Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter)

Ana Mülakat Değerlendirme Kriterleri- (Her Ülke için ortalama kriter)

I. Genel Bilgilendirme

Ana mülakat (2.Mülakat) sürecinde raportör öncelikle tekrar Dublin ile alakalı sorular yöneltecek ve sizin ile alakalı genel kişisel ve durum tespiti yapacak. Bunların akabinde bu mülakatın en kritik 2 kısmına geçilecektir. İlk kısım; mağduriyetinize neden olan irtibat, iltisak, mensubiyet veya bağlantınızı ispat etmeniz gerekecektir. Bu kısımda sözlü veya eğer mümkün ise belgeli olarak ispat etmeniz önem arz edecektir. Ama şunu unutmayın ki, görüşme esnasında vermiş olduğunuz beyanınız sizler için çok önemlidir. Sempatizanlık aidiyet anlamına gelmediği için bu durum sizin ret almanıza sebep olabilir. Kurum/ kuruluşların ortağı veya sahibi, ya da kendinize ait şirketiniz olabilir. Devlet tarafından suçlanan kurum ve/ veya kuruluşlar ile iş yapıyordum demek, aidiyet veya bağlantınız manasına gelmemekte olup, red almanıza sebep olabilir. Örneğin; “ben mali müşavirdim müşterilerim çoğu devlet tarafından suçlanan kurum ve kuruluşlardır” gibi ifadeler redde neden olacaktır. Çünkü bu mağduriyet veya aidiyet size ait değil, suçlanan kurum ve kuruluşlara aittir.  İkinci kısımda ise; mağduriyetlerinizi de 2 ana soru üzerinden anlamaya çalışacaktır. Raportör de bu soruların cevaplarına göre sizleri değerlendirecektir:

 • Buraya (Almanya, Hollanda, İngiltere, Kanada, Belçika vb.) neden geldiniz?
 • Kendi ülkenize yada geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Ana mülakat sonunda raportör ve ilgili kişi/kurumların değerlendirmeleri sonucu elde edeceğiniz /edemeyeceğiniz statüler şu şekildedir:

Sığınmacı : Hukuki mağduriyetlerinizi belgeleri ile birlikte sunduğunuz zaman alabilirsiniz. Uygulama da ülkelere göre değişmekte olup 3-5-10 yıllık oturumlar verilecektir. 3-5-10 yıl sonunda dil şartını ve vb. durumları yerine getirdiğiniz takdirde süresiz oturum hakkınız olacaktır. Vatandaşlık hakkı elde edip, başvuru yapabileceksiniz.

Mülteci      : İnsani mağduriyetlerinizi ifade edip ve gerektiği belgeler ile sunabildiğiniz durumda alabilirsiniz. İlk aşamada 3-5 yıllık oturum verilecektir. 5 yıllık sürenin sonunda, devletin zorunlu kıldığı – dil şartı, kendi başınıza maddi olarak ayakta durma vb.- sağladığınız takdirde ise süresiz oturum alabileceksiniz ve vatandaşlık hakkınıza başvuru yapabileceksiniz.

İkincil Koruma: Geldiğiniz ülkede yaşamış olduğunuz, çok ciddi tehlike altında iseniz, işkence görme, savaş durumu kaynaklı yaşamış olduğunuz mağduriyetleriniz neticesinde bu şekilde bir statü sahibi olabilirsiniz. Bunun diğer statülerden farkı ise, her yıl size oturum güncellenecek ve sene sonunda ülkenizdeki duruma göre oturumunuz uzatıp uzatılmayacağına karar verilecektir. 5 yılın sonunda ise, devletin belirlediği dil şartı, maddi özgürlük vb. kriterleri sağladığınız takdirde, süresiz oturumunuz olacaktır. Bu şekilde vatandaşlık başvurusu yapabileceksiniz.

