DUBLİN’E GÖRE BAŞVURU YAPILAN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

Uyarı: Burada anlatılanlar bir tecrübe anlatımıdır. Kanuni sorumluluk taşımaz. Bu konuda bir durumla karşı karşıya kaldığınızda lütfen bir avukatla irtibata geçiniz.

BAŞVURU YAPILAN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

-“Uluslararası koruma başvurusunda bulunulan bir Üye Devletin, başvuruyu incelemekten başka bir Üye Devletin sorumlu olduğunu düşündüğü durumlarda, başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapabilir.” (Dublin 3; 21/1)

Herhangi bir Dublin’e üye Schengen ülkesine başvuru yaptığınızda başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde vizenizin ya da parmak izinizin olduğu (vizeyi veren)  ülkeye sizi iade için talepte bulunması gerekir. Örneğin; Polonya vizesiyle Almanya’ya iltica ettiğiniz takdirde Almanya, başvuru tarihinden 3 ay içerisinde Polonya’ya sizi iade etme ve kabul etmesi için talep yazısını göndermesi gerekir.
Bu “başvuru tarihinden itibaren” nasıl anlaşılmalıdır? Bir mültecinin iltica aşamasında 3 tane işlem vardır:

-Birinci işlem: ilk başvuru,

-İkinci işlem: birinci (yol mülakatı) mülakat,

-Üçüncü işlem: ana mülakat (oturum mülakatı).

Normal şartlarda ilk başvuru ve ilk parmak izi ile Dublin sürecinin başlaması gerekir. Ancak her üç aşamada da parmak izi alındığı için bazı ülkeler Dublin’i ilk başvuruda değil, ilk başvuruda; bazı ülkeler yol mülakatında; bazı ülkeler ise ana mülakatı ilk başvuru sayarak Dublin süreciyle ilgili ilk başvuruyu ana mülakatı temel alarak yapabilmektedirler. Sizinle mülakat yapan karar verici raportörler, size Dublin prosedürü işletileceğini, bu aşamaların herhangi birisinde söyleyebilmektedirler. Bazı yerlerde ise gerçekten bilgi almak çok zordur. Bu gibi durumlarda mutlaka konunun uzmanı bir avukatla çalışmanız gerekecektir.

Genel uygulama: İlk başvuruda değil, yol mülakatıyla Dublin gönderim kararı (3 ay) uygulaması başlatılmaktadır.

Raportör isterse 90 günü beklemeden, ilk günde Dublin uygulamasını yapabilir isterse her ayın 30’unda göndermek istediği ülkeye bir daha göndermek için yazı yazabilir. Ama her halükarda ister birinci gün size Dublin’i uygulayacağız desin isterse doksanıncı gün desin, doksanıncı günün dolmasıyla başvuru yaptığınız ülkenin sorumluluğu tamamlanmış olmaktadır. Burada 90 günün dolup dolmadığını anlamak için size ilk tebligatın ne zaman yapıldığını bilmek gerekir ki 90 günlük süreç hesaplanabilsin.

Raportörler mülakatlarda Dublin uygulayacaklarını sözlü olarak ifade edebiliyorlar, fakat tebligat gönderimi bazen 2 ay, bazen 3 ay sürebilmektedir. Velev ki size 90 günlük sürecin başladığını bildirmemiş olsalar bile arka planda Dublin sürecini işletiyor olabilirler. Bu sebeple 90 gün, tebligatla başlar, tebligatta ise Dublin sürecinin ne zaman başlatıldığı ifade edilmektedir. Her ne kadar 3 ay içerisinde iltica başvurusu yaptığınız ülkenin sorumluluğu, başvuru yaptığınız andan itibaren düşer gibi görünse de 90. gün tebligat yapıldığında da Dublin süreci her halükarda başlatılmış sayılır.

 

 

Yorum yaz