DUBLİN’E GÖRE GERİ İADEYİ KABUL EDEN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

Uyarı: Burada anlatılanlar bir tecrübe anlatımıdır. Kanuni sorumluluk taşımaz. Bu konuda bir durumla karşı karşıya kaldığınızda lütfen bir avukatla irtibata geçiniz.

DUBLİN’E GÖRE GERİ İADEYİ KABUL EDEN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

“Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi talebine ilişkin bir karar verecektir. (Dublin 3; 22/1)”

Yani başvuru yaptığınız ülke vizenizin olduğu ülkeye 90 gün içerisinde “Bu kişinin vizesi sizin ülkeye ait, vize sorumluluğundan dolayı (12/2 ve 12/4) bu kişiyi geri almanız gerekmektedir.” diye talepte bulunması gerekiyor. Talepte bulunulan (vizeyi veren) ülke ise 2 ay içerisinde kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir cevap vermesi gerekiyor.

Şayet 2 ay dolduğu halde herhangi bir cevap vermez ise geri iadeyi kabul etmiş sayılacaktır.

KANIT: Bu, aksi ispatla çürütülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca sorumluluğu belirleyen resmi kanıtı ifade eder; (Dublin 3; 22/3-a-1) İade işlemlerinde resmi kanıtlardan birisi de vizedir.

KOŞULLU (İKİNCİL) KANIT: Bazı durumlarda kendilerine atfedilen kanıt değerine göre, çürütülebilir olmakla birlikte yeterli olabilecek gösterge unsurlarına atıfta bulunur. (Dublin 3; 22/3-b-1) Arama durumunda bulunan evraklar, rezervasyon belgeleri, biletler, fotoğraflar gibi, aksi kanıtlanabilecek şeylerdir. Aksi ispat edilmediği sürece kanıt olarak değerlendirilebilir. (Vize, oturum ve parmak izinin dışındaki ikinci derece kanıtlardır.)

NOT: Resmi bir kanıt yoksa talepte bulunulan Üye Devlet, ikinci dereceden kanıtın tutarlı, doğrulanabilir ve sorumluluğu tesis etmek için yeterince ayrıntılı olması durumunda sorumluluğunu kabul edecektir. (Dublin 3; 22/5) Vize, oturum ve parmak izinin dışındaki bilgi ve belgeleri ifade edebilir.

Her halükarda 2 ay içerisinde cevap vermesi gereken sorumlu ülke, talebin incelenmesinin karmaşık olduğu istisnai durumlarda kararı açıklamak için göndermek isteyen ülkeden 1 ay ek süre talep edebilir. (Dublin 3; 22/6)

Mükerrer ilticayı önlemek için hem başvuru yaptığı ülke hem de ilticadan sorumlu ülke belirlenebilir. Böyle bir durumda ilk sorumlu olan (vize, parmak izi, oturum durumuna göre) ülke belirlenebilir ve o ülkeye iade edilebilir.

Üye devlet isterse 1 haftada da cevap verebilir, 1 ayda da cevap verebilir, 2 ayda da cevap verebilir. Yani özetle, iltica ettiğiniz ve başvuru yaptığınız ülke 3 ay içerisinde iade edilmesi düşünülen ülkenin ise 2 ay içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Toplamda ise bu süre 5 aydır. Ancak bazı ülkelerde bürokrasinin hızlı işlediğini varsayarsak başvuruyu alan ülke 3 ay yerine 1 ayda, iadenin talep edildiği ülke 2 ay yerine 2 haftada kabul ederse o zaman bu süre 1,5 aya kadar düşebilir. Her halükarda eğer iadeyi kabul eden ülke cevap vermiş ise genelde 1 ayda transfer gerçekleşmektedir. Eğer geri iade talebine 2 ayda cevap verilmemiş ise otomatik olarak geri kabul ettiği varsayılır ve 6 ay daha sorumluluk devam eder.

2 ay içerisinde kabul ettiğine dair cevap verilmişse 1 ay içerisinde geri iadeyi alması gerekir. 1 ay dolduğu halde geri iade kabul edilmemişse 2+1+6 ay kuralı devreye girecektir. Eğer geri kabulü kabul etmişse ve EURODAC parmak izi sisteminde durum tespit edilmişse o zaman 15 gün içinde geri iadeyi uygulamaya koyması gerekmektedir. Koymadığı takdirde 6 ay daha sorumluluk devam etmektedir. (Dublin 3; 25/1)

Dublin’e üye ülkelerden bir tanesinde yaşa dışı kaldığınız tespit edildiği takdirde velev ki 2. derece deliller olsa dahi yakalandığınız tarihten itibaren sizi sorumlu olan ülkeye 3 ay içinde göndereceklerdir. Belirtilen süre içinde geri alma talebi oluşturulmazsa belgesi olmadan kaldığınız üye devlet, bu kişiye yeni bir başvuruda bulunma fırsatı verir.

Yorum yaz