Ret Tüm değerlendirmeler sonucunda ise, raportör ve ilgili makam sizin mağdur olmadığınızı tespit ederse, size ret verebilirler. Ret kısmından sonraki süreci itiraz ve mahkeme süreci ile başlayıp devam etmektedir. Ret alındıktan sonra yaklaşık olarak bu süreç 30 aya kadar sürmektedir. İltisak veya aidiyet, mağduriyetlerinizi belgeler ile sunabilirseniz, mahkeme sürecinde olumlu sonuçlandırabilirsiniz.

*Değerlendirme sonucu her statüyü ayrı da kazanabilirsiniz, veyahut birlikte de kazanabilirsiniz. (Mülteci + Sığınmacı gibi)

II. Mağduriyetler

Ana mülakatın ikinci kısmı, yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 temel soru üzerinden mağduriyetinizi sözlü olarak ve belge ile ispat etmeye çalışmanız gerekmektedir. Bunu yaparken aşağıda belirtmiş olduğumuz maddeler üzerinden anlatırsanız, sizin mülakatınız ve raportörün değerlendirmesi olumlu yönde olacaktır. Bu maddeler, raportör ve ilgili makamların değerlendirme kriterleridir.   İltica etmeyi düşünen kişiler iltica etmeden önce aşağıdaki kriterlere göre iltica dosyasını hazırlayabilirler.

** İltisak, irtibat, mensubiyet veya aidiyet iltica etmeniz için yeterli bir sebeptir. İlticanızın kabul olması veya statü kazanabilmeniz için mağduriyetinizin haklı, somut gerekçelere dayalı ve mülakat esnasında güzel bir sunumla, raportöre kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz yeterli olacaktır.

Raportör sizleri mülakat esnasında dinlerken, vermiş olduğunuz bilgi, belge ve ifadelerinizi aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirecektir. Mülakatınız esnasında vermiş olduğunu ifadelerde ve belgelerde aşağıdaki cümleler, kelimeler ve ifadeler ile örtüşüyor ise, raportör ve ilgili kişi/kurumun değerlendirmesi olumlu yönde ilerlemesine destek olur.

*** İfadelerin içerisinde geçmesi gereken kelime ve grupları : İhbar, fişleme, tutuklama, iddianame, takip, işkence, tehdit, tehlike, korku, itibarsızlaştırma, yakalama, kovuşturma, psikolojik ve fiziksel işkence, zalimane uygulamalar, ötekileştirme, terörist iddiası vb.

 

A. Hukuki Mağduriyet

 1. Kendi ülkesinde ve/veya yaşadığı ülkede devlet, partiler, toplumun belli kesimleri tarafından siyasi nedenlerden dolayı -aşağılayıcı hukuksuz ve cezai işlemler, vb.- kovuşturulanlar, sığınma hakkına sahiptir.

Açıklama: Adli, idari ve kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu işlemlerin tamamı siyasi kovuşturma          işlemidir. Polis tutanağı, savcılık soruşturması, gözaltı kararı, iddianame, yakalama, tutuklama kararı vb.        belgeler siyasi kovuşturma belgeleri ve hukuki mağduriyet belgeleridir.

Örnekler:  KHK ile işten atılmanız, belli bir tarihten sonra bir bankaya destek amaçlı para yatırmanız,  kapatılmış kurum, dernek, vakıf, üniversite vb. yerlerde yönetici, çalışan, üye veya gönüllü üye olmak, devlet     veya toplumun hedef aldığı grupların içerisinde olduğunuzun aidiyetidir. Bu aidiyetlerden dolayı, hakkınızda açılan fişleme, soruşturma, kovuşturma, yakalama, tutuklama, gözaltı vb durumlardan dolayı yaşadığınız mağduriyetler siyasi sığınmanıza olanak sağlayacaktır.

 1.    Belirli bir sosyal gruba aidiyet veya politik düşüncesi nedeniyle; devlet, devlet kurumları tarafından, partiler ve toplumun belli kesimleri tarafından TAKİBE maruz kalıyorsanız, yaşadığınız hukuki bir mağduriyettir.

