Aile Durumuna Göre Dublin Uygulamaları

AİLE DURUMUNA GÖRE DUBLİN UYGULAMALARI
Aile bütünleşmesi Uygulamaları
Dublin-3 anlaşmasında aile üyelerinin eş ya da çocuk ya da eş ve çocuk birlikte hasta bakıma muhtaç durumlarına göre Dublin uygulamaları şekillenmektedir. Dublin uygulamalarında 2. Bölüm madde 6, madde 8 ve madde 16 çocuklar için, aile üyeleri için ise madde 10 madde 11 madde 12 ve madde 16 geçerlidir. Hasta yaşlı ve bakıma muhtaçlar için ise 16. Madde geçerlidir.
Aile durumuna göre Yunanistan Dublin uygulamaları
Yunanistan ve diğer Dublin üyesi ülkeler arasındaki en çok yaşanan sorunlar aşağıdaki gibidir. Karı koca çocuklar birlikte Yunanistan’da asylum merkezine başvuru yapıp birlikte asylum belgesi aldılarsa ve daha sonra anne tek başına ya da baba tek başına ya da anne çocuklarla ya da baba çocuklarla ya da sadece çocuklar kendi başlarına Hollanda Almanya Norveç vb. Dublin’e üye diğer ülkelere iltica ettikten sonra aile bütünlemesi yapmak için başvuru yaptığında sen bilerek ve isteyerek eşini ve çocuklarını terk etmişsin ya da geride bırakmışsın diyerek aile bütünlemesine izin verilmemektedir.
Ancak polis kağıdıyla duranlar, asylum merkezine gitmemiş ve asylum belgesi olmayanlar, iltica etmedikleri varsayıldıklarından dolayı aile bütünlemesi hakkı verilmektedir. Bu durumda ya itiraz edilip mahkeme süresini beklemeniz lazım (mahkeme süreci yaklaşık 1 yıldır) ya da eşinizin ilticadan kabul almasını beklemeniz gerekir. (Normal aile birleşimi ile gelmeleri için)
Aile üyelerinin bir kısmı Yunanistan’da asylum belgesi almış olsa diğer kısmı da sadece polis kağıdıyla durmuş olsa böyle durumlarda aile üyelerinin birlikte başvuru yapmadığı varsayılacak ve aile bütünlemesine müsaade edeceklerdir.
Aile Üye sayısına aile bütünleme kuralları
1. Aile çoğunluğu hangi ülkede ise Dublin o ülkeye işler.
2. Eğer aile üyeleri eşitse, Örneğin kadın bir ülkede adam da başka bir ülkede ise ya da kadın bir çocukla bir ülkede adam da bir çocukla başka bir ülkede ise, böyle durumlarda aile büyüğüne göre aile bütünleme işlemi yapılır.
Dublin-3 Sözleşmesi Madde-10 (Uluslararası koruma başvurusunda bulunan aile üyeleri )
Uluslararası koruma başvurusunda bulunan aile bireyleri Başvuru sahibi başka bir Üye Devlet’te iltica başvurusu yapmış, başvurusu hakkında henüz bir ilk karara varılmamış bir aile üyesi bulunuyorsa; iltica başvurusu yapılan bu Üye Devlet iltica başvurusunu incelemekle yükümlüdür; ilgili kişiler arzularını yazılı olarak ifade etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMA
Bu maddeye göre aile üyelerinden bir ya da birkaçı (eş ya da çocuklar vb.) Yunanistan’da diğer eş ise başka bir Dublin üyesi ülkede ise;
– Birbirine yakın zamanlarda başvuru yapmış olma şartı aranmaktadır.
– Henüz olumlu ya da olumsuz yani ilticanın kabul ya da ret cevabının açıklanmamış olma şartı aranmaktadır.
– Yunanistan’ın dışındaki diğer Şengen ülkesine iltica başvurusu yapan diğer diğer aile üyesinin Dublin kapsamında başka bir Dublin ülkesine geri gönderilme işleminin olmaması gerekir. Yani herhangi bir Dublin uygulamasının dışında olması gerekir.
