İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suçlar ve Soykırım Açısından Fetömetre

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı mustafi Tümamiral Cihat Yaycı tarafından öne sürülen, Fetömetre kriterleri çerçevesinde; TSK’de bulunan NATO yanlısı, AB müzakerelerini destekleyen; Erdoğan-Avrasya-Perinçekçi yapıların muhalif olarak gördükleri; darbeyi önleyen ve gerçeklerinin ortaya çıkmasında rol alabilecek; çıkar, rüşvet ve rant peşinde olmayan dürüst insanlar, Fetömetre kriterleri adı altında TSK’nin başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere Kara ve Hava Kuvvetleri ile askeri bürokrasideki tüm kademelerden; biat etmeyen, sistemlerine uymayan, muhalif gördükleri kişileri -şayet muhafazakar ise Hizmet Hareketi’ne üyesi iddiasıyla; buna karşın muhafazakar olmayan kesimleri ise sol ya da diğer terör örgütlerine üye iddiasıyla tasfiye etmek için böyle bir sistem uydurdular ve bu sistemi uygulamaktadırlar. Sözde kriterler 70 ana başlık; 249 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu kriterlerin Türkçe, İngilizce ve Almanca listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Türkçe için: https://drive.google.com/file/d/1LignHkfoGWaXQgeh8eDjS1lJEXPKNYSU/view?usp=sharing

İngilizce için: https://drive.google.com/file/d/1H7bP_HDi24VYvs9jWKz0n9S1JH1rkiTQ/view?usp=sharing

Almanca için: https://drive.google.com/file/d/1Z_ulUBQr5GQht899StoSu1lhFSOxUfy8/view?usp=sharing

“Fetömetre”nin tanıtım kapak sayfasında “önce tespit et, sonra imha et” şeklinde ifade bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki bu kriterler sadece TSK’de değil, aynı zamanda emniyet ve devletin diğer kurumlarında da uygulanarak KHK adı altında yürürlüğe koymuşlardır. Binlerce insanın adını soyadını, T.C. kimlik numarasını, çalıştığı kurumları, akraba ilişkilerini, sosyal hayatını, adresini tespit etmek, ilgili devlet kurumlarından imzaya açıp olay mercilerinden geçirmek bir günde olmayacağına göre demek ki bu fişleme çalışmalarını çok öncelerinden organize ve örgütlü şekilde yapmış oldukları görülmektedir.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım çerçevesinde soykırım tanımına baktığımızda;

Soykırımın 8 Aşaması (Soykırım Gözlem Örgütü Başkanı Gregory Stanton)
1. Sınıflandırma (İnsanlar “Bizler ve Onlar” diye bölünür.)
2. Simgeleme (Nefretle birleştiği zaman simgeler, dışlanan grubun gönülsüz üyelerine dayatılabilir.)
3. Dehümanizasyon (Bir grubun üyeleri, diğer grubun insanlığını inkar eder. Grubun üyeleri hayvan, parazit, böcek ya da hastalıkla özdeşleştirilir.)
4. Örgütlenme (Soykırım her zaman örgütlüdür. Özel ordu birlikleri ya da milisler genellikle eğitilir ve silahlandırılır.)
5. Kutuplaşma (Nefret grubu, kutuplaştırıcı propaganda yayınlar.)
6. Hazırlık (Kurbanlar etnik ya da dinsel kimlikleri nedeniyle belirlenip ortaya çıkarılırlar.)
7. İmha (Bu, katillerin gözünde “imha”dır çünkü kurbanlarının insan olduğuna inanmazlar.)
8. İnkar (Failler, herhangi bir suç işlediklerini inkar ederler.)

Detaylar için tıklayınız.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım çerçevesinde soykırım aşamalarına bakıldığında; bugüne kadar “Fetömetre kriterleri”ne bakılarak yapılan işlemlerin yürütme erkinin emri dahilinde adli idari kolluk kuvvetleri bakımından kamu kaynakları kullanılarak devlet tüm mekanizmalarıyla insanlığa karşı işlenen suçların maalesef bir parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede başvurucular gerek iddianamelerinde gerekse fişleme dosyalarında öne sürülen gereçler ile “Fetömetre kriterleri” içerisinde bahsedilen içeriklere değinerek yetkili kişilere ve ilgili kurumları “İnsanlığa karşı işlenen suçlar” çerçevesinde bilgilendirmelidirler.

3 Yorum

  1. KHK’lılar için İltica Oturum Mülakatına Ayrıntılı Hazırlık Kılavuzu – dijital çözüm noktası diyorki:

    […] 13- Fetömetre kriter listesine erişmek için tıklayınız. […]

  2. İltica Mülakatına Hazırlanırken Mutlaka Okumanız Gereken Makaleler – dijital çözüm noktası diyorki:

    […] İnsanlık Suçu ve Soykırım Açısından Fetömetre 2- İhraçta 16 […]

Yorum yaz