Alman Vatandaşlığı için Güncel Durum

Bu yazı https://tuerkei.diplo.de sitesinden alıntılanmıştır.

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2022

Kabul Şartları:

Türk vatandaşlığı (çifte vatandaşlık mümkün)

Herhangi bir konuda tamamlanmış üniversite çalışmaları (BA, BS, M.A., Diploma, Magister, devlet sınavı veya doktora); bir uygulamalı bilimler üniversitesinden alınan bir derece yeterli değildir; derecenin kanıtı daha sonra haklı durumlarda 31 Aralık 2022’ye kadar sunulabilir

Çok iyi Almanca bilgisi (Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin en az B 2 seviyesi)

Alman tarihine olduğu kadar siyasi ve sosyal bağlamlara da yoğun ilgi sosyo-politik taahhüt

Yaş sınırı: Programın başlangıcında 30 yaşın altında olmalısınız. 1 Mart 1993 tarihinden sonra doğan herkes başvurabilir.

 

Başvuru Belgeleri

Tam başvuru aşağıdaki belgeleri içermelidir:

(Uygulamanızın kontrol listesi size yardımcı olmak için mevcuttur.)

Almanca olarak doldurulmuş ve elle imzalanmış başvuru formu (s. 5, 6, 9)

Almanca ve elle imzalanmış ayrıntılı başvuru beyanı (en fazla iki sayfa)

Derece sertifikası (Almanca veya İngilizce orijinal veya resmi onaylı kopyası, taranmış). Gerekçeli durumlarda, derecenin kanıtı 31 Aralık 2022’ye kadar sunulabilir. Derece sertifikasının aslı veya resmi olarak onaylı kopyası, seçim görüşmesi için Almanca veya İngilizce olarak sunulmalıdır,

Çok iyi Almanca dil becerileri (Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin en az B 2 seviyesi) kanıtlanabilir:

– iki yıldan eski olmayan resmi bir dil sertifikası ile (örneğin, TestDaF, ZOP, DSH veya IPS dil sertifikası aracılığıyla) – gerekli çok iyi Almanca dil becerilerinin özgeçmişten açıkça görülebilmesi durumunda kanıtın sağlanmış olduğu kabul edilir. (örneğin Almanya’da Abitur, Almanca çalışmaları, Almanca öğretmeni olarak istihdam),

IPS’ye başvuran kişinin mesleki yeterliliğinin veren kurumdan resmi kırtasiye üzerinde değerlendirildiği, biri bir üniversite öğretim görevlisi veya  işverenden olmak üzere Almanca veya İngilizce (bir yıldan eski olmayan) iki tavsiye mektubu,

görüntü dosyası olarak bir uygulama fotoğrafı (JPEG veya diğer yaygın görüntü formatı)

Pasaport fotokopisi veya kimlik fotokopisi

 

Lütfen başvuru belgelerinin tamamını, dosya adı soyadınız ve adınızdan oluşan bir PDF belgesinde (örn. Muster-Max.pdf) aşağıda verilen e-posta adresine e-posta ile gönderiniz.

 

PDF belgesi 15 MB’den büyükse, lütfen başvuru belgelerinizi her biri maksimum 15 MB boyutunda birkaç e-postaya bölün.

 

Başvuru belgelerinizi bir sıkıştırma programı kullanarak küçültülmüş boyutta göndermek istiyorsanız, lütfen yalnızca “.zip” dosya uzantısına sahip bir arşiv dosyası oluşturan bir program kullanın (örn. Muster-Max.zip).

Dikkat: Kağıt formdaki başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır!

 

E-posta: info@ankara.diplo.de

Lütfen soruları şu adrese yöneltin:

Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Uluslararası Parlamento Bursu

114 Atatürk Bulvarı, Kavaklıdere

06540 ​​​​Ankara

Türkiye

 

Burs

www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/programm/

Katılımcıların Seçimi

Katılımcılar iki aşamalı bir süreçte seçilir. Ön seçim Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılıyor. En nitelikli adaylar, 2022 sonbahar/kış döneminde kişisel seçim görüşmesine davet edilecektir. Alman Federal Meclisi’nin bir seçim komitesi, başvuranların dilsel, teknik, sosyal ve kültürlerarası becerilerine dayalı olarak nihai seçimi yapar.

