Parmak İzi Durumuna Göre Dublin Uygulamaları

PARMAK İZİ DURUMUNA GÖRE DUBLİN UYGULAMALARI
Hem vize hem parmak izi varsa hangisi Dublin uygulamasında önceliklidir?
Eğer vizeniz varsa parmak izinin hiçbir önemi yoktur.
Herhangi bir ŞENGEN ülkesine ait vize alınırken hem parmak izi alınıp hem vize veriliyorsa, her hâlükârda vizenin bitiş tarihinin üzerine 6 ay eklediğimizde parmak inden daha uzun süre olduğu için sorumluluk vizeyi veren ülkeye ait olacaktır. Bazen konsolosluklar vize verirken parmak izi almıyorlar. Böyle durumlarda gittiğiniz ülkede pasaport kontrollerinde parmak izi kontrolü yapılabilmektedir. Bu durumda da sorumluluk vizeyi veren ülkeye aittir. Vize varsa parmak izinin hiçbir önemi yoktur.
Bir ülkeye Hava, Denizi Kara sularından herhangi bir şekilde kural dışı yollarla girildiği takdirde;
– Sınır karakollarında parmak izi alınabilir.
– Başvurucu gittiği herhangi bir polis karakolunda parmak izi alınabilir,
– Bir mülteci dairesine giderek parmak izi verebilir.
Kaç yerde yede kaç defa parmak izi verdiğiniz önemli değil. Önemli olan en son verdiğiniz parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. İlk giriş yaptığınız ya da transit geçiş yaptığınız ülkeler de dahil olmak üzere en son verdiğiniz parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir ki iltica etmek istediğiniz ülkeye iltica edesiniz.
Örnek-1; Yunanistan’da ilk başvuruda alınan 6 aylık polis kâğıdı esnasında verdiğiniz parmak izi birinci parmak izinizdir. Fakat COVID-19 sebeplerinden dolayı daha Asylum merkezine gitmemişsiniz. Birinci 6 aylık polis kağıdınız bitip yenilemeye gittiğinizde 2 polis kağıdını vermek için tekrar parmak izi alırlarsa işte bu parmak izi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir.
Örnek-2; Sınır karakolunda alınan polis kağıdından sonra Asylum merkezine gidildiğinde alınan parmak iziyle kaydınız artık EURODAC sistemine germiştir. Asylum merkezinde alınan bu son parmak izi tarihi üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. Yani Polis karakolunda alınan parmak izi artık hükümsüzdür.
– Sınır geçişlerinde sınır karakollarında ülkeye kaçak girişle ilgili işlem yapılmakta, iltica yol mülakatına benzer sorular sorulmakta, oturum mülakatına benzer sorulmaktadır. Bazen alınan parmak izi EURODAC sistemine girilmekte bazen de girilmemektedir. Bazen polisler iyi niyet çerçevesinde alınan parmak izini EURODAC sistemine eklenmediğini söyleyebilir. Eğer alınan parmak izinin EURODAC sistemine girilmeyeceği konusunda bilgilendirildiyseniz bu size Dublin uygulanmayacağı anlamına gelebilmektedir. O zaman 6 ay beklemenize gerek kalmayabilir.
– Eğer EURODAC parmak izi sistemine parmak iziniz girildiyse üzerinden 6 ay geçmeden başka bir Dublin üyesi ülkeye iltica ederseniz, parmak izinizin alındığı ülkeye gönderilirsiniz.
– Eğer sizi yakalayan polis ya da asker sizi bir mülteci dairesine (Asylum Merkezi) götürdüyse ve orada parmak izi verdiyseniz mülteci dairesinde verilen parmak izi EURODAC sistemine eklemiştir ve Dublin uygulanacağı anlamına gelir. Yunanistan’la ilgili sınır karakollarında polis ya da asker parmak izinizi aldıysa ve 6 ay içinde bir mülteci dairesine giderek başvurunuzu yapın diyerek size bir polis kâğıdı verdiyse genelde EURODAC parmak izi sistemine verilerinizi girmemiş anlamına gelebilir. Ancak her hâlükârda Yunanistan’a Dublin fiili olarak uygulanmadığı için çok sorun olmayacaktır.
– Yunanistan’daki parmak izi polis kâğıdı ve Asylum merkezine yapılan başvuru daha çok aile birleşimi sürecine etkisi vardır. Bu konuyu aile birleşimi ve aile bütünlemesi bölümünde inceleyeceğiz.
– Bir kişi ilk geçiş yaptığı ülkede örneğin Yunanistan’da yakalanmadıysa ve herhangi bir başvurusu yoksa parmak izi vermediyse ancak transit geçiş yaparken örneğin İtalya’da verdiyse ve parmak izi alınıp EURODAC sistemine de dahil edildiyse Yunanistan’da bulunduğunu ispat edemediğinden dolayı Dublin’e giriş yapılan ilk başvuru ülkesi İtalya sayılacaktır. Bu takdirde İtalya sorumluluğu üstlenecektir.
– Özellikle İtalya, İspanya, İsviçre, Belçika gibi transit geçiş yapılan ülkelerde genelde havaalanlarında alınan parmak izleri tekrar yakalandığınızda adli bir işlem olarak işlem yapmak için alınan parmak izidir. Eğer polisler size ulusal parmak izi olarak aldık derlerse Dublin uygulanmayacağı anlamına gelmektedir.

Yorum yaz