ALMANYA’DA SOSYAL YARDIM ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Yardımlardan faydalanma hakkına sahip olabilmek için yerine
getirilmesi gereken beş genel şart:
ÖNEMLİ:
-Sadece 5 şartın tamamını da yerine getirmeniz haline yardımlardan faydalanma hakkına sahip olursunuz. Aile bireylerinizle birlikte yaşıyorsanız, yani ihtiyaç birliği oluşturduysanız (bakınız 3.1.), ihtiyaç birliği içerisinden en az bir kişi çalışabilecek durumda olmalıdır.

Bu durumda ihtiyaç birliğindeki diğer şahıslar da, örneğin 15 yaşından küçük çocuklar, başka engelleyici bir durumun söz konusu olmaması halinde yardım alabilir.

1 Yaş durumu (SGB II, Mad. 7a ile bağlantılı olarak Mad. 7, Fıkra 1, No. 1)
Yasal emeklilik yaşını dolduracağınız ayın sonuna kadar en az 15 yaşında iseniz, diğer
şartları da yerine getirmeniz halinde ALG II alabilirsiniz..
1 Ocak 1947 tarihinden önce doğanlar emeklilik yaşı sınırına 65 yaşında ulaşır. Belirtilen tarihten sonra doğanların emeklilik yaşı kademeli olarak 67 yaşa (1964 doğumlular) kadar çıkar.
63 yaşınızı doldurduğunuzda (yani 63. doğum günün başvurusunda bulunmakla yükümlü olursunuz. Bunun sonucunda emekli maaşında  düşüşler meydana gelir (SGB II, Mad. 12a).
Hangi durumlarda erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalmazsınız?

-(Erken emeklilik halinde hakkaniyete aykırı zorlukların önlenmesine ilişkin yönetmelik – UnbilligkeitsV, Çalışma Dairesi‘nin Madde 12a‘ya yönelik uygulama yönetmeliği)
1 -I. basamak işsizlik parası alma hakkınız devam ediyorsa,
2- Kısa bir süre sonra emeklilik yaşınız doluyorsa (üç ay içerisinde),
3- En azından yarım gün olarak sosyal sigorta primi ödenen bir işte çalışıyorsanız, •
4- Yakın gelecekte (üç ay içerisinde), sosyal sigorta primi ödenmesi zorunlu bir işe
girebilecek iseniz.

2 Çalışabilecek durumda olmak (SGB II, Mad. 8)
Çalışabilecek durumda olmalısınız. Çalışabilecek durumda olmanın iki şartı vardır:
• Tıbbi bakımdan çalışabilecek durumda olmak (başka bir ifadeyle: bedensel ve ruhsal
bakımdan çalışabilecek durumda olmak): çalışma piyasasının normal koşulları altında günde en az 3 saat faaliyet gösterebilecek olanlar, tıbbi bakımdan çalışabilecek durumdadır.
• Çalışabilecek durumda olmanın ikinci şartı ise çalışma iznine sahip olmaktır: Yani:
çalışma izni olanlar („Erwerbstätigkeit gestattet“ – “Çalışabilir”) veya alabilecek durumda olanlar („Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde“ – “Sadece Yabancılar Dairesinin izniyle çalışabilir”), hukuki bakımdan çalışabilecek durumdadır.
Mutlak çalışma yasağı bulunan yabancılar II. basamak işsizlik parası alamazlar. Bu sebepten dolayı SGB-II ve İlticacılara Yönelik Yardımlar Yasası “(Asylbewerberleistungsgesetz”) kapsa-mındaki yardımlardan faydalanamayacak olan kişiler, sosyal yardım almak için müracaat girişiminde bulunabilirler (bakınız 2.3). ihtilaflı husus!!!

3 Yardıma muhtaç olmak (SGB II, Mad. 9)
SGB-II uyarınca yapılan yardımlardan faydalanabilmenin bir diğer şartı, şahsınızın ve ailenizin kanun bakımından yardıma muhtaç olması ve ihtiyaçlarınızı kendi imkânlarınız ile gideremeyecek veya yeterince gideremeyecek durumda bulunmanız dır.
Şahsınızın ve ailenizin geçimini temin etmek ve konaklama ile yakıt masraflarınızı
karşılayabilmek için geliriniz veya yeterince geliriniz yoksa, yardıma muhtaç olarak değerlendirilirsiniz. Nelerin gelir olarak değerlendirildiği 7. maddede açıklanmıştır.
Mevcut mal varlığınız da belirli sınırları aşmamalıdır. Konuya ilişkin açıklamalar 8. maddede
bulunmaktadır.
Yardıma muhtaç kişiler, şayet yardıma muhtaçlık halinde bir iyileşme veya bu durumun ortadan kalkması söz konusu olacaksa, ek çocuk parası, çocuk parası, nafaka avansı gibi önceliğe sahip diğer kurum yardımları için başvuruda bulunmakla yükümlüdür. Ancak kira yardımı veya ek çocuk parası için sadece, ihtiyaç birliğinin bütün üyelerinin yardıma muhtaçlık hali birbirini izleyen en az üç ay için ortadan kalkacaksa başvurulmalıdır. (Mad. 12a, Bend 2, No. 2.)

