Dublin’e Göre Sorumlu Ülkenin Belirlenmesi ve Yetki Devri Süresi; İlticanızdan Sorumlu Ülke Hangisidir?

DUBLİN’E GÖRE SORUMLU ÜLKENİN BELİRLENMESİ VE YETKİ DEVRİ SÜRESİ; İLTİCANIZDAN SORUMLU ÜLKE HANGİSİDİR?
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 18 (Sorumlu Üye Devletin Yükümlülükleri)
1. Bu Tüzük kapsamında sorumlu Üye Devlet aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
(a) 21, 22 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, farklı bir Üye Devlette başvuruda bulunan bir başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenmek; (b) Başvurusu incelenmekte olan ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya ikamet belgesi olmaksızın başka bir Üye Devletin topraklarında bulunan bir başvuru sahibini 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında geri almak;
(b) 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, inceleme altındaki başvuruyu geri çeken ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya başka bir Üye Devlet’te
bulunan üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişiyi geri almak. İkamet belgesi olmayan Üye Devlet; (d) 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, başvurusu reddedilen ve başka bir Üye Devlet’te başvuruda bulunan veya başka bir Üye Devlet’in topraklarında bulunan bir üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişiyi geri almak ikamet belgesi olmayan devlet.
2. Paragraf 1(a) ve (b) kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibi tarafından yapılan uluslararası koruma başvurusunu inceler veya tamamlar.
Paragraf 1(c) kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibi tarafından geri çekildikten sonra, maddeye ilişkin bir karar ilk aşamada alınmadan önce, başvurunun incelemesini durdurduğunda, bu Üye Devlet, Başvuru sahibinin, başvurusunun incelenmesinin tamamlanmasını talep etme veya 2013/32/EU Direktifinde öngörüldüğü şekilde müteakip bir başvuru olarak değerlendirilmeyen yeni bir uluslararası koruma başvurusunda bulunma hakkına sahip olduğu. Bu gibi durumlarda Üye Devletler, başvurunun incelenmesinin tamamlanmasını sağlayacaktır. Başvurunun yalnızca ilk etapta reddedildiği 1(d) paragrafı kapsamına giren durumlarda, sorumlu Üye Devlet, ilgili kişinin 46. 2013/32/EU Direktifi. AÇIKLAMA 1- Eğer bir kişi Dublin’e üye 31 ülkeden herhangi birinden geçerek (transit geçiş başka bir ülkede parmak izi verme, başka bir ülkede vize sahip olma ya da başka bir ülkenin oturumuna sahip olma) başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica etti ise bu durumda iltica etmeden önceki ilk ayak bastığı, parmak izi verdiği, vizesini aldığı veya oturum sahibi olduğu ülke ilticadan sorumlu olacaktır. Yani size yapılan Dublin tebligatında Dublin-3 regülasyonu madde 18 yazıyorsa ilticanızdan Dublin’e üye diğer ülke sorumludur anlamında gelmektedir. 2- Size yapılan tebligatta madde 21 yazıyorsa bu şu anlama gelmektedir: İlticanızdan iltica ettiğiniz ülke mi sorumlu yoksa Dublin’e üye başka bir ülke mi sorumlu. Ya başvuruyu kabul et ya da sorumlu ülkeyi belirlediysen 3 ay içinde o ülkeyle yazışma yap anlamına gelir. Eğer 90 gün içinde yazışma yapmazsan sorumluluk başvuru yapılan ülkeye aittir.
3- Size yapılan tebligatta madde 22 bulunuyorsa bu şu anlama gelmektedir; İltica ettiğiniz ülke 3 ay içerisinde sizin ilticanızdan başka bir ülkenin (örneğin Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya vb.) olduğunu tespit etmiş bundan dolayı da diğer ülke ile yazışma mecburiyetinin olduğunu size bildirmiş anlamına gelmektedir. İltica ettiğiniz yeni ülke 3 ay içinde sorumluluğunu yerine getirerek bir önceki ülkeye (transit geçiş yaptığınız, parmak izi verdiğiniz, vize veya oturum aldığınız ülke) sizin hakkınızda bilgi vermesi gerekiyor ve kendisine başvuru ulaştığı andan itibaren 2 ay içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi gerekiyor. İşte buna yetki devri deniliyor.