 Açıklama: Adli, idari ve kolluk kuvvetleri tarafından sürekli sizleri yakalamak üzere fiziki, dijital ve  sanal dünyada takibe maruz kalma durumudur. Devletin takibe karşı sizi koruyamaması, korumaması, korumak           istememesi nedeniyle; devlete olan güveninizin olmaması, devlet ve devlet kurumlarına gittiğiniz takdirde hakkınızdaki işlemlerden dolayı sizi yakalayıp hapse atma ve işkence görme nedenleri ile devletle muhatap          olmama hali, takipte olduğunuzun çok açık bir göstergesidir.

Örnekler:  Adli kontrol şartı ile serbest kalmak ve sürekli imza için devlet kurumuna gitmek, HTS (şahsınıza ait telefon, internet) kayıtlarınızın sanal ortamda sizden herhangi bir izin almadan takip edilmesi, sosyal                    medya (Twitter, Facebook,Instagram vb) kayıtlarınızın devlet eliyle takip edilmesi, devlet eli veya toplumun bir kesimi tarafından fiziksel olarak takip edilmesi, takipten tutuklamaya kadar olan süreçte sizin hakkınızda               sürekli işlem yapılması – savcılık soruşturma açması ve akabinde polisin eve gelmesi, ardından size yakalama, iddianame ve tutuklama şeklinde mağdur edilme – , hukuki takip mağduriyetidir.

 

 !!! Mülakat esnasında mağdurlar, mağduriyetlerini anlatırken, konu içerisinde konuya girdiğinden dolayı, raportör de çelişki uyandırmaktadır. Sürecin kronolojik takip içerisinde                            anlaşılmaz bir şekilde anlatılması çelişkiye neden olmaktadır. Tutarsızlık nedeniyle de red verilmektedir !!!

!!! “Evime Polis geldi, komşumdan duydum…” gibi belgesiz genelgeçer ifadeler, raportörde inandırıcılık uyandırmamaktadır. Ya polis tutanağını almalısınız, ya da komşudan şahitlik                        belgesi almanız gerekmektedir !!!

!!! “Notere gittim vekalet veremedim…” yada “ 4-5 defa pasaport çıkarmaya gittim ama çıkaramadım…” deyip bu mağduriyetleri dile getiriyorsunuz. Sonra bu işlemleri yaptırdığınız anda               polis hakkınızda işlem yapmıyor bunu da aslında mülakatta bir diğer açıdan anlatmış oluyorsunuz. Polisin sizi burada takip etmediğini de göstermiş oluyorsunuz. Burada raportör                            kanadına çelişkiye düşüyorsunuz. Bu tutarsız anlatım mülakatınızın inandırıcılığını yitirmesine sebep oluyor, dolayısıyla reddine sebep oluyor!!!

 !!! “İçeri girdim, çıktım. 1,5 sene içeride yattım. Karar verilmesi için Adli kontrol şartı ile serbest kaldım.” şeklindeki ifadelerde raportöre hukuk işledi ve çıktım havasından ziyade,                            Yargıtay tarafından cezanız onanmasına kadar adli kontrol şartı ile serbest kaldığınızı ve takip işleminin devam ettiğini güçlü bir şekilde ifade etmeniz gerekmektedir.!!!

 1.   Bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete geri gönderilemez. Aynı zamanda, güvenli bir ülkede yaşayan ve kendi ülkesine gittiğinde özgürlüğü veya yaşamı tehdit ve tehlike altında olan kişiler içinde geçerlidir.

Açıklama: Tutuklanma ve hapse atılmanızla ilgili belgeler, işkence görme ile ilgili emsal kararlar, vatandaşlıktan çıkarılma, KHK 696 /madde 121 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliam olayı), yaşadığınız       ülkede Türkiye’ye gitmeyin uyarıları (Almanya Dış işleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı), Lemonde gazetesinde “Yunanistan Türkler için güvenli değildir!” haberi, 18 ülkeden 80 ’e yakın insan                          kaçırma ve iade haberleri geri gönderilmeme şartlarını sağlayan bazı durumlardır.

