VİZE İLE AVRUPA ÜLKELERİNE BAŞVURU YAPANLARIN DİKKATİNE!

Uyarı: Burada anlatılanlar bir tecrübe anlatımıdır. Kanuni sorumluluk taşımaz. Bu konuda bir durumla karşı karşıya kaldığınızda lütfen bir avukatla irtibata geçiniz.

Vizeyle Başvuru Yapanların Dikkatine!

Dublin Meselesi Nedir?

Öncelikle konuya girmeden önce Dublin konusunda kısa bir bilgilendirmenin yararlı olacağını düşünmekteyiz. Şöyle ki: Dublin Sözleşmesi’ne imza atan ülkelerin, kendi aralarında yaptıkları, mültecilerin birden fazla ülkeye mükerrer iltica etmelerinin önüne geçmek amacıyla mültecilerin iltica sorumluluğunun (vize, oturum, parmak izi, sahte evrak, kural dışı geçişlerden dolayı) hangi ülkede olduğunu belirlemek için sorumluluk belirleme ve yetki devri anlaşmasıdır.

Dublin’e Üye Ülkeler Hangileri?

Sosyal yardımı tam olarak yapan Dublin ülkeleri:
İSVEÇ, DANİMARKA, FİNLANDİYA, NORVEÇ, ALMANYA, HOLLANDA, BELÇİKA, LÜKSEMBURG, AVUSTURYA, LİHTENŞTAYN, İSVİÇRE, FRANSA, İRLANDA, İZLANDA
Sosyal yardımı yetersiz olan veya hiç olmayan Dublin ülkeleri:
İSPANYA, PORTEKİZ, İTALYA, SLOVENYA, HIRVATİSTAN, MACARİSTAN, ÇEKYA, POLONYA, SLOVAKYA, LİTVANYA, LETONYA, ROMANYA, BULGARİSTAN, YUNANİSTAN, MALTA, KIBRIS, ESTONYA.

1. Vizenize Göre Dublin Uygulaması Nasıl Olur?

 1. İltica öncesi:

31 Schengen ülkesinin herhangi birisinde vizeniz varsa vizenizin ait olduğu ülkeye değil de vizenin dışındaki bir Schengen ülkesine iltica etmek istersek;

 1. Vizeyi veren ülke ilticayı değerlendirmekten sorumludur. (Bkz. Dublin 12/2)
 2. Velev ki vize bitse bile vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçene kadar bu sorumluluk devam eder. Vize bittikten itibaren 6 ay geçmeden başvuru yaparsanız (vizeyi veren ülkenin dışındaki bir Dublin üye ülkesine) Türkiye’ye değil ama vizenizin olduğu ülkeye iade edilirsiniz. (Bkz. Dublin 12/4)
  Vizenin bitiş tarihini 6 ay 1 gün geçtikten sonra istediğiniz diğer bir Schengen ülkesine iltica ettiğinizde Dublin uygulanmaz.

Soru: Peki vize bittikten birkaç gün veya birkaç ay sonra başvuru yapılsa ve bu süre kampta geçirilse Dublin uygulanır mı?
Cevap: Evet, uygulanır. Çünkü sorumluluk 6 ay daha vize varmış gibi değerlendirilir. Bu sebeple bu davranış “Alın beni, vizeyi veren ülkeye gönderin.” demektir.

Bu durumu anlamak için aşağıdaki formüle göre boşlukları doldurun: Örneğin;

Vizeyi veren ülke: Polonya

Vizenin bitiş tarihi:25.09.202… (+181 gün)= … (En erken başvuru tarihi)

İdeal Başvuru tarihi: En erken başvuru tarihinden sonraki ayın ilk haftası.

Başvuru yapılacak ülke: Almanya

 

Soru: Vizenin parmak izi ile ilişkisi nasıldır?

Cevap: Bazen vize alırken parmak izinizi almayabiliyorlar. Parmak izinizin alınıp alınmaması bu durumda çok önemli değildir. Nasıl ki Avrupa Ortak Parmak İzi (EURODAC) sistemine kaydediliyor, aynı şekilde aldığınız vize de EUROVİZE (Schengen vizesi) olarak bilgisayar yazılım sistemine online olarak işlenmekte ve tüm (hem Schengen’e hem Dublin’e) üye AB ülkeleri tarafından sistem üzerinden görüntülenmektedir. Bu yüzden vizeniz varken rahatlıkla herhangi bir Schengen ülkesine giriş yapabilmektesiniz.