4 Almanya’da mutat ikametgah sahibi olmak (SGB II, Mad. 7, Fıkra 1, No. 4)
Sadece, Almanya‘da mutat ikametgâh sahibi olmanız halinde SGB-II yardımlarından faydalanma hakkına sahip olursunuz.
Normal şartlarda üçüncü ülkelerden (yani AB dışından) gelen yabancıların mutat ikametleri, ikamet iznine sahip olmaları halinde Almanya’da bulunur. AB vatandaşları ve aile bireyleri için,
Almanya’da AB Serbest Dolaşım Yasasına göre ikamet hakkına sahip olmak yeterlidir.
(Jobcenter kanıt olarak, Serbest Dolaşım belgesini veya AB vatandaşlığı bulunmayan aile bireyleri için AB ikamet iznini talep etmektedir.)
İkamet edecek bir evinizin olmaması, Almanya’daki mutat ikametinizi otomatik olarak yitirmeniz anlamına gelmez. Evsizlerin de Jobcenter’in yardımlarından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda bulunuyorsanız, evsizlere yönelik danışmanlık hizmeti veren bir merkeze başvurmanızda fayda vardır. Buradan, Jobcenter ile yapılacak yazışmalar için bir yazışma adresi temin edebilirsiniz. Bunun için bir vekâletname imzalamanız gerekmektedir.

5 Ulaşılabilir olmak (SGB II, Mad. 7, Fıkra 4a)
Yardımlardan faydalanıyorsanız, hukuken Jobcenter için ulaşılabilir durumda olmakla yükümlüsünüz demektir. Ulaşılabilir olma şartının anlamı, yardım alan kişinin her zaman (gerekirse ertesi gün bile) bir işe başlamaya hazır olmasını sağlamaktır. Jobcenter’in mektupları dikkate alınmaz veya bu mektuplara zamanında cevap verilmezse, yardımlarda kesintiye gidilmesi şeklinde yaptırımlar uygulanabilir.

Esas itibariyle şu hallerde ulaşılabilir durumda olursunuz:

-Jobcenter’den gelen mektupları şahsen teslim alabilecek,                                                                                           – Jobcenter’a şahsen gidebilecek,                                                                                                                                       – olası bir işverenle temas kurabilecek,
-tavsiye edilen bir işe başlayabilecek veya bir meslek hayatına giriş amaçlı projeye katılabilecek durumdasınız demektir.Her iş gününde en az bir kere şahsen ve telefonla ulaşılabilecek durumda olmalısınız. Yani günde en az bir kez, Jobcenter’dan mektup gelmediğini kontrol etmelisiniz.
Jobcenter’a “izin” başvurusunda bulunabilirsiniz. Jobcenter genelde ikamet yeriniden, yurtdışına çıkmak amacıyla da üç haftaya kadar uzaklaşmanıza müsaade edebilir Jobcenter’in izni olmadan seyahat etmeniz yasaklanmıştır.

Önemli: seyahat iznini, seyahate çıkmadan önce almalısınız! Yetkili memurun izniyle, altı haftaya kadar “tatile” çıkabilirsiniz. Ancak bu durumda sadece ilk üç hafta için yardımlardan faydalanabilirsiniz.
Yardım alan kişi, çalışma hayatına dâhil olma arzusu taşıdığını Jobcenter’a kanıtlamakla yükümlü değilse, örneğin tam gün çalıştığı için, ikamet yerinden uzaklaşmak için ilgili memurdan onay almak zorunda değildir. (SGB II, Mad. 7, Fıkra 4a, Bend 1).
Jobcenter, “önemli bir sebep bulunması ve iş piyasasına girişe halel gelmemesi halinde” (SGB II, Madde 7, Fıkra 4a, B. 2) hukuken izin vermek durumundadır. Önemli sebebe örnek olarak tıbbi bir rehabilitasyon uygulaması, fahri bir görevin ifası veya bir etkinliğe (örneğin sosyal politika konulu) katılım verilebilir. Verilen onay, önemli sebep göstermeden çıkılan “tatil” süresine sayılmaz.
Söz konusu onay sadece, herhangi bir kurs veya eğitime dâhil edilmeniz öngörülmediği zaman verilir. Yardım aldığınız ilk üç ayda normalde onay verilmez.
Önemli:
• Ulaşılabilir olmamanız ve Jobcenter’dan gelen mektupları iş günlerinde teslim almak için yazışma adresinizin bulunmaması halinde, SGB-II yardımlarından faydalanma hakkınız yoktur.
• İkamet edeceğiniz bir yerinizin olmaması halinde, evsizlere yönelik danışmanlık hizmeti veren bir merkezden alacağınız yazışma adresi vasıtasıyla Jobcenter için ulaşılabilir olabilirsiniz.
.3 yaşından küçük çocuklarını tek başına büyütenler de Jobcenter için ulaşılabilir durumda bulunmalıdır.   Çalışmak için olmasa bile, Jobcenter’in mektuplarına cevap verebilmek amacıyla. Ancak Jobcenter, böyle durumlarda ikamet yerini terk etme izni verebilir.
15 yaşından küçük çocuklar ulaşılabilir olmak ve tatile çıkmak için izin almak zorunda
değildir.

Yorum yaz