AB İltica İşlemleri Nasıl İlerlemektedir?

AB Ülkelerinde İltica İşlemleri

Not: Aşağıdaki makale çalışması AB ülkelerinde ortalama aynı şekildedir. Yerelde kısmi değişiklikler olabilir; lütfen bu değişiklikleri makalenin altında yorum kısmında bize bildiriniz.

 

 

İltica nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herhangi bir kişi ülkesinde devlet ve toplum tarafından ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, herhangi bir gruba aidiyet ya da ulusal kimliği nedeniyle baskı, izlenme, takip, tarassut, zulüm, işkence, hukuksuzluk ve can güvenliği tehdidi altında ise ve sahip olduğu bu değerler doğrultusunda kendi devleti ve kurumlarının adalet çizgisinde tarafsız davranmayacağı, devlet tarafından da korunmayacağı endişelerini taşıyorsa ve bunları belgelendirilebiliyor ise daha güvenli bir ülkeye geçip sığınması iltica olarak tanımlanabilmektedir.

Kimler iltica edebilir?
Devlet tarafından suç isnadında bulunulan veya toplum tarafından baskı altında tutulan belli bir gruba, sosyal topluluğa, dini inançlara, siyasi ve kültürel topluluklara dair örneğin;
· Cemaatler,
· Aleviler,
· Yezidiler,
· Kürt Partileri
· Azınlıklar gibi gruplar içerisinde kurucu, ortak, yönetici, üye, çalışan, bağışçı, gönüllü gibi aidiyeti, iltisakı, irtibatı olan kişiler iltica edebilmektedir.

İltica Kararı Alan Kişilerin Yapması Gereken Hazırlıklar
1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap ekstresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüt merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, İnternet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (Twitter, Facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb. mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek, durum ve statünüzün ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.
· Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,
· Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumlarınıza durum ve statülerinize bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, iltisakınız sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ UYARI!

Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile dropbox, cloud, Google drive vb. gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (ret, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

İltica için İlk Başvuru
İltica hakkınızı kullanmak için bulunduğunuz ülkedeki Göçmenler ve Mülteciler Dairesinin ilk başvuru merkezlerinden  birine, Polis Merkezlerine ya da Sınır ve Hava alanlarındaki pasaport polisine iltica  başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra size iltica işlemlerini başlatmanız için bir form verilecektir. Bu formu doldurduktan sonra iltica işlemleriniz başlamış olacaktır (AB ülkelerinde iltica işlemleri Mahkemelerde değil göçmen ve mülteci dairelerinde yapılmaktadır. Başvuru merkezine girdikten sonra sırasıyla yapacağınız işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
· İltica başvuru merkezine ulaştığınızda tarafınıza resepsiyon görevlilerince iltica başvuru dilekçe formu (kimlik bilgileri, geldiğiniz yol güzergah bilgileri vb.) verilecektir.
· Dilekçeyi doldurduktan sonra kayıt işlemleriniz, parmak iziniz, fotoğraf çekimi, kilo-boy tespitiniz yapılacaktır. Genel sağlık taraması ve akciğer röntgeni çekilecektir.

ÖNEMLİ UYARI!