 

Seçim Görüşmesine Seyahat Maliyeti

Seçim görüşmesi başvuranın kendi ülkesinde gerçekleşmezse, kendi ülkesinden seçim görüşmesinin yapıldığı ülkeye seyahat masrafları orantılı olarak karşılanabilir ve vize masrafları tam olarak karşılanabilir.

Alman Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Alman Vatandaşlık Kanunu geçtiğimiz yıllarda vatandaşlığın doğumla kazanılmasına dair düzenlemeler bakımından bir kaç kez değiştirilmiştir. Doğumla birlikte vatandaşlık kazanılmasına dair düzenlemeler hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.
§ 4 (Vatandaşlığın Doğumla Kazanılması)

(1) (01.07.1998 itibarıyla) Anne veya babasından biri Alman vatandaşı olan çocuk, doğumuyla birlikte Alman vatandaşlığını kazanır. Çocuk doğduğunda sadece babanın Alman vatandaşlığı varsa ve Alman yasalarına göre nesebin kanıtlanması için babalığın tanınması ya da tespiti gerekiyorsa, vatandaşlığın kazandırılabilmesi için babalığın Alman yasalarına göre geçerli bir şekilde tespiti gerekir; çocuk 23 yaşını doldurmadan önce, babalık tanıma beyanı verilmiş veya babalığın kanıtlanması işlemi başlatılmış olması gerekir.

(2) (01.01.2005 itibarıyla) Yurt içinde bulunmuş olan çocuk (buluntu çocuk), aksi ispat edilinceye kadar Alman vatandaşının çocuğu kabul edilir. (01.05.2014 itibarıyla) 1. cümle Gebelikte Uyuşmazlık Kanunu´nun 25. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren çocuklarda uygulanır.

(3) (01.01.2000 itibarıyla) Yabancı anne ve babanın çocuğu olarak Almanya’da doğan çocuk aşağıdaki koşullarda Alman vatandaşlığını kazanır:

(01.01.2009 itibarıyla) Alman vatandaşlığının kazandırıldığına dair kayıt çocuğun doğum kaydının yapıldığı kütüğe işlenir.

(01.01.2000 itibarıyla) 1. cümleye göre vatandaşlığın kazandırıldığına dair kaydın yapılması ile ilgili usulleri yönetmelikler vasıtasıyla belirleme yetkisi Federal Konsey onayı ile Federal İçişleri Bakanlığındadır.*

(4) (01.01.2000 itibarıyla) 31 Aralık 1999´dan sonra yabancı bir ülkede doğmuş ve düzenli olarak da orada ikamet etmekte olan Alman vatandaşı anne veya babanın yabancı bir ülkede doğan çocuğuna, vatansız kalmaması koşuluyla, 1. fıkraya göre vatandaşlık kazandırılmaz.

(15.12.2010 itibarıyla) Doğumdan sonra bir yıl içersinde Nüfus Kanunu´nun 36. maddesine göre doğum kaydı yaptırılırsa 1. cümle hukuki sonuç doğurmaz. Bu süre dahilinde yetkili dış temsilciliğe başvuruda bulunulmuş olması da yeterlidir.

(01.01.2000 itibarıyla) Anne ve baba ikisi de Alman vatandaşlığına sahipler ise, 1. cümle ancak her ikisinin de orada belirtili şartları yerine getirmeleri halinde hukuki sonuç doğurur.