Örnekler:  Belçika’da yaşayan bir Türk vatandaşı, eğer Türkiye’ye gittiğinde tutuklanıp hapse atılacak ise, Belçika’da sığınabilir ve Türkiye’ye geri gönderilemez. Kendi ülkeniz ile yaşadığınız ülke arasında iade anlaşması var ise, iltica ettiğiniz ülkeden daha önce yaşamış olduğunuz ülkeye gönderilemezsiniz. İltica etmeden önce yaşadığınız ülkede veya kendi ülkenizde hakkınızda yakalama veya tutuklama var ise, geri gönderilemezsiniz. Medya ve sosyal medya gibi yerlerde hakkınızda ihbarlar, tehdit ve tehlikeler ilticadan önce yaşadığınız ülke ve kendi ülkenizde size mağduriyet yaşatacak ise, geri gönderilemezsiniz.

 

Yukarıda bahsedilen hukuki mağduriyetlerden bir ya da birden fazlası sizde olabilir. Eğer bu mağduriyetleri bilgi ve belgeler eşliğinde düzgün bir sunum ve ifade ile size siyasi sığınma hakkı kazandıracaktır. Ancak, bu bilgi ve belgelerden hiçbiri sizlerde yok ise, hukuki mağduriyetleriniz zayıf olduğundan dolayı siyasi sığınma hakkı kazanamayacaksınız.

 

“Avukat tutup, hakkımdaki hukuki mağduriyetlerimi tespit edecek imkanım olmadığından dolayı, hukuki mağduriyetleri ifade edecek imkanlarım bulunmamaktadır. Fakat her gün tehlike gün be gün bana doğru yaklaşmakta idi.” diyerek güçlü olacağınız alan aşağıda bahsedeceğimiz insani mağduriyetler üzerinde durmanızı tavsiye ederiz.

B. İnsani Mağduriyet

İnsan hayatın her aşamasında mağduriyet yaşayabilir. Mağduriyetin hukuki veya insani olması iltica kabulüne yönelik işlemlerde sadece statü için kategorize edilmiştir. Bu sebeple ilticayı düşünen kişi elindeki en güçlü mağduriyetten en zayıf mağduriyete doğru sıralayarak anlatmalıdır. Bu makalede de genel itibari ile bunu göz etmekteyiz.

 1. Somut Gerekçelere Dayalı Korkular :Irkı, dini, uyruğu, siyasi (muhalif olma) düşünceleri ve belirli bir sosyal gruba mensubiyeti yüzünden vatandaşı olduğu ülkede zulme uğrayacağına dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunması,

Açıklama: Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamaması veya yararlanmak  istememesine yol açan korkular taşıması, bu korkularından dolayı vatandaşlığını taşıdığı ve önceden ikamet ettiği ülkesinin dışında halen vatansız kimse olarak yaşıyor olması,  bahse konu korkuları nedeniyle vatandaşı olduğu ülkesine dönememesi, dönmek istememesi nedeniyle vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet ediyor olması,somut gerekçelere dayalı korkuların bazılarıdır.

Örnekler: Yaşadığınız ülkede, kendi ülkeniz ile iade anlaşmasının olması ve yaşadığınız ülkeden insan kaçırma olaylarının olması; yakalanma korkusu ile sürekli ülke değiştirip izini kaybettirmeye çalışmak (bunu bahsederken turistik gezi gibi anlatmamalısınız, mağduriyetleri – korku ve endişeleri bilgi ve belgeler şeklinde anlatmalısınız);

!!! Somut Gerekçelere dayalı korkularınızdan dayalı, ülkeniz veya yaşadığınız ülkeden başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Yeni bulunmuş olduğunuz ülke de 3 ay ve üzeri oturum aldığınız takdirde güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ilticanız reddedilebilir. Bu neden ile 3 aydan fazla oturumunuzun olduğu ülkede neden kalamadığınızı, somut gerekçelere dayalı olarak sunmak gerekmektedir. Örn: Kaçırılma hadiseleri, Konsoloslukların sizin hakkınızda kendi web sitesinde, sosyal medyalarında vb ortamlarda sizleri fişlemesi ve ihbar etmesi, sosyal grup ve politik düşüncelerinizden dolayı ve sizle aynı düşüncede ve doğrultuda olan kurum ve kuruluşların kapatılması/ tehlike altında olması. !!!