Kayıt esnasında kimliğinizi tespit için resmi bir belge vermeniz gerekmektedir. Bu bilgi kimlik, pasaport, ehliyet, resimli diploma, fotoğraflı banka kartı, evlilik cüzdanı gibi belgelerden her hangi birisi veya isterseniz tamamı olabilir. Size ait üzerinde gayri resmi işlem yapılmış olan resmi evrak sunmanız iltica talebinizin reddine neden olabilecektir. Bu nedenle sunacağınız evraklarınızın orijinal olması başvurunuz noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu belge/belgeler iltica kabulü sonrası size tekrar iade edilecektir.
· İlk Başvuru işlemleri AB ülkelerinde normalde bir ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir ama kimi yerlerde 4-5 saatte tamamlanırken kimi yerlerde başvuru yoğunluğuna göre bir hafta, on gün zaman almaktadır. Kimi Başvuru merkezinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle  1. ve 2. mülakatınızın gerçekleşeceği merkeze transfer edebilmektedirler. Konaklama imkanı  bulunmayan başvuru kamplarında genel sağlık taraması ve akciğer röntgeni 1 ve 2. mülakatı olacağınız kamplarda yapılmaktadır. Bu işlemler sonrasında iltica başvurunuz işleme  alınmış sayılacak, tarafınıza yeşil bir kimlik ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız üzere sağlık karnesi verilecektir. Bundan sonra artık 1. Mülakatı (yol mülakatı) olacağınız randevu tarihini bekleyeceksiniz.
· Sosyal yardımlar kapsamında kabul aşaması ya da belediye (Heim) uhdesine geçene kadar bazı Avrupa ülkeleri sosyal yardım vermektedir. Örneğin; Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler. Bazı ülkeler ise ya çok az vermekte ya da hiç vermemektedir; İtalya, Romanya, Yunanistan vb.
İltica ettiğiniz ülkede ücretsiz ulaşım ve ücretsiz dil kursu için belediyelere başvuru yapmanız tavsiye edilir. Geldiğinizde giyecek ihtiyacınız olabileceği ihtimaline karşın yardım kuruluşları tarafından ücretsiz ya da çok cüz’i miktarlar karşılığında tarafınıza giyecek ve yiyecek yardımı yapılmaktadır.

Birinci mülakat
Birinci mülakat ya da ilk duruşma, başvurucular arasında yol ya da Dublin mülakatı olarak bilinmektedir. Bu mülakat mahkemede değil İltica ve Göçmen dairelerinin bürolarında bir raportör ve tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Birinci mülakatta 25 soru sorulmakta ve yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 24 soru kimlik bilgileri, ikametgah, aile, eğitim, meslek, etnik durum, başka ülke vatandaşlığı ve iltica durumu gibi konuları içermektedir. Ancak son soru iltica ettiğiniz ülkeye  hangi güzergah üzerinden geldiğinizin yani “iltica ettiğiniz  ülkeye hangi yolu  izleyerek (uçak, tren, kara yolu, deniz yolu, yay) geldiğinizi bildirmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı güzergaha dair vereceğiniz cevaplar iltica işlemlerinizin iltica ettiğiniz ülkede devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Şayet iltica ettiğiniz ülkenin Schengen vizesi ile geldi  iseniz, yeşil, gri, siyah pasaportunuz varsa ve Schengen dışından iltica edeceğiniz ülkeye geldi iseniz ya da Schengen dışından aktarmalı geçerken transit bölgede inip iltica etti iseniz ya da kara ve deniz yolu ile iltica ettiğiniz ülkeye ülkeye ulaştı iseniz hangi Schengen ülkesinden geçtiğiniz belli değil ise/belgelenemiyorsa bu durumda sizin için Dublin uygulanmayacak ve iltica işlemleriniz iltica ettiğiniz ülkede devam edecektir. Aksi durumda ise aşağıda belirtilen kriterlere sahip iseniz Dublin’in uygulanabilme ihtimali bulunmaktadır.
· Başvuru yapılan ülke ile vize veren ülke  farklı ise vize veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
· Başvuru yapılan ülke ile Oturum yapılan ülke farklı ise oturum veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
· Aile bireylerinde iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Şayet baba A ülkesi Schengen’ine sahipse çocuklar ve anne B ülkesi Schengen’ine sahipse çocuklar bakıma muhtaç olduklarından dolayı baba ile birleşeceğinden dolayı aile çoğunluğu uygulanmayacak anne ikinci mülakata yakın bir sürede aileye dahil olduğu takdirde Dublin uygulanmayabilir.
· Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
· Eğer başka bir Schengen ülkesine iltica etti iseniz iltica ettiğiniz ülkeye dair Dublin işletilebilir.
· Şayet iltica edeceğiniz ülkeye sınır komşu ülkelerden geçerken sınır polisi tarafından yakalanırsanız ve bindiğiniz araçta o ülkeye yönelik alışveriş fişi gibi ispat edici belgeler bulunursa ya da başka bir Schengen ülkesinden uçakla geldiğiniz (bagaj kuponu, uçuş kartı) tespit edilirse o ülkeye yönelik Dublin işletilebilmektedir. Bundan dolayı birinci mülakat iltica işlemlerinizin hangi ülkede devam edeceğinin kararının verileceği bir mülakat özelliği taşımaktadır.
· Şayet Dublin uygulama kararı verildi ise bu durum size bir yazı ile bildirilecektir daha sonra Dublin görüşmesi yapılacaktır ve Dublin uygulaması tebliğ edilecektir. Bu yazı ile birlikte iki hafta içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.  3 ay içerisinde  İltica ettiğiniz ülke  Dublin’i işleteceği ülkeye yazı yazması gerekmekte , 2 ay içerisinde de Dublin’i uygulayacak ülkenin kabul veya ret şeklinde cevabını vererek karar vermesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde Dublin uygulanmaz ise zaman aşımına uğradığından kendiniz ya da avukat aracılığıyla dosyanın düşmesi yönünde talepte bulunmanız gerekmektedir. Beyan ettiğiniz adreste iseniz bu süre 6 ay, beyan ettiğiniz adreste bulunmamanız halinde ise Dublin’in zaman aşımına uğrama süresi 18 aydır. Birinci mülakatın tamamlanmasıyla asıl mağduriyetinizi anlatacağınız ana mülakat denilen mülakat için size randevu tarihi verilecektir.

