İltica Başvurusu Sırasında Hazırlanması Gereken Bilgi ve Belgeler

İltica Başvurusu Sırasında Hazırlanması Gereken Bazı Bilgi ve Belgeler

İltica başvurusu yapmadan önce fikri, dokümantasyonel olarak ve psikolojik olarak yeni bir hayata başlamanın hazırlığınızı yapmanız gerekir. Hazır olduğunuzda aşağıdaki belgelerden temin edebildiklerinizle başvuru yapmanız tavsiye olunur. Bu belgeler ikinci mülakatta lazım olacaktır.

1. Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap ekstresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,

2. Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,

3. Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüt merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript); kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,

4. Gazete, dergi, radyo, televizyon, İnternet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa; kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,

5. Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,

6. Sosyal medya (Twitter, Facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,

7. Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, UYAP ekran görüntüleri, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde (1. derece akraba, beraber çalıştığınız meslektaşlar gibi) birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum yaşayan) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,

8. Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb. mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek, durum ve statünüzün ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.

· Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,

· Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vb. )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumlarınıza ve statülerinize bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, iltisakınız sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ UYARI!
Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile Dropbox, Cloud, Google Drive vb. gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (ret, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

ÖNEMLİ NOT!!!
Mülakat süreniz arttıkça 10-12’ye kadar anlatacağınız mağduriyetiniz olacaktır. Bundan dolayı sizler hukuki ve insani olmak üzere belgesi olan mağduriyetinizden belgesi olmayan mağduriyetinize doğru 20 adet mağduriyetinizi listeleyiniz. En kuvvetli olan ve sizin için en önemli olan mağduriyetlerinizi ilk sıraya koyunuz. Bu mağduriyetlerinizi eşinizle, arkadaşınızla, avukatınızla istişare ederek pratik yapınız.

Örneğin;

1. sıraya kim olduğunuz ve aidiyetiniz ile ilgili bilgi ve belgeleri,

2. sıraya hukuki mağduriyetlerinizi yani yakalama, tutuklama, soruşturma iddianame polis tutanağı vb… belgeleri,

3. sıraya insani mağduriyetlerinizi yani KHK, sosyal medyadan hakaretler, çevre baskısı, ötekileştirme, ihbar, itibarsızlaştırma vb. olayları anlatmalısınız. Her bir mağduriyetinizi yaşanmış hikayenizle anlatıp ilgili belgeyi sununuz ve/veya yaşadığınız korkuları, endişeleri, tehdit ve tehlikeleri anlatınız. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla karşılıklı birbirinize anlatarak çelişkiden kurtulmak, tutarlı ve inandırıcı olmak için çok önemlidir.

1 Yorum

  1. İltica Mülakatına Hazırlanırken Mutlaka Okumanız Gereken Makaleler – dijital çözüm noktası diyorki:

    […] Hazırlanması Gereken Bilgi ve Belgeler […]

Yorum yaz