– Başvuru sahipleri aile bütünlemesinden yararlanmak için Yunanistan’daki aile üyeleri Yunanistan’daki Dublin transfer dairesine giderek eşinin mülteci kimliğinin fotokopisi ile birlikte yazılı olarak başvuru yapar.
– Burada, eşinin yanına gitmek isteyen taraf yazılı dilekçe ile başvuruyu yapar.
Dublin-3 Sözleşmesi Madde-11 (Aile Prosedürü)
Birden fazla aile üyesi ve / veya küçük evli olmayan kardeş, eş zamanlı olarak ayni ülkeye ya da sorumlu üye devletin belirlenmesi prosedürlerini sağlayacak kadar yeterli yakin tarihlerde farklı üye ülkelere iltica başvuru yaptığı durumlarda sorumlu devletin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır;
a) Tüm aile fertlerinin ve / veya küçük evlenmemiş kardeşlerin uluslararası korunma başvurularını inceleme sorumluluğu, kriterlere göre aile fertlerinden çoğunluğunun bulunduğu Üye Devlete aittir.
b) Bu olmadığı durumlarda aile fertlerinden en yaslı olanın bulunduğu üye Devlet kişilerin başvurularını incelemekle yükümlüdür.
AÇIKLAMA
– Aile çoğunluğu (burada kastedilen Çekirdek aile: Anne, Baba, Çocuk) Aile üyelerinin bir kısmı bir Şengen ülkesinde, başka bir kısmı başka bir Şengen ülkesinde ise bu durumda bakılır; aile çoğunluğu hangi ülkede ise bu madde gereği az olan aile üyeleri çoğunlukta olan aile üyelerinin yanına gönderilir. Bu durumda az olan aile üyelerinin dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Örneğin bir baba bir çocukla Almanya’ya iltica etmiş olsun, bir anne 2 çocuğuyla Polonya’ya iltica etmiş olsun. Normal şartlarda Almanya’daki baba ve çocuk aile çoğunluğunun oluğu Polonya’ya anne ve 2 çocuğun yanına gönderilir. Ancak anne ve 2 çocuk Polonya’ya iltica başvurusu yaptıktan sonra çocuklarıyla beraber kocasının yanına gelip iltica ederlerse aile çoğunluğu Polonya olduğu için Polonya’ya gönderileceklerdir. Fakat anne Polonya da kalmış olsa annesiyle beraber Polonya’ya iltica eden diğer 2 çocuk Polonya’daki ilticalarını yakıp Almanya’daki babalarının yanına gelip iltica etseler çocuklar 18 yaşından küçük olduğundan dolayı babalarının yanında kalacak 18 yaşından küçük oldukları, için Dublin uygulanmayacak böylelikle aile çoğunluğu sağlanmış olacaktır. (Çocukların nasıl geldiği ile alakalı sorguya tutulma ihtimali vardır makul cevaplarla bu konuyu yönetebilirsiniz, mutlaka avukatla veya danışmanımızla müzakere ediniz.)
– Diğer durum Polonya’daki eş 2 çocuğuyla birlikte Almanya’ya gelmiş olsa bile çocuklarının başvurusunu yaptırmayıp sadece kendisi kocasının ve çocuğunun bulunduğu Almanya’ya iltica ederse hem aile çoğunluğu açısından hem koca yaşça büyük olduğu için Polonya’ya Dublin uygulanmayacaktır. İltica başvurusu yapmayan iki çocuk ise anneden Dublin düştükten sonra isterse iltica başvurusu yapabilirler. Ya da iltica başvurusu yapmadan müsamahalı kalış belgesi ile kalabilirler.
– Eğer eşit durumda ise sadece eşler tek başına veya anne ve çocuk bir Şengen ülkesinde baba ve çocuk başka bir Şengen ülkesinde ise aile üyeleri her hâlükârda eşit olduğu için yaşça en büyük olanın olduğu yere Dublin uygulaması yapılır.
– Aile çoğunluğu ve aile büyüklüğü maddesi, aile üyelerinden herhangi birisinin oturum alması durumunda işlemez, bu oturumda oturum alan kişi çocuk dahi olsa öncelikli durumdadır. Oturum alan kişinin olduğu ülkede aile çoğunluğu ve büyüklüğüne bakılmaksızın aile birleşimi yapılır.

Yorum yaz