İKİNCİ MÜLAKAT

!!……ÖNEMLİ…..!!

İltica başvuru sürecinde gerekçe ve sebeplerinizi anlatacağınız 2. mülakat sunumunuzu aşağıdaki linkteki yasa maddelerine göre hazırlamanızı tavsiye ederiz. Hakkınızda ihlal edilen tüm yasa maddelerini işaretleyin. Ülkenizde yaşadığınız, bu yasaları ihlal eden tüm olayları doyurucu delilleri ile birlikte mülakatı yapan görevliye sunmanızı tavsiye ederiz.

ALMANYA’DA İLTİCA SÜRECİ KORUMA HÜKÜMLERİ YASA MADDELERİ

İlticanızın kabulü veya reddine yönelik kendi mağduriyetinizi anlatacağınız ve sizi dinleyen raportörü ikna edeceğiniz asıl mülakattır. İkinci mülakat Göçmen ve Mülteciler dairesinin ilgili ofislerinde raportör ve tercüman eşliğinde yapılmaktadır. Mağduriyetinizi anlatabileceğiniz yeterli zamanınız bulunmaktadır, acele etmenize ve panik yapmanıza gerek yoktur. Herkes tek tek mülakata alınmaktadır. 16 Yasından küçük çocuklar mülakatlara alınmaz. Hazırlamış olduğunuz bilgi ve belgeleri beraberinizde götürebilirsiniz, fotokopi evraklar kabul edilmektedir ancak ilticanıza ret kararı verildiği takdirde evrakların orijinallerini mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Ret verilmesi halinde süreç işlemleri mahkemede yapılmaktadır. Mahkeme süreci ikinci mülakatınızdaki gerekçelerinizi avukat aracılığı ile kuvvetlendirme ve delillendirme imkanı sunar. Bundan dolayı retten endişe etmemelisiniz, sadece normal prosedür biraz daha uzun olacaktır.

İkinci mülakatta kimlik bilgileriniz, ikamet, eğitim, meslek, akraba bilgilerinizin tespiti yapıldıktan sonra herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınız, daha önce devlete yönelik herhangi bir suça karışıp karışmadığınız sorulduktan sonra asıl kendi hayat hikayenizi, kendi mağduriyetinizi anlatacağınız iki soru sorulacaktır;

1- İltica ettiğiniz ülkeye neden geldiniz?