 1. Zalimce Eylemlere Maruz Kalma:  Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 15. Maddesinin 2. fıkrasıyla güvence altına alınan haklar olmak üzere temel insan haklarını şiddetli bir şekilde; devlet, devlet kurumları, partiler ve toplumun belli kesimi tarafından ihlal edilmesi  zalime bir uygulamadır. Bu kişinin yaşam, özgürlük ve can güvenliğinin ciddi tehdit ve tehlike altında olduğunun açık bir göstergesidir.

Açıklama: Ayrımcı nitelikte olan veya ayrımcı bir şekilde uygulanan yasal, idari, kolluk veya  yargısal önlemler; orantısız veya ayrımcı nitelikte adli kovuşturma veya cezalandırmalar; orantısız ve ayrımcı nitelikte cezalandırmaya neden olan adli temyiz hakkının engellenmesi; vicdan-i red; cinsel şiddet de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler; belirli bir cinsel gruba veya çocuklara yönelik eylemler bunlar başlıca zalimane eylemlerdir.

Örnekler:

Örn 1: 17-25 ve 15 Temmuz öncesinde devlet ve toplum tarafından takdir edilen insanlardan birisiydiniz. Ancak yaşanan olaylardan sonra itibarsızlaştırıldınız, ötekileştirildiniz. 15 Temmuz’dan sonra da vatan haini ve terörist ilan edilmiş olabilirsiniz. Bu da sizi sokağa ve insan içine çıkamaz hale getirmiş olabilir. Bundan dolayı da yaşadığınız toplumda onuru kırılmış, saygınlığı yitirilmiş ve psikolojik travma geçiren bir insan olmuş olabilirsiniz. Örneğin KHK ile işten atıldığınızdan dolayı, isminiz tüm medya organlarında ifşa edilmiş olması, “wanted” olarak aranıyor gibi hissedebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden şahsına yönelik küfür, hareket ve itibarsızlık çalışmaları yaşamış olabilirsiniz. – AİHS İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü Maddesi İhlali –

Örn 2: Kimsenin hayatına kasten son verilemez. 696 sayılı KHK’nın 121. maddesinde kolluk kuvvetlerinin dışında sivillerde 15 Temmuz ve devamı niteliğindeki olaylarda bir insanı öldürdüğü takdirde; darbe bahanesini ilişkilendirdiği takdirde sivil dahi olsa yargılanamaz, şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu  durum idamdan daha beter bir şekil almaktadır. Canı isteyen herhangi birini öldürebilir. Bunu da darbe bahanesi gösterip ve devlet kendi eliyle yayınlamış olduğu KHK ile yargılanmaktan kurtulabilir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4-5 tane akademisyeni öldüren kişinin yargılanmaması durumu; Sedat Peker’in bir insana işkence etmesi ve gene aynı bahane ile yargılanmaması durumu.. – AİHS Yaşam Hakkı Maddesi İhlali –

Örn 3: Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz. Aksi her durum – AİHS İşkence Yasağı Maddesi İhlali-dir.

Örn 4: Kişinin gözaltında normal sürenin çok üstünde tutulması, temyiz hakkının verilmemesi, tutuklama aşamasında kendisinin ne ile suçlandığını bilmemesi ve yüzüne karşı suçlamanın bildirilmemesi, kişinin kanunsuz bir şekilde içeride tutulması, kişinin yargılanma sürecinde serbest kalma hakkının elinden alınması, devletin mağduru korumaması ve korumak istememesi, mağdurun kendini güvende hissetmemesi; – AİHS Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Maddesi & Adil Yargılanma Hakkı Maddesi İhlali

