İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hüküm...