*3. fıkra 3. cümle 24.07.1999´da yürürlüğe girmiştir

Vatandaşlığa Alınma

Yurt İçinde İkamet Sahibi Olmadan Vatandaşlığa Alınma
Vatandaşlığa alınabilmek için esasen Almanya´da sürekli ikametin olması şarttır. Yurt dışında bulunan bir kişinin vatandaşlığa alınması Federal İdari İşler Dairesinin taktirindedir. Burada yurt dışında ikamet ediyor olmanıza rağmen istisnai olarak Alman vatandaşlığına alınmanızın Almanya´nın menfaatine olup olmadığına bakılır. Vatandaş olma hakkından söz edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, Almanya´da yaşamayan kişilerin vatandaşlık kazanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar daha ağırdır. Şayet geçmişte Alman vatandaşı idiyseniz, vatandaş olmanız kamu yararına ise, tekrar vatandaşlık kazandırılır. Aynı şart küçük yaşta çocuklarınız için de geçerlidir. Kamu yararı bakımından değerlendirme yapılırken asgari aşağıdaki hususlara bakılır:

Bu tür ilişkilere örnek: Geçmişte bir Alman vatandaşıyla olan evliliğiniz veya hayat arkadaşlığınız, uzun süre Almanya´da yaşamanız, kendi kullanımınız için Almanya´da sahip olduğunuz gayrimenkul, Alman sigorta kuruluşlarından emeklilik veya sigorta alacağınızın olması, Alman halkının mensubu olmanız, Alman okulunda veya başka bir Alman eğitim kurumunda okumuş olmanız, Alman derneğine üyeliğiniz, Alman kamu kuruluşunda veya Alman şirketinde çalışmanız, Almanya için büyük hizmetlerinizin olması gibi.

Bu itibarla talebinizi ayrıntılı olarak gerekçelendirmekte yarar var.

Vatandaşlık talep forumunuzu lütfen ikamet ettiğiniz yere bakan Almanya´nın yetkili dış temsilciliğine ibraz ediniz. Talep formunu oradan da temin edebilir ya da Federal İdari İşler Dairesinin internet sayfasından da indirebilirsiniz (Sözcükler: Deutsche Staatsangehörigkeit; Einbürgerung): Federal İdari İşler Dairesi

Başvuru evrakınız yetkili dış temsilcilik tarafından incelenir ve görüş bildirilerek Federal İdari İşler Dairesine gönderilir.

Alman Vatandaşlığı Kanunu´nun 14. maddesine göre vatandaşlığın kazanılması

YENİ:
Nasyonal Sosyalist rejimden kaçanların soyundan gelenlere Alman Vatandaşlığı Kanunu´nun 14. maddesine göre vatandaşlığın kazanılmasına dair genişletilmiş imkanlar

Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığının Basın Açıklaması

Aşağıda belirtili kişiler bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir:

1. Zorla Alman vatandaşlığı kaybettirilen Alman anne ve yabancı uyruklu babanın 01 Nisan 1953 tarihinden önce evlilik birliği içerisinde doğan çocukları,

2. Zorla Alman vatandaşlığı kaybettirilen Alman baba ve yabancı uyruklu annenin 01 Temmuz 1993 tarihinden önce evlilik dışı doğan çocukları,

3. 30.01.1933 ila 08.05.1945 tarihleri arasındaki Nasyonal Sosyalist rejimin baskısı nedeniyle 26.02.1955 tarihinden önce yabancı bir vatandaşlığı kazanan ve Alman vatandaşlığını kaybeden bir annenin veya babanın çocukları, doğum tarihine bakılmaksızın:

  • Baba veya anne Nasyonal Sosyalist rejimin baskısı nedeniyle 26.02.1955 tarihinden önce yabancı bir vatandaşlığı kazanarak Alman vatandaşlığını kaybettiyse,
  • Anne, yabancı uyruklu veya vatansız bir kişiyle evlenmesi neticesinde 01.04.1953 tarihinden önce Alman vatandaşlığını kaybettiyse (Eski Vatandaşlık Kanunu´nun 17/6 maddesi).

Bu kapsamda vatandaşlık başvurusunda bulunanların 31.12.1999 tarihinden sonra yabancı memlekette doğan çocuklarına da aşağıdaki koşullarda kendileriyle birlikte Alman vatandaşlığı kazandırılır:

  • Çocuk geçiş dönemi olan 31.12.2021 tarihinden önce doğduysa
  • Başvuru genelge ile ayrıcalıklı olan ebeveynin başvurusu ile birlikte yapılırsa VE
  • Çocuk adına yapılan başvuru 01.01.2022 tarihinden önce Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesine ulaşırsa.