Örn 5: Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Banka’da hesapta para bulundurmak 15 Temmuz’a kadar devlet denetimde olan ve kanunlara uygun halde çalışırken, bir anda KHK ile kanunsuz bir suç ilan edildi. – AİHS Kanunsuz Ceza Olmaz Maddesi İhlali

Örn 6: Kanunsuz bir şekilde kapıların kırılması ve içeri girilip kanunsuz bir şekilde eşinin yerine çocuğunun veya eşinin rehin alınması- AİHS Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı Maddesi İhlali

Örn 7: Politik düşüncesini veya muhalif davranışlarınızı, sosyal gruba aidiyetinizden dolayı duygu ve düşüncelerinizin açıkca ifade edilmesinin engellenmesi – AİHS Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Maddesi İhlali 

Örn 8: Fikir hürriyeti haber alma ve haber verme hürriyeti, herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu durumun aksi durum – AİHS İfade Özgürlüğü Maddesi ihlali-dir. Kişilerin sosyal medya üzerinden vb yerlerde kendini ifade etmesinin engellenmesidir. Abonesi olduğunuz dergi ve gazetelerin kapatılması, haber alma ya da verme hakkının elinden alınması. (667 KHK). Muhalif seslerin kapatılmasından dolayı, tek taraflı bir medyanın oluşması.

Örn 9: Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir. Örgütlenme hakkınızın şiddet yoluyla engellenmesi ve KHK’lar ile kapatılması (667 sayılı KHK), Dernekler, sendikalar, yardım kuruluşları belgelerinizi, yaptığınız aktiviteler ve bundan dolayı suç sayılması. – AİHS Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü Maddesi İhlali 

Örn 10: Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Devlet ve toplum tarafından görmüş olduğunuz ayrımcı uygulamalar, kapatılan bir kurumda çalıştığınızdan dolayı devletin kurumsal ve sosyal olanaklardan yararlanamamanız, – AİHS Ayrımcılık Yasağı Maddesi İhlali

Örn 11: Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.  – AİHS Hakları Kötüye Kullanma Yasağı Maddesi İhlali-

!!!Yukarıda bahsedilen zalimce eylem sebepleri ve bundan dolayı devlet tarafından korunmadığınızla ilgili ilişkiyi belgeleriyle birlikte sunmanız gerekmektedir.!!!

!!!Zalimce eylemleri devlet veya kurumları, partiler, çevre ve aile, toplum ve terör örgütleri  gibi yapılar işleyebilir. Başvuru sahibine dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunup bulunmadığı değerlendirilirken başvuranın gerçekten ırksal, dini, milliyet, sosyal veya siyasi karakteristik özellikleri bulunup bulunmadığına bakılmaz. Zulüm eylemini işleyenlerin algılamaları ve başvuru sahiplerine atfettikleri özellikler esas alınır!!!

!!! Devlet dışı kuruluşlar; kamu otoritesini kullanan bir devletin varlığından bağımsız olarak eğer uluslararası kuruluşlar da dahil olmak zulümden korumuyor veya koruyamıyorsa devlet dışı kuruluşların zulmü söz konusu olur !!!

!!!Zulme karşı koruma etkili olmalı ve geçici olmamalıdır. Koruma genellikle yukarıda değinilen organların zulmü engellemeye yönelik yasal düzenlemelerini harekete geçirerek zulme neden olan eylemlerin araştırılması, takibatı ve cezalandırılması suretiyle zulüm veya üst düzey zararın önlenmesi böylece başvuru sahibinin koruma yollarına ulaşması suretiyle olur.Zulme etkili ve sürekli koruma sağlanmadığı için zulüm devam ediyor demektir!!!

Yukarıda bahsedilen kriterler ışığında bilgi ve belgeler ile sunumunuzu tamamladıktan sonra, raportör size vatandaşı olduğunuz ülkenize veya yaşadığınız ülkeye neden geri dönemezsiniz, geri dönerseniz başına ne geleceğini umursuyorsunuz? sorusuyla mülakatı sizden gelecek cevaba göre tamamlayacaktır. Sizinde bu soruya aşağıdaki kriterlere göre cevap vermeniz uygun olacaktır.

