaman sınırları)
1. Başvuranın veya Madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan başka bir kişinin talepte bulunan Üye Devletten sorumlu Üye Devlete nakli, talepte bulunan Üye Devlet’in ulusal kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Üye Devlet, ilgili Üye Devletler arasında istişareden sonra, pratik olarak mümkün olan en kısa sürede ve en geç, başka bir Üye Devletin ilgili kişiyi görevlendirme veya geri alma talebinin veya bir karara ilişkin nihai kararın kabulünden itibaren altı ay içinde Madde 27(3) uyarınca askıya alma etkisinin olduğu durumlarda temyiz veya inceleme.
Sorumlu Üye Devlete yapılan nakiller, denetimli hareketle veya refakat altında gerçekleştiriliyorsa, Üye Devletler, bunların insani bir şekilde ve temel haklara ve insanlık onuruna tam saygı göstererek gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
Gerekirse, başvuru sahibine talepte bulunan Üye Devlet tarafından bir izinsiz geçiş belgesi verilecektir . Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, geçiş izninin tasarımını oluşturacaktır . Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
Sorumlu Üye Devlet, talepte bulunan Üye Devlete, ilgili kişinin güvenli bir şekilde vardığını veya belirlenen süre içinde gelmediğini uygun şekilde bildirecektir.
2. Transferin altı aylık süre içinde gerçekleşmemesi durumunda, sorumlu Üye Devlet, sorumluluğu üstlenme veya ilgili kişiyi geri alma yükümlülüklerinden kurtulur ve sorumluluk, talepte bulunan Üye Devlete devredilir.Bu süre, ilgilinin hapis cezası nedeniyle nakil gerçekleştirilememesi durumunda en fazla bir yıla, firar etmesi halinde ise en fazla on sekiz aya kadar uzatılabilir.
3. Bir kişi yanlışlıkla transfer edilmişse veya nakil gerçekleştirildikten sonra yapılan itiraz veya inceleme sonucunda nakil kararı bozulursa, transferi gerçekleştiren Üye Devlet bu kişiyi derhal geri kabul edecektir. 4. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, özellikle ertelenmiş veya gecikmiş transferler, temerrüde kabulden sonraki transferler, reşit olmayanların veya bağımlı kişilerin transferleri durumunda, Üye Devletler arasında istişare ve bilgi alışverişi için yeknesak koşullar oluşturur, ve denetimli transferler. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.

 

Dublin sözleşmesi Türkçe ve İngilizce tam metin için tıklayınız.

https://drive.google.com/drive/folders/1vTea6M-MeFKy0xWQ9mHqaEp0v1G5gs_Y

1 Yorum

  1. Türkiye’den Legal Çıkanlar İltica Edebilirler mi? – dijital çözüm noktası diyorki:

    […] Not: İlticada nereye gittiğiniz kadar nasıl gittiğiniz de çok önemli. Yeşil, gri, siyah pasaportlara pratikte Dublin uygulaması yapılmamakta ancak vize ile gidenlere iltica edeceğiniz ülkenin vizesi yoksa, başka bir ülkenin vizesiyle iltica edeceğiniz ülkeye giderseniz Dublin uygulanmaktadır. Detaylar için bkz. Dublin İltica Kılavuzu […]

Yorum yaz