Ret Sonrası İlk 7 Güne Dikkat!!!

Almanya’da iltica başvurusu 2022 yılının başlarında reddedilen bir başvurucu, bu redde istinaden 2023 yılının Mart ayında Mülteci Dairesine (BAMF) şikayet dilekçesi ile haklılığını anlatmaya çalışmıştır. Buna istinaden BAMF kendisine aşağıdaki cevabı göndermiştir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur: Metnin içerisinde de göreceğiniz üzere BAMF ret kararından itibaren 7 gün içeresinde yapılan şikayetleri dikkate aldığını ifade etmektedir. İkinci olarak her halükarda üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen BAMF kararının arkasında durmuş ve elindeki şikayet dilekçesini mahkemeye iletmiştir. Mahkeme şikayet dilekçesini alıp değerlendirdikten yaklaşık iki ay sonra mahkeme tarihi vermiştir. Yani dilekçenin veriliş tarihi ile mahkeme duruşma tarihi arasında 4, 5 yılla varan uzun mahkeme tarihi bekleme süreleri dikkate alındığında sadece 5 ay gibi kısa bir süre sonra mahkeme dilekçeyi dikkate alarak duruşma tarihi vermiştir. Bu ve bunun gibi dilekçelerin netice verdiğine, Mülteci Dairleri ve Mahkemelerce dikkate alındığına onlarca kez şahit oldum.

 

Sayın Bay …,

Geciken cevap için kusura bakmayın. Son birkaç hafta içinde aldığımız soruların miktarı nedeniyle, ne yazık ki e-postanızı hemen yanıtlamamız mümkün olmadı. Anlayışınızı rica ediyoruz.

Hem iltica başvurusunun reddine hem de Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından verilen giriş ve ikamet yasağına veya süresine karşı bir hafta içinde şikayette bulunulabilir (sığınma başvurusunun “açıkça asılsız” olarak reddedilmesi durumunda) “) veya iki hafta içinde (basit ret durumunda) yetkili mahkemeye başvurulmalıdır. Muhtemel kanun yolları ve süreler, sözde kanun yolu talimatlarının bir parçası olarak yazılı bildirimde belirtilir. Karar olumlu olsa bile, mülteci koruması verilmediği takdirde yasal yollara başvurma imkanı var. İtiraz süreleri ile ilgili bilgilere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla
adına
——-

 

 

Sehr geehrter Herr …,

bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Aufgrund der Menge an Anfragen, die in den letzten Wochen bei uns eingegangen sind, war es uns leider nicht möglich, Ihre E-Mail zeitnah zu beantworten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sowohl gegen die Ablehnung des Asylantrags als auch gegen das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeordnete Einreise- und Aufenthaltsverbot bzw. dessen Dauer kann innerhalb einer Woche (bei Ablehnung des Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“) bzw. zwei Wochen (bei einfacher Ablehnung) Klage bei dem zuständigen Gericht erhoben werden. Auf die möglichen Rechtsmittel und die Fristen wird im schriftlichen Bescheid im Rahmen der sogenannten Rechtsbehelfsbelehrung hingewiesen. Auch bei einem positiven Bescheid, es sei denn es wurde der Flüchtlingsschutz gewährt, besteht die Klagemöglichkeit. Informationen zu den Rechtsmittelfristen finden Sie hier und hier.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
——-

Yorum yaz