Sözlü Mülakatta Ret sebebleri nelerdir?

İltica başvurusu mülakat sunumunda hangi eksiklikler, Ret sebebi olabilir?

1-Ülkenin aktüel durumuna muhalif beyanlar ya da ülke ile ilgili, daha önce tespit edilmemiş gerekçeler ileri sürmek.
2-Ülkesinde hangi aidiyet nedeniyle zulüm gördüğünü açıklamamak,

istenmesi halinde bunu ispat edememek. Ya da kimliğini saklıyor olmasından şüphelenilmesi.
3-Manipülasyon yapıldığının düşünülmesi. Örnek: sahte evraklar, sahte kimlik, senaryodan hikaye v.b.
4-Başvuru gerekçesi olarak baskı, tehdit, şiddet v.b. insan onurunu kırıcı davranışların kendisine yönelik olduğunu ispat edememek, mağduriyetinden ve yaşadıklarının üzerindeki etkisinden bahsetmemek.
5-Çelişkili; birbirini düşüren, yanlışlayan ifadeler. Örnek; yakın dönemler içinde hem hakkında arama kararı çıkarıldığını hem Emniyete gidip yeni pasaport çıkarttığını ifade etmek. Bilgi yanlış olmayabilir ama bu tür çelişkili durumlar detaylı açıklanmalı.
6-Karışık durumlarda dağınık bir sunum yapmak. Örnek: 10-15 yıl gibi çok uzun bir süreci anlatmak; konuyu ilgisiz olaylarla detaylandırarak, dikkati dağıtmak; raportörün konu bütünlüğünü anlamasını zorlaştırmak.
7-Sadece zayıf deliller sunmak. Zayıf deliller; gazete ve sosyal medya haberleri vb. Örnek; zulüm uygulayan aktörün Resmi kurumlar olduğu iddia edildiğinde ve zayıf deliller sunulduğunda başvuru reddedilebilir ya da uzun süreli incelenebilir.
8-Ülkesine geri döndüğünde başına ne gelebileceğini anlatmamak ya da hiçbir sorun olmayacağını beyan etmek.
9-Yetersiz, zayıf delillerle sadece Resmi kurumlardan kaynaklanan mağduriyeti anlatmak; toplum, aile, iş vb. çevreden kaynaklanan ihlallere değinmemek. Her iki durumun da olması halinde.
10-Şiddet yanlısı, Zulüm işlemiş gruplarla ilişkili olması düşünülmesi.
11-Mülakat randevusuna gelmemek, geç gelmek ya da hazırlıksız gelmek.
12-Tercümanın yanlış çevirileri.

Not: Tecrübelerinizi paylaşırsanız onları da makaleye ekleyebiliriz.

Yorum yaz