Bu kişiler için vatandaşlığa alınma koşulları kolaylaştırılmıştır. Basit düzeyde Almanca bilgisi ile Almanya´daki yasalar, toplum düzeni ve yaşam koşulları hakkında temel bilgiye sahip olunması yeterli.
Ayrıntılı bilgiye Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi´nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı sayfadan başvuru formuna ve download hakkında ayrıntılı bilgiye de ulaşabilisiniz:

Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi 

Tamamlayıcı Açıklamalar
Alman anne ve yabancı uyruklu babanın evlilik birliği içerisinde 01.01.1975 tarihinden önce doğan çocukları:

Bu kişilerin vatandaşlığa alınmasıyla ilgili Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi bir bilgi notu hazırlamıştır: Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi´ne ait bilgi notu ve başvuru formu

Alman baba ve yabancı uyruklu annenin 01.07.1993 tarihinden önce evlilik dışı doğan çocukları:

Bu kişilerin vatandaşlığa alınmasıyla ilgili Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi bir bilgi notu hazırlamıştır: Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesi´ne ait bilgi notu ve başvuru formu

Nasyonal Sosyalist rejimden kaçanların ve onların soyundan gelenlerin vatandaşlığa alınması (Alman Anayasası´nın 116. maddesinin 2. fıkrasına göre)

Federal Anayasa Mahkemesinin 20.05.2020 tarih ve 2 BvR 2628/18 sayılı kararıyla Alman Anayasası´nın 116. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesine göre hak sahibi olanların kapsamı genişletilmiştir.

Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığının 28.03.2012 ve 30.08.2019 tarihli genelgeleriyle bağlantılı olarak Alman Vatandaşlığı Kanunu´nun 14. maddesine göre vatandaşlık başvurusunda bulunulmasına bu durumda artık gerek yoktur.

Bu kapsama giren ve daha evvel Alman Anayasası´nın 116. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesine göre yaptıkları başvuruları reddedilen kişiler diledikleri zaman dış temsilciliğe müracaat edebilirler.

Nasyonal Sosyalist rejimin baskısından kaçan ve 30.01.1933 ila 08.05.1945 tarihleri arasında siyasi, ırkçı veya dini nedenlerle Alman vatandaşlığı kaybettirilenlerin ve onların soyundan gelenlerin belli koşullar altında vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Bu kapsama giriyorsanız lütfen aşağıdaki linkte bulunan bilgi notunu okuyunuz:
Federal İdari İşlerden Sorumlu Devlet Dairesinin vatandaşlık hakkına dair bilgi notu

Alman Vatandaşlığınızın Korunmasına Dair İzin Talebi

İlgili talep formu örneklerine ve bilgi notlarına Federal İdari İşler Dairesi web sitesinden ulaşabilirsiniz:
Federal İdari İşler Dairesinin Web

Başvurunuzu bağlı bulunduğunuz yurt dışı temsilciliğine yapabilir veya doğrudan Federal İdari İşler Dairesine gönderebilirsiniz.

Yurt Dışında Dünyaya Gelen Bir Çocuk Alman Vatandaşılığını Doğrudan Kazanmaz

Örnek: Bay A işvereni tarafından 1999 yılında İspanya´ya gönderilir. Orada bulunurken 01.02.2000 tarihinde kızı Klara dünyaya gelir. Aile birkaç yıl sonra Almanya´ya döner. Klara 2018´de bir Amerikalı ile tanışır ve onunla birlikte ABD´ye yerleşir. Orada 01.01.2020´de bir erkek çocuk dünyaya getirir. Annesi Alman vatandaşı olmasına rağmen bu çocuk doğumla birlikte doğrudan Alman vatandaşlığını kazanmaz, çünkü zaten ABD´de doğmuş olmakla birlikte otomatikman Amerikan vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

Yorum yaz