Mülakatta Dikkat Edilecek Hususlar!!!

Mülakata Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

1-Öncelikle maruz kaldığınız insan hakları ihlallerinin sebebi olan kimliğinizi açıkça ifade edin ve bunu mutlaka ispat etmeniz gerekmektedir.
2-Maruz kaldığınız İnsan hakları ihlallerini kronolojik sıraya göre yazın.

Aşağıdaki linkte iltica yasası gereği ilticaya gerekçe teşkil eden durumlar açıklanıyor. Size önerim bu maddeleri

ALMANYA’DA İLTİCA SÜRECİ KORUMA HÜKÜMLERİ YASA MADDELERİ

a-Tek tek sizin için de geçerli mi değil mi?

b- Eğer geçerliyse o maddeleri işaretleyin ve o maddeyle ilgili olayları kronolojinize ekleyin.

c- O olaylarla ilgili delilleri de dosyanıza ekleyin.

Örneğin;

Oturum Kanunu Madde 60 .2 ‘de söyle yazıyor:

”Bir yabancı, işkenceye veya insan onuruna aykırı veya aşağılayıcı bir muameleye veya cezaya tabi tutulması yönünde somut tehlikenin mevcut olduğu bir devlete.”

Eğer sizin için de geçerliyse bu madde bununla ilgili olayları ya da Somut Tehlikeleri açıklayın ve varsa elinizde bununla alakalı delilleri de raportöre sunun.

Bu şekilde tüm maddeleri tek tek kendinize göre çek ederseniz. Otomatik olarak sunum şablonunuz ortaya ci-çıkmış olur.

3-Bu olaylarla ilgili delillerinizi önceden bir mail ya da portalda toplayın. Her olay/durum için delil bulamayabilirsiniz.Ancak kritik konuları delillendirmeniz gerek.

4-Anlattıklarınız arasında çelişki gibi algılanabilecek yerler varsa bunları çok daha detaylı açıklayın. Flu; karışık durumları net anlaşılacak şekilde açıklayın.

5-Ülkenize geri dönmeniz halinde hangi insan hakları ihlallerinin başınıza gelmesinden korktuğunuzu açıkça ifade edin.

Bu 5 bölümle ilgili ne gibi problemler olabilir biraz da bunları açalım;
1-Kimliksel aidiyetinizi
a) açıklamazsanız
b) gerçeğe aykırı açıklarsanız
c) açıkladığınız halde ispat edemezseniz
d) açıkladığınız halde inceleme sonucu aksi bulunursa

Başvurunuza ret vereceklerdir.!!!

2- Anlattığınız insan hakları ihlalleri;
a) doğrudan ya da dolaylı Sizinle alakalı değilse
b) hiç bir hak ihlalinden bahsetmez iseniz
c) anlattıklarınız insan hakları ihlalleri kapsamında değilse (İş)
d) hak ihlallerinin hiçbirini ispatlayamıyor iseniz

başvurunuza ret verebilirler.!!!

4- Anlattıklarınız Mantıksal kurguda ve Davranış/Hal uyumsuzluğu yönüyle vb. birbiriyle çelişirse anlattıklarınıza inanmazlar. İnandırıcılık eksikliğinden ret verirler.

Örnek;
a) hem hakkında yakalama kararı olduğunu söyleyip hem uçakla, vizeyle yurt dışına çıktığını ifade etmek.
b) hem bir dönem için saklandığını ifade edip hem o arada resmi dairelere vb. gittiğini söylemek.

Çelişkileri çok fazla sayıda örneklendirmek mümkün; ana konsept birinci söylenen ile sonra söylenenin uyumsuz oluşudur.

Bazı ifadeler yanlış anlaşılabilir. ”Ben X grubun Sempatizanıyım ya da Gönüllüsüyüm.” demek” aslında bu grupla doğrudan alakam yok, onlara sıcak bakıyorum sadece” demektir. Sempatizan ve Gönüllü vb. kelimeler Türkçe ile Almanca anlam farkı nedeniyle yanlış anlaşılabilir. Böyle bir ifade ile siz farkında bile olmadan zalimce eylem görmenize neden olan aidiyetinizi sakatlar, bunda şüphe uyandırır. Hangi kimliktenseniz bunu açıkça, net bir şekilde ifade edin. Sempatizan, Gönüllü kelimeleri dışarıda olup o gruba sıcak bakan kişiler içindir.

 

Yorum yaz