Kural Dışı Geçişlerde Sorumluluk Hangi Ülkeye Aittir?

KURAL DIŞI GEÇİŞLERDE SORUMLULUK HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?
Dublin Sözleşmesi Madde-13 (Giriş̧ ve/veya Kalış̧)
1. Yürütmeliğin 22(3) maddesinde belirtildiği gibi bu Yürütmeliğin (EU) No 603/2013 maddesinde de belirtilmiştir, delil ve startların ispatı ile başvuruyu yapan kişinin bir üye ülkenin sınırını kanunsuz bir şekilde deniz, kara ya da hava yoluyla geçtiyse ya da üçüncü bir ülkeden geldiyse giriş̧ yapılan Üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluk kanunsuz sınır geçişinden 12 ay sonra ortadan kalkar.
2. Bir Üye ülkenin yükümlülüğü bu maddenin birinci paragrafında bahsedildiği gibi ortadan kalkmışsa, Yürütmeliğin 22(3) maddesinde belirtildiği gibi, delil ve şartlar— kişi üye bir ülkeye kanunsuz girdi veya hangi şartlarda girdiği tespit edilemiyorsa — ve sığınma başvurusu yapmadan önce üye ülkede aralıksız en az 5 ay yaşadıysa, bu Üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür. Başvuruyu yapan kişi en az beş aydır birden çok üye ülkede yaşadıysa, en son yaşadığı üye ülke uluslararası koruma talebini değerlendirmekle yükümlüdür .
Eğer bir kişiye Dublin-3 sözleşmesine göre Dublin prosedürü uygulanıyorsa ve kendisine gönderilen tebligatta madde 13 varsa 6 ay kuralı değil 12 ay kuralını uygulamak istemiştir.
Hava deniz kara yoluyla bir ülkeye kural dışı girmeyle alınan parmak izi hem memurlar tarafından hem de başvurucular tarafından karıştırıcıların konulardan biridir. Eğer bir ülkeye kural dışı bir şekilde kara deniz hava sularından girildiyse ve parmak izi verilmediyse bu sorumluluk 12 ay devam eder. Ancak sınır polis karakoluna sığınılıp polis kâğıdı alındığında ya da asylum merkezine gidilip asylum belgesi alındığında veya parmak izi verildiğinde o zaman bu ülke sorumluluğu üslenmiş olur o zaman 12 ay kuralı yerine 6 ay kuralı devreye girer. Bir ülkede 12 ayı doldurduktan sonra üzerine 5 ay say, toplamda 17 ay dolduğu takdirde ve bu süre zarfında herhangi bir yerde sorumluluk oluşturacak bilgi belge olmadığı takdirde 17.ay hangi ülkedeyseniz ilticanızı o ülke değerlendirmekle sorumludur. Her hâlükârda hava deniz kara sularından Dublin’e üye bir ülkeden giriş yapıldıktan sonra herhangi bir delil geçiş yapılan ülkelerde tespit edilemediyse ve iltica etmeyi düşündüğünüz ülkeye gidip başvuru yaptığınızda başvuru esnasında da parmak izi aldıklarından dolayı aslında ilk giriş yaptığınız ülke başvuru yapmayı düşündüğünüz ülke olacaktır. Dublin’e üye ülkelerden herhangi bir Dublin’e ait başka bir ülkeye geçerken sınırda yakalandığınız durumda (havaalanı vs.) bu maddeden dolayı polisin sizi geldiğiniz Dublin ülkesine geri gönderme hakkı bulunmaktadır.

Yorum yaz