Savunmasız ve Bakıma Muhtaç İnsanların Dublin’e Göre Durumu

SAVUNMASIZ VE BAKIMA MUHTAÇ İNSANLARIN DUBLİN’E GÖRE DURUMU
Dublin-3 Sözleşmesi Madde 16 (Bağımlı kişiler)
1. Başvuru sahibi, hamilelik, yeni doğmuş bir çocuk, ciddi hastalık, ağır engellilik veya yaşlılık nedeniyle Üye Devletlerden birinde yasal olarak ikamet eden çocuğunun, kardeşinin veya ebeveyninin yardımına bağımlıysa veya Üye Devletlerden birinde yasal olarak ikamet eden çocuğu, kardeşi veya ebeveyni başvuru sahibinin yardımına bağlıdır; menşe ülke, çocuğun, kardeşin veya ebeveynin veya başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye bakabilecek durumda olduğunu ve ilgili kişilerin isteklerini yazılı olarak ifade ettiklerini.
2. 1. paragrafta atıfta bulunulan çocuk, kardeş veya ebeveyn, başvuru sahibinin bulunduğu ülkeden başka bir Üye Devlette yasal olarak ikamet ediyorsa, sorumlu Üye Devlet, çocuğun, kardeşin veya ebeveynin yasal olarak ikamet ettiği ülke olacaktır. başvuranın sağlığı, önemli bir süre için o Üye Devlete seyahat etmesini engelliyor. Böyle bir durumda, sorumlu Üye Devlet, başvuru sahibinin bulunduğu ülke olacaktır. Bu Üye Devlet, başvuranın çocuğunu, kardeşini veya ebeveynini kendi ülkesine getirme yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.
3. Komisyon, bağımlılık bağını değerlendirmek için dikkate alınması gereken unsurlara, kanıtlanmış aile bağlarının varlığının belirlenmesine yönelik kriterlere, çocuk kapasitesinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere ilişkin 45. madde uyarınca devredilen tasarrufları kabul etme yetkisine sahiptir. ilgili kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye bakmakla yükümlü olduğu ve önemli bir süre seyahat edemeyecek durumda olduğunun değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken unsurlar. 4. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, Üye Devletler arasında danışma ve bilgi alışverişi için tek tip koşullar oluşturur. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
AÇIKLAMA
– Bu maddeyi iki türlü yorumlayabiliriz. Birinci kural savunmasız ve bakıma muhtaç insanlara Dublin uygulanmayacağı anlamına gelebilir. İkinci kural; aile bütünlemesinde aile büyüğü ve çoğunluğu durumuna bakılmaksızın bakıma muhtaç ve savunmasız kişinin aile bütünlemesinin yapılabileceğini anlayabiliriz. Aile üyelerinin bir kısmı Yunanistan’da bir kısmı da diğer Dublin’e üye ülkelerden birinde ise;
– Şayet Yunanistan’ın dışındaki Dublin’e üye ülkelerde anne baba eş kardeş ya da çocuğunuz varsa (örneğin Hollanda’da) ve oturumları varsa yeterli miktarda maaşları ve yeterli miktar metrekare evleri varsa bu maddeye göre sizi aile birleşimiyle akrabanızın bulunduğu üye ülkeye gönderilme hakkınız bulunmaktadır.
BU MADDEYE GÖRE KİMLERE DUBLİN UYGULANMAZ
1- Hamile kadınlara uygulanmaz. (Almanya doğumdan bir önce doğumdan bir ay sonraya kadar uygulamıyor ancak normalde doğumdan 3 ay önce doğumdan 3 ay sonraya kadar uygulanmaması gerekir. Ancak her hâlükârda Seyahat engel raporu alınması gerekir. Size Dublin bildirimi yapıldığında hamileliğin kaçıcı ayında olduğunuz önemli değil önemli olan tebligattan itibaren 6 ayın geçmesi gerekmektedir.)
2- Sadece anne ve 3 yaşından küçük çocuklar varsa veya sadece baba ve 3 yaşından küçük çocuğu, yani eşlerden biri olmadan savunmasız aile durumuna düştüğü için Dublin uygulanmaz. Sözleşmede yaş belirtilmemesine rağmen genelde 3 yaş altındaki çocuklar için bu şekilde uygulanmaktadır. Fakat her hâlükârda reşit olmayan çocuk varsa Dublin uygulanmayabilir.
3- Anne ve baba birlikte ve yeni doğan çocuk varsa kimi ülkelerde çocuk bir aylık, kimi ülkelerde ise 3 aylık olana kadar Dublin uygulanmamaktadır.
4- Bakıma muhtaç kronik hastalara Dublin uygulanmaz.
5- Ciddi derecede engelli olanlara Dublin uygulanmaz.
6- 65 yaş üzeri bakıma muhtaç yaşlılara Dublin uygulanmaz.
NOT: Bu maddeye göre savunmasız ve bakıma muhtaç olduğunuzu ispat eden belgeleri başvurunuzda teslim ediniz. Belgeleriniz yoksa başvuruda mutlaka durumunuzdan bahsediniz daha sonra doktor kontrolünde ispat ediniz.

Yorum yaz