Vize alırken parmak izi genelde vize başvurusundan önce alınmaktadır. Bu durumda parmak izinin verildiği tarihin üzerine 180 gün ekleyiniz. Bir de vizenin bitiş tarihinin üzerine 180 gün ekleyiniz. Pek tabii ki vizenin bitiş süresi parmak izinin bitiş tarihinin süresinden fazla olduğu için her halükarda vizeyi veren ülke ilticadan sorumlu olacaktır. Pasaportu yırtıp atmanız bir işe yaramayacaktır. Vizeniz veya parmak iziniz sistemde göründüğü için pasaportu göstermemeniz veya yalan veya asılsız beyanda bulunmanız bir işe yaramayacaktır.

 

Vizeniz Olduğu Halde Başvuru Yaptıysanız:

Yukarıdaki açıklamalara dikkat etmediğiniz takdirde şayet başvuru yaptı iseniz aşağıdaki ihtimallerle karşılaşacaksınız:

 1. Eğer vizeyi aldığınız ülkeye başvuru yaparsanız size Dublin uygulanmayacak ve vizenin ait olduğu ülkede süreciniz devam edecektir. Yani vizeniz ile başvuru yapacağınız ülke aynı ise bu 6 ay bekleme yapmadan başvuru yapabileceksiniz anlamına gelmektedir. Eğer şayet vizeniz 6 ay ve üzeri ise bu gibi durumlarda başvuru kampları dışarıdan başvuru (mektupla, kampa gelmeden) yapabilirsiniz diyebilir ve sizi kampa kabul etmeyebilirler. Şayet böyle durumlarda kalacak yeriniz yoksa ya ilk başvuruda ısrarcı olunuz ya da ilk başvuruda pasaportu vermeyip işlemler tamamlanıp kampa yerleştikten sonra pasaportunuzu veriniz. Ancak vizeyi veren ülkeye değil de vizeyi veren ülkeden başka bir ülkeye 6 ay kuralına riayet etmeden başvuru yaptıysanız aşağıda bahsedeceğimiz kuralların uygulanması kuvvetle muhtemeldir.

-Size Dublin’i uygulayacakları ile ilgili bir tebligat göndereceklerdir. Bu tebligatta genelde 18, 21, 22 ve 29. maddeler yazmaktadır. (Bkz. Dublin 3; 18, 22, 29. Madde)

BAŞVURU YAPILAN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

-“Uluslararası koruma başvurusunda bulunulan bir Üye Devletin, başvuruyu incelemekten başka bir Üye Devletin sorumlu olduğunu düşündüğü durumlarda, başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapabilir.” (Dublin 3; 21/1)

Herhangi bir Dublin’e üye Schengen ülkesine başvuru yaptığınızda başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde vizenizin ya da parmak izinizin olduğu (vizeyi veren)  ülkeye sizi iade için talepte bulunması gerekir. Örneğin; Polonya vizesiyle Almanya’ya iltica ettiğiniz takdirde Almanya, başvuru tarihinden 3 ay içerisinde Polonya’ya sizi iade etme ve kabul etmesi için talep yazısını göndermesi gerekir.
Bu “başvuru tarihinden itibaren” nasıl anlaşılmalıdır? Bir mültecinin iltica aşamasında 3 tane işlem vardır:

-Birinci işlem: ilk başvuru,

-İkinci işlem: birinci (yol mülakatı) mülakat,

-Üçüncü işlem: ana mülakat (oturum mülakatı).