2- Kendi ülkenize ya da geldiğiniz yere dönmeniz halinde başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Önemli Uyarı!

Sizi dinleyen raportör karar verici olduğundan dolayı onu ikna edici tutarlılıkta bilgi ve belgeleri kronolojik sıraya göre anlatmanız gerekmektedir. Bundan dolayı yaşanan olayların genelliğinden bahsetmekten ziyade öncelikle ve özellikle kendi mağduriyetiniz, birinci derece aile, arkadaş, iş çevresinin yaşadığı mağduriyetleri ve sizinle direkt alakalarını bilgi ve belgeler ışığında anlatmanız daha etkili olacaktır. Yaşanan olaylara bireysel bakıldığından dolayı önce kendinizi “Ben” merkezli anlatmanız gerekmektedir. Mülakat esnasında raportöre söyledikleriniz, sunduğunuz bilgi ve belgeler sizin gerçekten iltica hakkınızın olup olmadığını belirleyecektir.

Aslında size İltica ettiğiniz Ülkeye neden geldiniz diye sorarken ülkenizi ya da bulunduğunuz ülkeyi terk etme sebeplerini ve aynı zamanda iltica ettiğiniz ülkeyi seçme nedenlerinizi öğrenmek istiyorlar. Bu duruşmada ülkenizdeki ya da bulunduğunuz ülkedeki olayların sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olduğunu ve neden ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede kalamadığınızı anlatmanız gerekmektedir. Aynı zamanda ülkenize veya geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz sizi ne gibi tehlikelerin beklediğini de anlatmalısınız. Ancak ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkedeki durumlardan dolayı sizin baskı, tehdit, zulüm, ötekileştirme, can korkusu ve takip vb. durumlarından dolayı güvende olmadığınıza inanılırsa size iltica hakkı verilir.

Takip altında olma nedenleriniz neler olabilir? Eğer siz ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede hayati tehlike ya da ayrımcılıkla karşı karşıya olmanıza rağmen devlet ve devlet kurumları tarafından korunmuyorsanız bu takip altında olmak demektir. Belirli bir etnik gruba, belirli bir inanç gurubuna ait olan, aktif politika içinde olan insanlar ırkı, cinsiyeti, inancı vb. nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler. Bu durumda devlet tarafından veya farklı bir grup tarafından ya da kendi ailesi tarafından takip altında olabilirler. Bunun için İltica ettiğiniz ülkeye neden geldiniz derken aslında ülkenizde yaşanan politik ve siyasi baskılardan dolayı devlet ve devlet kurumları tarafından korunamadığınızı, bundan dolayı adalet mekanizmasının işlemediği; KHK’lar gibi hukusuzluklarla hak gasbı yapılıp suçsuz yere hapse atılma; uzun tutukluluk süresi gibi belirsizlikler; bununla birlikte işkence görme; can korkusu yaşama; aile, akraba, toplumsal baskıya maruz kalarak tecrit edilme ve bundan dolayı ötekileştirilme; baskı, zulüm, şiddet görme; ihbar gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hakkınızı arayamamak; ayrıca abonesi ve üyesi olduğunuz medya kuruluşlarının kapatılmasıyla haber alma özgürlüğünün elinizden alınması; özgürce fikrinizi beyan edebildiğiniz sosyal medya hesaplarında şahsınıza ve ailenize karşı küfür, hakaret, insan onurunu kırıcı tehditler almanız sonucu kendinize ve aile bireylerinize zarar gelmemesi için sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız; Çocuklarınızı kendi inandığınız değerlere göre yetiştirdiğinız okul ve kurumların kapatılması; diğer okullarda çocuklarınızın tehdit, baskı ve mobbinge maruz kalması; devlet, toplum ve aile fertleri tarafından takip edilip ihbar edilme korkusundan dolayı çok sevdiğiniz ülkenizi terk etmek zorunda kalmanız İltica ettiğiniz ülkeye iltica gerekçelerinizden bazıları olabilir.

