Dublin’de İsteğe, Takdire Bağlı Koşullar

DUBLİN’DE İSTEĞE TAKDİRE BAĞLI KOŞULLAR
Dublin-3 Sözleşmesi Madde 17 (İsteğe bağlı hükümler)
1. Madde 3(1)’e istisna olarak, her Üye Devlet, üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişi tarafından kendisine yapılan uluslararası koruma başvurusunu, bu tür bir inceleme, kriterler kapsamında kendi sorumluluğunda olmasa bile, incelemeye karar verebilir. bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
Bu paragraf uyarınca bir uluslararası koruma başvurusunu incelemeye karar veren Üye Devlet, sorumlu Üye Devlet olur ve bu sorumlulukla bağlantılı yükümlülükleri üstlenir. Uygulanabilir olduğunda, 1560/2003 sayılı Tüzüğün (EC) 18. Maddesi uyarınca kurulan ‘DubliNet’ elektronik iletişim ağını kullanarak, daha önce sorumlu olan Üye Devleti, sorumlu Üye Devleti belirlemek için bir prosedür yürüten Üye Devleti veya Başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi veya geri alması talep edilen Üye Devlet.
Bu fıkra uyarınca sorumlu hale gelen Üye Devlet, bunu, 603/2013 (AB) Sayılı Tüzük uyarınca Eurodac’ta, başvuruyu inceleme kararının alındığı tarihi ekleyerek derhal belirtecektir.
2. Uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı ve sorumlu Üye Devletin veya sorumlu Üye Devletin belirlenmesi sürecini yürüten Üye Devlet, maddeye ilişkin ilk karar alınmadan önce herhangi bir zamanda, Başka bir Üye Devletin, diğer Üye Devletin Madde 8 ila 11’de belirtilen kriterler kapsamında sorumlu olmadığı durumlarda bile, özellikle ailevi veya kültürel hususlara dayalı insani gerekçelerle herhangi bir aile ilişkisini bir araya getirmek için bir başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi ve 16. İlgili kişiler rızalarını yazılı olarak beyan etmelidir.
Sorumluluğu üstlenme talebi, talepte bulunan Üye Devletin durumu değerlendirmesine izin vermek için talepte bulunan Üye Devletin sahip olduğu tüm materyalleri içerecektir.
Talepte bulunulan Üye Devlet, belirtilen insani gerekçeleri incelemek için gerekli tüm kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, Tüzüğün (EC) 18. Maddesi uyarınca kurulan ‘DubliNet’ elektronik iletişim ağını kullanarak talepte bulunan Üye Devlete cevap verecektir.) 1560/2003 sayılı. Talebi reddeden bir cevap, reddin dayandığı nedenleri belirtecektir. Talepte bulunulan Üye Devletin talebi kabul etmesi halinde, başvuruyu inceleme sorumluluğu kendisine devredilecektir.
AÇIKLAMA
Bu maddeye göre iltica ettiğiniz ülkenin dışında başka bir üye ülkede oturumunuz vizeniz parmak iziniz olsa bile Dublin prosedürü işletilmeyebilir.

Yorum yaz