Normal şartlarda ilk başvuru ve ilk parmak izi ile Dublin sürecinin başlaması gerekir. Ancak her üç aşamada da parmak izi alındığı için bazı ülkeler Dublin’i ilk başvuruda değil, ilk başvuruda; bazı ülkeler yol mülakatında; bazı ülkeler ise ana mülakatı ilk başvuru sayarak Dublin süreciyle ilgili ilk başvuruyu ana mülakatı temel alarak yapabilmektedirler. Sizinle mülakat yapan karar verici raportörler, size Dublin prosedürü işletileceğini, bu aşamaların herhangi birisinde söyleyebilmektedirler. Bazı yerlerde ise gerçekten bilgi almak çok zordur. Bu gibi durumlarda mutlaka konunun uzmanı bir avukatla çalışmanız gerekecektir.

Genel uygulama: İlk başvuruda değil, yol mülakatıyla Dublin gönderim kararı (3 ay) uygulaması başlatılmaktadır.

Raportör isterse 90 günü beklemeden, ilk günde Dublin uygulamasını yapabilir isterse her ayın 30’unda göndermek istediği ülkeye bir daha göndermek için yazı yazabilir. Ama her halükarda ister birinci gün size Dublin’i uygulayacağız desin isterse doksanıncı gün desin, doksanıncı günün dolmasıyla başvuru yaptığınız ülkenin sorumluluğu tamamlanmış olmaktadır. Burada 90 günün dolup dolmadığını anlamak için size ilk tebligatın ne zaman yapıldığını bilmek gerekir ki 90 günlük süreç hesaplanabilsin.

Raportörler mülakatlarda Dublin uygulayacaklarını sözlü olarak ifade edebiliyorlar, fakat tebligat gönderimi bazen 2 ay, bazen 3 ay sürebilmektedir. Velev ki size 90 günlük sürecin başladığını bildirmemiş olsalar bile arka planda Dublin sürecini işletiyor olabilirler. Bu sebeple 90 gün, tebligatla başlar, tebligatta ise Dublin sürecinin ne zaman başlatıldığı ifade edilmektedir. Her ne kadar 3 ay içerisinde iltica başvurusu yaptığınız ülkenin sorumluluğu, başvuru yaptığınız andan itibaren düşer gibi görünse de 90. gün tebligat yapıldığında da Dublin süreci her halükarda başlatılmış sayılır.

 

DUBLİN’E GÖRE GERİ İADEYİ KABUL EDEN ÜLKENİN SORUMLULUKLARI

“Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi talebine ilişkin bir karar verecektir. (Dublin 3; 22/1)”

Yani başvuru yaptığınız ülke vizenizin olduğu ülkeye 90 gün içerisinde “Bu kişinin vizesi sizin ülkeye ait, vize sorumluluğundan dolayı (12/2 ve 12/4) bu kişiyi geri almanız gerekmektedir.” diye talepte bulunması gerekiyor. Talepte bulunulan (vizeyi veren) ülke ise 2 ay içerisinde kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir cevap vermesi gerekiyor.

Şayet 2 ay dolduğu halde herhangi bir cevap vermez ise geri iadeyi kabul etmiş sayılacaktır.

KANIT: Bu, aksi ispatla çürütülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca sorumluluğu belirleyen resmi kanıtı ifade eder; (Dublin 3; 22/3-a-1) İade işlemlerinde resmi kanıtlardan birisi de vizedir.

KOŞULLU (İKİNCİL) KANIT: Bazı durumlarda kendilerine atfedilen kanıt değerine göre, çürütülebilir olmakla birlikte yeterli olabilecek gösterge unsurlarına atıfta bulunur. (Dublin 3; 22/3-b-1) Arama durumunda bulunan evraklar, rezervasyon belgeleri, biletler, fotoğraflar gibi, aksi kanıtlanabilecek şeylerdir. Aksi ispat edilmediği sürece kanıt olarak değerlendirilebilir. (Vize, oturum ve parmak izinin dışındaki ikinci derece kanıtlardır.)

NOT: Resmi bir kanıt yoksa talepte bulunulan Üye Devlet, ikinci dereceden kanıtın tutarlı, doğrulanabilir ve sorumluluğu tesis etmek için yeterince ayrıntılı olması durumunda sorumluluğunu kabul edecektir. (Dublin 3; 22/5) Vize, oturum ve parmak izinin dışındaki bilgi ve belgeleri ifade edebilir.