 1. Ciddi Tehlikeye Maruz Kalma Nedeniyle İkincil Koruma: Geri gönderildiği takdirde menşe ülkesinde ciddi tehlikelere maruz kalacağına dair kuvvetli emareler sunan bir yabancı ikincil koruma hakkından yararlanabilir. Ciddi tehlikeler:

Açıklama: Ölüm cezasına mahkûm olmak veya ölüm cezasının infaz edilecek olma riski; İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski, Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşma risklerin içerir.

Örnekler: “Ülkeme döndüğüm takdirde hapse atılacağım, işkence göreceğim. Uzun tutukluluk süresinden dolayı yaşam özgürlüğüm ve canım tehdit ve tehlike altında olacaktır. Bu nedenle kendi ülkeme geri dönemem.” gibi ifadeler ile belgeler eşliğinde sunum yapılmalıdır.

 1. Bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete geri gönderilemez. Aynı zamanda, güvenli bir ülkede yaşayan ve kendi ülkesine gittiğinde özgürlüğü veya yaşamı tehdit ve tehlike altında olan kişiler içinde geçerlidir.

Açıklama: Tutuklanma ve hapse atılmanızla ilgili belgeler, işkence görme ile ilgili emsal kararlar, vatandaşlıktan çıkarılma, KHK 696 /madde 121 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliam olayı), yaşadığınız ülkede Türkiye’ye gitmeyin uyarıları (Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı), Lemonde gazetesinde “Yunanistan Türkler için güvenli değildir!” haberi, 18 ülkeden 80’e yakın insan kaçırma ve iade haberleri geri gönderilmeme şartlarını sağlayan bazı durumlardır.

 

Örnekler:  Belçika’da yaşayan bir Türk vatandaşı, eğer Türkiye’ye gittiğinde tutuklanıp hapse atılacak ise, Belçika’da sığınabilir ve Türkiye’ye geri gönderilemez. Kendi ülkeniz ile yaşadığınız ülke arasında iade anlaşması var ise, iltica ettiğiniz ülkeden daha önce yaşamış olduğunuz ülkeye gönderilemezsiniz. İltica etmeden önce yaşadığınız ülkede veya kendi ülkenizde hakkınızda yakalama veya tutuklama var ise, geri gönderilemezsiniz. Medya ve sosyal medya gibi yerlerde hakkınızda ihbarlar, tehdit ve tehlikeler ilticadan önce yaşadığınız ülke ve kendi ülkenizde size mağduriyet yaşatacak ise, geri gönderilemezsiniz.

Bu kriterler ışığında aidiyet ve mağduriyet delillerinizi dosyalanmasını, buradaki sıralamaya dikkat ederek yapmanızı yine buradaki sıralamaya göre anlatmanızı tavsiye ederiz.

Not: Kendi hikayenizin dışında çalıştığınız kurum, arkadaş, akraba çevresi gibi olayları anlatırken raportörün bunlar benimde başıma gelir diye anlamasını beklemeyin bu örnekleri anlatırken aynı tehtitlerin sizin içinde olacağanı net olarak belge ve bilgiler ışığında ifade edin.

!!! Bu bir bilgilendirme makalesidir. Her mağdur kendi durumuna göre, kendini değerlendirebilir. Fakat hayatınız için önemli olan böyle bir konuda her zaman konunun uzmanı olan bir avukata danışmanız önem ile tavsiye edilir. !!!

IIIKaynaklar

 • 1948 İnsan Hakları Beyannamesi
 • 4 Kasım 1951 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • 28 Temmuz 1951 BM Mülteci Hakları Sözleşmesi
 • Almanya Anayasası 16/a Maddesi
 • Almanya Oturum Kanunu Madde 60
 • Almanya İltica Kanunu 3,4,26. Maddeleri
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5. ve 15. Maddeler

Yorum yaz