Neden İltica Ettiğiniz Ülke? (Neden Bu Ülke, Başka Yer Değil de?)

Çünkü hukukun ve adaletin işlediği; demokrasi ve özgürlüğün olduğu; insan onuruna insan haklarına saygılı bir ülke olduğundan dolayı ayrıca kendisine sığınan mülteci ve sığınmacıları geri iade etmemesi ve devlet yöneticilerinin kararlı ve güçlü duruşu iltica ettiğim ülkeyi seçmeme neden olmuştur.

İlk başta yukarıdaki gerekçeleri söyleyerek neden iltica ettiğiniz ülkeye geldiğinizi ifade ettikten sonra sizin kim olduğunuzu ve iltica ettiğinizi ülkeye gelmenize neden olan olayların bilgi ve belgelerini sunmaya geldiniz demektir. Önce siz kim olduğunuzu; hangi kurum, kuruluşlarda çalıştığınızı belgeleriyle birlikte anlatarak hangi olaydan dolayı tehdit ve takip altında olduğunuzu; bunlarla ilgili irtibatınız ve iltisakınızı aşağıdaki belgeler vb. örneğinde  yaşadığınız olaylarla birlikte anlatmanız gerekmektedir. Yaşadığınız ülkede suç sayılan şeyler iltica ettiğiniz ülkede sizin iltica sebebiniz olabilir.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap ekstresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüt merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, İnternet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (Twitter, Facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb. mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.

Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası, esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs.)

Yukarıdaki bilgi ve belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hak ihlallerinden dolayı ve sosyal bir gruba bağlı olduğundan dolayı başınıza geldiği için mağduriyetinizi anlatırken kullandığınız beyanlar ilticanızda önemli etki yapmaktadır. Örneğin; KHK ile işten atıldım, işsiz kaldım, başka yerde işe giremedim gibi gerekçeler sunarsanız ilticanız kabul olmayabilir. Çünkü hiçbir ülke kimsenin geçimini temin etmek, iş vermek ve bakmak zorunluluğunda değildir bu nedenle hukuki sebeplere bağlı kalmanızda fayda vardır. Örneğin; ‘önce açığa aldılar sonra iş yerinde ötekileştirdiler; birdenbire mesai arkadaşlarım tarafımdan hakaret, küfür ve tehditlerle karşılaştım; tenzili rütbe yaptılar; başka yere sürdüler daha sonra işten atarak insan içine çıkamaz hale getirdiler; işten çıkardıktan sonra gerekçesiz tutuklamalar başlaması, can korkusu, işkence korkusu nedeniyle saklandım zaman içinde uygun şartlar bulduğumda ülkemi terk etmek zorunda kaldım.’ gibi her bir belgenizi hikayesiyle birlikte bu ve buna benzer şekilde anlatmanız ilticanızın kabul edilmesine katkısı olacaktır. Mülakatınız ortalama 4 saat sürmektedir, mülakatınız bittikten sonra tercüman size verdiğiniz ifadeleri tekrar geri okuyacaktır. Söylediğiniz bilgilerin doğru olduğunu teyit ettiğiniz takdirde vermiş olduğunuz ifadenin bir nüshasını imza karşılığı vereceklerdir.

Önemli Uyarı!

Şayet yanlış tercümeden şüphelendi iseniz tutanağı o gün imzalama mecburiyetiniz bulunmamaktadır; raportöre sakin şekilde ifadeleri tekrar gözden geçirmek, incelemek istediğinizi söylediğinizde size bir iki gün süre verilebilir.

