EURODAC YÖNETMELİĞİ 2. KISIM

ÜYE BİR DEVLETTE YASA DIŞI OLARAK BULUNAN YABANCI
UYRUKLU ŞAHISLAR
Madde 11
Parmak izi verilerinin karşılaştırılması

1. Kendi sınırları içerisinde yasa dışı olarak varlığını sürdüren bir yabancı uyruklu şahsın, daha önceden başka bir Üye Devlette sığınma için başvuruda bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacı ile, her Üye Devlet, kullanılan referans numarası ile birlikte, 14 yaşından büyük bu tür yabancı uyruklu şahıslardan almış olabileceği parmak izlerini, Merkezi Ünite’ye iletebilir.
Genel bir kural olarak, daha önceden yabancı uyruklu şahsın başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını kontrol etmek için mevcut gerekçeler şunlardır:
(a) yabancı uyruklu şahıs, sığınma için bir başvuruda bulunduğunu belirtir, fakat başvuruda bulunduğu Üye Devlet’i belirtmez ise;
(b) yabancı uyruklu şahıs sığınma talep etmez, fakat tehlikede olacağını iddia ederek kendi ülkesine geri gönderilmesine itiraz eder ise, ya da
(c) yabancı uyruklu şahıs, başka bir biçimde, kendi kimliğinin tespitinde işbirliğini kabul etmezse, özellikle sahte kimlik belgesi göstermek ya da hiçbir belge göstermemek yolu ile, ülkeden çıkarılmasını önlemeye çalışır ise.

2. 1. paragrafta bahsi geçen prosedürde Üye Devletlerin yer aldığı durumlarda, Üye Devletler, 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahısların tüm parmaklarının ya da en azından işaret parmaklarının ve işaret parmakları yok ise diğer tüm parmaklarının izleri ile alakalı parmak izi verilerini Merkezi Ünite’ye iletecektir.

3. 1. paragrafta bahsi geçen yabancı uyruklu şahıslara ait parmak izi verileri, yalnızca, diğer Üye Devletler tarafından iletilen ve hali hazırda merkezi veri tabanında kayıtlı bulunan sığınma başvurusunda bulunmuş şahısların parmak izi verileri ile karşılaştırılması amacı ile Merkezi Ünite’ye iletilecektir.
8 (2). Madde’ye uygun olarak, bu tür bir yabancı uyruklu şahsın parmak izi verileri, merkezi veri tabanında kayıtlı olmayacak ve Merkezi Ünite’ye iletilen veriler ile karşılaştırılması yapılmayacaktır.

4. Bu Madde’ye dayanarak iletilen parmak izi verilerinin, hali hazırda Merkezi Ünitede saklanmış olan, diğer Üye Devletler tarafından iletilmiş olan sığınma başvurusunda bulunmuş şahısların parmak izleri verisi ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (7). Madde uyarınca belirlenen hükümlerin yanı sıra 4 (3), (5) ve (6) sayılı Maddede öngörülen prosedürler uygulanacaktır.

5. Karşılaştırma sonuçlarının kaynak Üye Devlete iletilmesi ile birlikte, Merkezi Ünite, derhal:
(a) parmak izi verisini ve 1. paragrafa dayanarak kendisine ulaştırılmış diğer verileri silecektir ve (b) kaynak Üye Devlet’in, verilerin iletilmesi için kullanılan iletişim araçlarının geri verilmesini talep etmediği durumlarda, kaynak Üye Devlet tarafından Merkezi Ünite’ye verileri iletirken kullanılan iletişim araçları tahrip edilecektir.

KABUL EDİLEN MÜLTECİLER
Madde 12
Verilerin bloke edilmesi

1. 4 (29. Maddeye uygun olarak kayıt edilmiş, sığınma başvurusunda bulunan şahıslar ile ilgili olan veriler, o kişinin bir Üye Devlette mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi durumunda, merkezi veri tabanında bloke edilecektir. Bu tür bloke edişler, kaynak Üye Devlet’in talimatları üzerine Merkezi Ünite tarafından gerçekleştirilecektir.

2. paragrafa uygun olarak bir karar kabul edilmediği sürece, bir Üye Devlette mülteci olarak tanınan ya da kabul edilen şahıslar ile alakalı olarak isabetle, iletilmeyecektir. Merkezi Ünite, talepte bulunan Üye Devlete olumsuz bir cevap verecektir. 2. Eurodac’ın faaliyetlerine başlamasından beş yıl sonra ve başka bir Üye Devlette mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesinden sonra bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunan şahıslar hakkında, Merkezi Ünite tarafından toplanan güvenli istatistikler esasına dayanarak ve Antlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca, bu Üye Devlette mülteci olarak tanınmış ve kabul edilmiş şahıslar ile alakalı verilerin aşağıdaki şekillerde işlem görüp görmeyeceğine karar verilecektir:
(a) 4 (3). Madde’de öngörülen karşılaştırma amacı ile 6. Madde’ye uygun olarak saklanmalarına ya da
(b) bir şahsın mülteci olarak tanınması ve kabul edilmesi ile birlikte, önceden silinmelerine

3. 2 (a). paragrafta bahsi geçen durumda, 1. paragrafa uygun olarak bloke edilen verilerin üzerindeki blok kalkacaktır ve 1. paragrafta bahsi geçen prosedür artık geçerli olamayacaktır.

(b). paragrafta bahsi geçen durumda: (a) 1. paragrafa uygun olarak bloke edilmiş olan veri, Merkezi Ünite tarafından derhal silinecektir; ve(b) Kaynak Üye Devlet’in, o şahsın bir Üye Devlette mülteci olarak tanındığından ve kabul edildiğinden haberdar olması ile birlikte, 15 (3). Madde’ye uygun olarak, sonradan
mülteci olarak tanınan ya da kabul edilen kişilerle ilgili olan veriler silinecektir.

5. 1. paragrafta bahsi geçen verinin bloke edilmesi için gerekli olan prosedür ve 2. paragrafta bahsi geçen istatistiklerin toplanması ile alakalı uygulayıcı kurallar, 22 (1).Madde’de belirtilen prosedür ile uygun olarak Kabul edilecektir.

Yorum yaz