Almanya’dan Sınır Dışı Edilme nasıl gerçekleşmektedir?

Almanya’dan Sınır Dışı Edilme

İltica başvurunuz kesin olarak reddedildiğinde ya da oturum izninizi kaybetmeniz durumunda (veya hiç oturum izni almadıysanız), Almanya’dan ayrılmak zorundasınızdır. Bu gibi durumlarda, BAMF sizden belirli bir süre içinde ülkeden ayrılmanızı ister ve İltica Yasası §34‘e göre sizi sınır dışı edeceği konusunda uyarır. Size “Abschiebungsandrohung” (“sınır dışı etme emri”) olarak bilinen resmi bir bildiri gönderirler. Bu bildiride, sınır dışı edileceğiniz yer belirtilmelidir. Sınır dışı etmeden önce bu bildirinin gönderilmesi zorunludur, eğer bu bildiriyi almadıysanız, sınır dışı edilmemelisiniz. İlke olarak, iltica başvurunuz reddedildiğinde, BAMF’dan ret bildiriminizle birlikte bir sınır dışı edilme bildirisi de alırsınız. Sınır dışı edilme bildirisi kayıtlı mektup olarak gönderilir; bu, BAMF’ın mektubun sizin posta kutunuza ne zaman ulaştığından haberi olacağı anlamına gelir.

Basit ret (“einfache Ablehung”), Almanya’yı kendi iradenizle terk etmek için 30 günlük bir süreniz olduğu anlamına gelir. İltica talebinizin, “kabul edilemez” (unzulässig) veya “temelsiz olduğu açık olan”(” offensichtlich unbegründet “) açıklamalarıyla reddedilmesi durumunda, Almanya’yı terk etmek için sadece bir haftanız vardır. Dublin Yönetmeliğine göre, iltica davanızdan başka bir AB ülkesi sorumluysa, iltica başvurunuz “kabul edilemez” açıklamasıyla reddedilebilir. BAMF, iltica hikâyenizde önemli bir çelişki görürse ya da iltica etme sebebinizin tamamen ekonomik nedenlere dayandığını düşünürse, iltica başvurunuzu “temelsiz olduğu açık olan” açıklamasına dayanarak reddedilebilir. BAMF’dan aldığınız bildiriye bakarak bu iltica reddine itiraz etmek için ne kadar süreniz olduğunu öğrenebilirsiniz – bu süre, bildiriyi aldığınız tarihten itibaren başlar.

Sınır dışı edilme emrini aldıktan sonra, bir avukattan veya danışma merkezinden tavsiye almanız gerekir. İltica başvurunuz reddedilmiş olsa bile, hâlâ Almanya’da kalmanızı sağlayacak bazı seçenekler vardır. “Reddedilmiş İltica Talebi” bölümünde bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Almanya’yı belirlenen süre içerisinde kendi iradenizle terk etmemeniz ya da başka herhangi bir harekette bulunmamanız durumunda, polis duruma müdahale edebilir ve zorla ülkenize veya sizi kabul eden üçüncü bir ülkeye veya bağlantınız olan başka bir ülkeye (önceden yaşadığınız bir ülke) geri gönderilebilirsiniz. Bu süreç, sınır dışı edilme (“Abschiebung”) veya ülkesine geri gönderilme (“Rückführung”) olarak bilinir. Sınır dışı edilme, İkamet Yasasının 58. maddesinde belirtilmiştir. Sınır dışı edilme, yalnızca kişinin geri gönderilmesinin fiilen mümkün olduğu ve yasalarca yasaklanmadığı durumlarda gerçekleşebilir. Bu nedenle, sınır dışı edilmeden önce, olası tüm engeller (yasal veya pratik) incelenir. Daha fazla bilgi için, “Reddedilmiş İltica Talebi” bölümünü okuyabilirsiniz. Her bir sınır dışı edilme durumundan ilgili yabancılar dairesi sorumludur. Eğer sınır dışı edilmenize kanunen izin verilmiyorsa ya da sınır dışı edilmeniz pratik nedenlerle mümkün değilse, Yabancılar Dairesi size Müsamaha Belgesi (“Duldung”) ya da oturum izni verebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için “Reddedilmiş İltica Talebi” bölümüne bakınız.

Yorum yaz