AufenthG §27 Aile Birleşimi ilkesi


Aile Birleşimi ilkesi
(1) Anayasanın 6’ncı maddesi gereği evliliğin ve ailenin korunması amacıyla bir yabancının
yabancı uyruklu aile fertlerine, Federal Almanya’da aile birliğinin kurulması ve korunması
(Aile Birleşimi) için oturma izni verilir ve uzatılır.
(1’a) Aile birleşimine,
1. Evliliğin veya aile ilişkisinin nedeninin yabancının yalnız Almanya’ya gelmesi ve
Almanya’da ikametinin sağlanması amacıyla yapıldığı veya kurulduğunun sabit olması veya
2. gerçek nedenlerin eslerden birinin evlenmeye zorlandığı varsayımını desteklediği
hallerde izin verilmez.
(2) Federal Almanya’da hayat arkadaşlığı birliğinin kurulması ve korunması amacıyla 1’a ve
3’üncü fıkra hükümleri, 9’uncu maddenin 3’üncü fıkrası hükmü, 28 – 31’inci madde
hükümleri ile 51’inci maddenin 2’ nci fıkrası hükmü aynen uygulanır.
(3) Aile birleşimi amacıyla oturma izni verilmesi talebi, aile fertlerini yanına getirecek
yabancının diğer yabancı uyruklu aile fertlerinin veya diğer hane mensuplarının geçimi için
Sosyal Kanunun 2’nci ve 12’nci Kitaplarına göre ödenen yardımlara muhtaç olması halinde
reddedilebilir. 5’inci maddenin 1’inci fıkrasının 2 nolu hükmünün uygulanmasından sarfı
nazar edilebilir.
(4) Aile birleşimi amaçlı oturma izni aile fertlerini yanına getirecek yabancının oturma izninin
geçerlilik süresinden fazla verilmez. Aile fertlerini yanına getirecek yabancının 20’nci madde
veya 38’a maddesine göre oturma izni sahibi olduğu durumlarda oturma izni yabancının
oturma izni süresi kadar verilir. Oturma izni ancak, aile ferdinin pasaportunun veya pasaport
yerine geçen kimlik belgesinin geçerlilik süresinden fazla olamaz. Diğer durumlarda oturma
izni ilk defa olarak asgari 1 yıl için verilir.

Yorum yaz