4- Şayet tebligatınızda Dublin 3 regülasyonu 25. Madde varsa bu şu anlama geliyor; 22.maddeye göre ilticanızdan asıl sorumlu bir önceki ülke 2 ay içerisinde sizi geri almayı kabul ettiğini yazılı olarak daha sonradan iltica ettiğiniz ülkeye bildirdiği takdirde bir ay içerisinde sizi diğer ülkeye teslim etmesi gerekmektedir anlamına gelmektedir. Şayet EURODAC varsa o zaman 15 gün içerisinde geri gönderilme anlamına gelmektedir.
5- Şayet size yapılan tebligatta Dublin-3 Regülasyonu 29. Madde yazıyorsa; – Güvenli bir ülkeden geldiğiniz yani önceden başvuru yaptığınız (parmakizi, oturum, vize) ülkenin (örn. Yunanistan Hırvatistan, romanya italya ispanya vb.) güvenli bir ülke olduğu anlamına gelmektedir. – Geri, kabul süreleri ile ilgili şartları belirlemektedir. Bu geri kabul şartları şunlardır; Şayet herhangi bir Dublin’e ülke de EURODAC sistemine kayıtlı şekilde parmak izi verdiyseniz (Yunanistan Hırvatistan Bulgaristan Romanya İtalya İspanya) ve parmak izinin üzerinden 6 ay geçmeden başka bir Dublin’e üye ülkeye iltica ettiyseniz ,lt,canızdan parmak izinizi alan ülke sorumlu olacağı için geri göndermeler yönünde çalışmalar olacaktır. O zaman parmak izi verdiğiniz tarihin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra iltica ettiğiniz takdirde Dublin uygulanmayacağı anlamına gelir. Burada sınır karakolunda verilen parmak izi ya da iltica başvuru merkezinde verilen parmak izlerinden EURODAC sistemine işlenen en son tarihli parmak izi önemlidir. Kaç yerde kaç defa parmak izi verdiğinizin bir önemi yoktur. Eğer bir kişi birinci mülakat denilen yol mülakatına ya da ikinci mülakat denilen oturum mülakatına girdikten sonra (kimi ülkeler birinci mülakatı kimi ülkeler ise 2. Mülakatı dikkate alıyor) kaçak durumuna düşerse 18 ay sonra Dublin düşer. 18 ay dan önce başka bir ülkeye iltica ederse daha önce iltica ettiği ülkeye geri gönderilir. Şayet nihai mahkeme kararı beklenilmeden yine başka bir ülkeye iltica edilirse yine 18 ay kararı uygulanır. Nihai mahkeme kararından sonra başka bir ülkeye iltica etmek için ise en az 6 ay beklemeniz gerekmektedir. 6 ay ya da 18 ay kuralı tebligatın (adresinde arandı ulaşılamadı vb.) size ya da avukatınıza ulaşmasıyla başlar. Adresinizde bulunmadığınızın tespit edildiği gün birinci gündür. Bu adresinizde bulunmadığınızın tespiti bazen 1 günde bazen 3 günde bazen 3 ay da olur. Bu sebeple sürecinizin üstüne en az dört aylık ara geçiş süresi ya da şüpheli dönem olarak düşünüp 6 aylık bekleme sürecini 10 ay, 18 ay bekleme süresini ise 22 ay olarak tespit etmeniz gerekmektedir. Dublin tebligatlarında genelde en çok uygulanan maddeler 18, 22, 25 ve 29. Maddelerdir. İstisna olarak bazen de 13. Madde uygulanmaktadır. Bu sebeple eğer size yapılan tebligatta 18, 22, 25 ve 29 ve 13 maddeleri görürseniz neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamak için burada bahsettiğimiz kanun maddeleri ve ilgili açıklamaları okuduğunuzda bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Yorum yaz