Mülakattan sonra sonuçlar 10 gün ile 90 gün arasında açıklanabilmektedir fakat evrak eksikliği ya da raportörün daha detaylı bilgi edinme istemesi halinde sonuçlar 6-7 aya sarkabilmektedir bu gibi durumlarda iltica dairesine ayda bir dilekçe vererek aktüel durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başlıca İlticanın reddine neden olan sebepler

-Tutarsızlık;

-Yalan bayan;

-Belgede tahrif;

-Beden dili (aşırı rahatlık ya da tiyatro yapma);

-Dağınık sunum yapma kafa karışıklığına neden olma, raportörün olaylar arasında bağlantı kuramaması;

-Doyurucu ve hukuki olmayan gerekçeler, genel ifadeler; (kendiniz dışında her şeyi anlatmanız ama kendi mağduriyetlerinizden bahsetmemeniz)

-Raportörün tutum ve davranışı (raportörler olaya realist, hukuki bakmaktadır; yaşanan olayların bizzat sizinle alakasına ve bizzat size etkisine bakmaktadır, ülkede yaşanan genel durumla ilgilenmemektedir.)

-Tercüman hataları (Çok nadir de olsa bazı tercümanların yanlı ve taraflı tercüme yapmaları, demediklerinizi demiş gibi tercüme etmesi; veya farklı bir ülkeden olmaları nedeniyle Türkçe’ye tam hakim olmamaları) Tercümanı reddetme hakkınız bulunmaktadır; zor da olsa bunu raportöre söyleyin. Açıklayacağınız olaylardaki ülkenize özel terminolojilerin tercümelerini yanınızda bulundurun. Örnek: Kayyım=Treuhänder vb.

İltica Statüsü Karar Türleri
1. Asyl/Sığınma hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi sebeplerle oluyorsa o kişiye Asyl/Sığınma statüsü verilir.
2. Flüchtlingsschutz / iltica hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi saiklerden değil kişinin dini tercihi, ideolojik aidiyeti, ırkı, cinsel tercihi ya da herhangi bir sosyal gruba aidiyetinden kaynaklanıyorsa o kişi için Flüchtling Schutz/ilticacı statüsü verilir.
3. Subsidiäre Schutz/Yardımcı Koruma; başvuru yapan kişinin hem Sığınmacı/Asyl hem ilticacı/Flüchtling koşullarını sağlamaması ve fakat ülkesinin güvenli ülke statüsünde olmaması durumunda verilir.
4. Abschiebungsverbot/Deport Yasağı; eğer yukarıdaki üç tür kabul şartları bulunamamışsa ve beraberinde ülkesine gönderilmesi sağlık, özgürlüğünün kısıtlanması vb. sebeplerden ötürü AIHM sözleşmesine aykırılık durumu oluşturursa verilen karar türüdür. Kendi ülkesine dönmesiyle durumu ağırlaşacak bir hastalığı olması, hastalığının kendi ülkesinde tedavi edilemeyecek koşullarda olması. Bu karar turunu Mahkeme alır, deport yasağı verilen kişi deport edilemez.

Kabul Aşamasından Sonraki Sosyal Yardımlar

Sosyal yardımlar kapsamında kabul geldikten sonra bazı Avrupa ülkeleri işsizlik, maaşı, kira yardımı, çocuk yardım gibi sosyal yardım vermektedir. Örneğin; Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler. Bazı ülkeler ise ya çok az vermekte ya da hiç vermemektedir; bazısı sadece kira yardımı vermekte, bazısı işsizlik maaşı vermekte , bazı hiç vermemektedir. Örneğin; İtalya, Romanya, Yunanistan vb.
İlticanız kabul olduktan sonra size üç yıllık oturum belgesi vereceklerdir. Kimi yerlerde dil kursu mecburiyeti bulunmaktadır kimi yerlerde bulunmamaktadır. Bundan sonra kendi özgür hayatınızı yaşama süreciniz başlayacaktır, çocuklarınız okula gidecektir; ister bir yerde çalışabilir ister  firma kurup iş yapabilirsiniz.

Yorum yaz