İNSANİ BOYUT MADDESİ


Madde 11

Himayeye muhtaç olma durumları
1. (EC) (AT) 343/2003 sayılı Tüzük Madde 15(2), sığınma isteyen kişinin başka bir Üye Devlette hazır bulunan bir akrabanın yardımına muhtaç olması veya başka bir Üye Devlette hazır bulunan bir akrabanın sığınma isteyen kişinin yardımına muhtaç olması durumunda geçerli olacaktır.

2. (EC) (AT) 343/2004 sayılı Tüzük Madde 15(2)’de bahsi geçen himayeye muhtaç olma durumları, mümkün olduğu ölçüde, tıbbi tasdik belgeleri gibi objektif kriterler esas alınarak değerlendirilecektir. Bu tür bir kanıtın bulunmaması veya temin edilememesi durumunda, insani gerekçelerin gerçekliği, ancak ilgili kişilerce verilen ikna edici bilgiler esas alınarak kanıtlanmış kabul edilebilir.

3. İlgili kişilerin bir araya getirilmesinin gerekliliği veya uygunluğu değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:
(a) Menşe ülkede mevcut olan aile durumu;

(b) İlgili kişilerin hangi şartlarda birbirlerinden ayrı düştükleri;

(c) Üye Devletlerde devam etmekte olan çeşitli sığınma prosedürlerinin veya yabancılar kanunları çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli prosedürlerin durumu.

4. (EC) (AT) 343/2003 sayılı Tüzük Madde 15(2)’nin geçerliliği, her durumda, sığınma isteyen kişinin veya akrabanın gerekli yardımı fiilen sağlayacağından emin olunması şartına tabi olacaktır.

5. Akrabaların bir araya getirileceği Üye Devlet ve transferin tarihi, ilgili Üye Devletler tarafından aşağıdaki hususlar dikkate alınarak mutabakatla belirlenecektir:
(a) Himayeye muhtaç kişinin yolculuk etme kabiliyeti,

(b) İlgili kişilerin ikamet durumu; sığınma isteyen kişinin akrabasının ikamet ettiği Üye Devlette hali hazırda geçerli bir ikamet iznine ve kaynaklara sahip olduğu durumlarda, sığınma isteyen kişinin akrabasının yanına gitmesi tercih edilecektir.

Yorum yaz