Her halükarda 2 ay içerisinde cevap vermesi gereken sorumlu ülke, talebin incelenmesinin karmaşık olduğu istisnai durumlarda kararı açıklamak için göndermek isteyen ülkeden 1 ay ek süre talep edebilir. (Dublin 3; 22/6)

Mükerrer ilticayı önlemek için hem başvuru yaptığı ülke hem de ilticadan sorumlu ülke belirlenebilir. Böyle bir durumda ilk sorumlu olan (vize, parmak izi, oturum durumuna göre) ülke belirlenebilir ve o ülkeye iade edilebilir.

Üye devlet isterse 1 haftada da cevap verebilir, 1 ayda da cevap verebilir, 2 ayda da cevap verebilir. Yani özetle, iltica ettiğiniz ve başvuru yaptığınız ülke 3 ay içerisinde iade edilmesi düşünülen ülkenin ise 2 ay içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Toplamda ise bu süre 5 aydır. Ancak bazı ülkelerde bürokrasinin hızlı işlediğini varsayarsak başvuruyu alan ülke 3 ay yerine 1 ayda, iadenin talep edildiği ülke 2 ay yerine 2 haftada kabul ederse o zaman bu süre 1,5 aya kadar düşebilir. Her halükarda eğer iadeyi kabul eden ülke cevap vermiş ise genelde 1 ayda transfer gerçekleşmektedir. Eğer geri iade talebine 2 ayda cevap verilmemiş ise otomatik olarak geri kabul ettiği varsayılır ve 6 ay daha sorumluluk devam eder.

2 ay içerisinde kabul ettiğine dair cevap verilmişse 1 ay içerisinde geri iadeyi alması gerekir. 1 ay dolduğu halde geri iade kabul edilmemişse 2+1+6 ay kuralı devreye girecektir. Eğer geri kabulü kabul etmişse ve EURODAC parmak izi sisteminde durum tespit edilmişse o zaman 15 gün içinde geri iadeyi uygulamaya koyması gerekmektedir. Koymadığı takdirde 6 ay daha sorumluluk devam etmektedir. (Dublin 3; 25/1)

Dublin’e üye ülkelerden bir tanesinde yaşa dışı kaldığınız tespit edildiği takdirde velev ki 2. derece deliller olsa dahi yakalandığınız tarihten itibaren sizi sorumlu olan ülkeye 3 ay içinde göndereceklerdir. Belirtilen süre içinde geri alma talebi oluşturulmazsa belgesi olmadan kaldığınız üye devlet, bu kişiye yeni bir başvuruda bulunma fırsatı verir.

İLTİCASI REDDEDİLEN KİŞİLERİN BAŞKA BİR ÜLKEDEN GERİ İADE DURUMU

“Bu Tüzüğün 18(1)(d) Maddesinde atıfta bulunulan ve uluslararası koruma başvurusu bir Üye Devlette nihai bir kararla reddedilen bir kişi, ikamet belgesi olmaksızın başka bir Üye Devletin topraklarında bulunuyorsa, sonraki Üye Devlet, eski Üye Devletten ilgili kişiyi geri almasını talep edebilir veya 2008/115/EC sayılı Direktif uyarınca bir iade prosedürü gerçekleştirebilir.” (Dublin 3; 24/4)

“Başvurusu reddedilen ve başka bir Üye Devlette başvuruda bulunan veya başka bir Üye Devlette bulunan bir üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişiyi İkamet belgesi olmayan Üye Devlet; 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında geri alır.”  (Dublin 18/1-d)

Bu maddelerden anladığımız kadarıyla bir kişinin ilticası herhangi bir Dublin’e üye ülkede yapıldıysa her halükarda bir zaman sınırlaması olmaksızın geri alınabileceği anlaşılmaktadır. Bununla ilgili istisnai durumlar ise aşağıda ifade edilmektedir:

Ret alan bir kişinin ret aldığı ülkeye geri gönderilmemesi için yürürlükteki Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi 1. Maddenin 2. Fıkrası gereğince, 33. Maddenin 1. Fıkrası üzerinde durmaları gerekir. Yani özetle ret aldığınız ülkeye geri gönderildiğiniz takdirde bu ülke de sizi vatandaşı olduğunuz ülkeye geri gönderecektir. Bundan dolayı geri iade edildiğinizde hapse gireceğiniz, hayatınızın ve özgürlüğünüzün tehdit, tehlike ve risk altında olacağınız, orantısız bir şekilde ve ayrımcı nitelikte zulme uğrayarak hapis cezası alacağınız üzerinde durmanız gerekecektir. Ayrıca böyle bir durumla karşılaştığınızda Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komisyonuna başvuru yapmanız faydalı olacaktır. Bununla beraber yukarıdaki gerekçeler yeterli olmadığı takdirde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

 1. maddeye göre 3 ay içerisinde yani reddeden ülkeye “Geri kabul ediyor musun?” diye sorması gerekiyor. 2 ay içerisinde de talepte bulunulan ülkenin cevap vermesi gerekiyor. Geri kabul olursa 1 ay içinde iade edilmesi gerekiyor, şayet 1 ay içerisinde geri kabul yapılmazsa 6 ay daha sorumluluk devam etmekte, sonrasında Dublin düşmektedir. Yine 24. maddeye baktığımızda ise Dublin’e üye bir ülkede ilticası reddedildikten sonra diğer bir üye ülkeye gittiyse ve henüz iltica etmediyse yani iltica etmeden yakalandı ise iltica prosedürünü işletmeden ret aldığı ülkeye geri gönderilebilir.

Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve ilgili kişinin mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda talebin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde geri alınması talebi hakkında karar verecektir. Talep EURODAC sisteminden elde edilen verilere dayandığında, bu süre iki haftaya indirilecektir. (Dublin 3; 25/1)

Bu maddeden anladığımız kadarıyla bir kişi iltica etmeden yakalandığında parmak izi yoksa 1 ay içerisinde; parmak izi yoksa 2 hafta içerisinde geldiği ülkeye iade edilir. Bu süre (parmak izi yoksa 1 ay, parmak izi varsa 2 hafta) içerisinde; cevap verilmemişse talebin kabul edildiği anlaşılır ve iade prosedürü işletilir.

“…bir kişinin talepte bulunan Üye Devletten sorumlu Üye Devlete nakli, talepte bulunan Üye Devlet’in ulusal kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.” (Dublin 3; 29/1)

“…nihai kararın kabulünden itibaren altı ay içinde gerçekleşir.” (Dublin 3; 29/1)

“Transferin altı aylık süre içinde gerçekleşmemesi durumunda, sorumlu Üye Devlet, sorumluluğu üstlenme veya ilgili kişiyi geri alma yükümlülüklerinden kurtulur, sorumluluk, talepte bulunan Üye Devlete devredilir. Bu süre, ilgilinin hapis cezası nedeniyle nakil gerçekleştirilememesi durumunda en fazla bir yıla, firar etmesi halinde ise en fazla on sekiz aya kadar uzatılabilir.” (Dublin 3; 29/2)

“Bir kişi yanlışlıkla transfer edilmişse veya nakil gerçekleştirildikten sonra yapılan itiraz veya inceleme sonucunda nakil kararı bozulursa, transferi gerçekleştiren Üye Devlet bu kişiyi derhal geri kabul edecektir.” (Dublin 3; 29/3)

Kanun maddelerinde de görüleceği gibi sadece vizeniz varsa vizenizin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerse Dublin düşmekte, sadece parmak iziniz varsa parmak izinizin üzerinden 6 ay geçtikten sonra Dublin düşmektedir. Ancak Dublin kurallarına uymadan iltica başvurusu yaptığınız takdirde 29. Madde devreye girmekte, bu maddeye göre de legal şekilde kalındığında 6 ay; firar edildiğinde ise 18 ay kuralı farklı şekilde işletilmektedir. İltica başvurusundan sonra Dublin’deki 6 ay kuralına ya da 18 ay kuralına başlangıç tarihi aşağıdaki şekilde anlaşılmaktadır:

 1. Üye Devletler kendi aralarında istişare yapmaları ve karara varmaları beklenir.
 2. Transferle ilgili görevlendirmenin yapılması gerekir.
 3. Gönderilme kararının nihai olarak alınması gerekir.
 4. Firar edenlerde ise firar ettikleri tarih dikkate alınmaz; Dublin sistemine ve polis kayıtlarına yok yazıldıkları tarih dikkate alınır. Kişinin kaldığını tebliğ ettiği adrese polis gittiğinde kişiyi adresinde bulamadıysa Dublin’le ilgili talepte bulunan daireye kişi adresinde bulunamadı diye tebligat gönderir. Pratik uygulamada gördüğümüz kadarıyla genelde 15 gün içerisinde bu işlem yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise 6 ay sonra tekrardan polis, aynı ikamet adresine kontrol amaçlı gidebilmektedir. Dublin, iltica ettiğiniz ülkenin kanunlarını da dikkate aldığı için yok sayma işlemi bazen 4 ay kadar uzayabilmektedir. Bu durumda;

Bir ülkeye iltica etmiş ve sadece parmak izi vermişse nihai tebligatla ilgili genelde insanlar fikir sahibi olmadığı için, -avukatları yoksa- bu yok sayma işinin 4 ay kadar sürdüğünü dikkate alarak, 6 ay da parmak izi sorumluluğunu dikkate alarak başka ülkeye ilticanın en erken 10 ay sonra başvuru yapılabileceği kanaati bende oluşmaktadır. Ancak bir kişi yol mülakatı veya ana mülakatı olmuş ise 4+18= 22 ay sonra başka bir ülkeye iltica başvuru yapabilir. Burada karar verme noktasında en önemli kriter olarak, size yapılan en son tebligat ya da yazılım sistemine düşen en son “yok sayılma” tarihinin dikkate alınması gerekebilir. Bu durum, ikinci iltica başvurusu yapanlar için de geçerli bir kuraldır.

2. HANGİ DURUMLARDA DUBLİN UYGULANMAYABİLİR?

 1. Yürürlükteki Dublin 3 Anlaşması 17. Maddeye göre karar verici inisiyatif alarak Dublin’i uygulamak istemezse Dublin uygulanmayabilir.
 2. Başvuru yaptığınız ülke, başvuru yaptığınız tarihten itibaren 3 ay içerisinde talep sorumluluğunu yerine getirmediyse Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 18, 21, 22)
 3. Dublin’e üye Schengen ülkelerinin topraklarını legal olarak terk edip 3 ay ve üzeri Schengen dışında kaldıktan sonra tekrar gelip iltica ettiyseniz Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 19)
 4. Dublin tebligatı yapıldığı halde 6 ay tebliğ ettiğiniz adreste legal şekilde kaldıysanız 6 ayı 1 gün geçtikten sonra Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 29)
 5. Firari sayıldığınız tarihten itibaren 18 ay firari kaldıktan sonra tekrar başvuru yaparsanız Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 29)
 6. 1 yıl hapiste kaldıysanız Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 29)
 7. Doktorunuz hastaneye yatış vermiş ya da yurt dışı yasağı veya seyahat yasağı koymuşsa Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 16)
 8. İltica ettiğiniz ülkenin vizesine sahipseniz Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 12/2)
 9. İltica ettiğiniz ülkede oturumunuz varsa Dublin uygulanmayabilir.
 10. İltica ettiğiniz ülke, ilk parmak izini verdiğiniz ülke ise Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 24, 25, 29)
 11. İlticadan ret aldıysanız ve belirsiz mahkeme sürecinden dolayı Dublin uygulanmayabilir. (Dublin 3; 29)
 12. İlticadan kabul ya da ret alan kişinin aile üyelerine Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 3/10-11)
 13. Vizesi hangi ülkeye ait olursa olsun 18 yaşından küçük, refakatsiz kişilere Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 2/6-8)
 14. Eşlerden herhangi biri yoksa ve 3 yaşından küçük çocukları varsa Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 16)
 15. Aile çoğunluğunun bulunduğu ülkeye sonradan gelen eşe Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 10-11)
 16. Kronik hasta, bakıma muhtaç ya da ciddi engeli bulunan başvuruculara Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3/16)
 17. Karı-Koca farklı vizelere sahipse ve çocuk yoksa her halükarda yaşça büyük olan eşe iltica ettiği ülkede Dublin uygulanmayabilir, bundan dolayı eşler eşit olduğundan diğer eşin sahip olduğu vizeye de Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 3/10-11)
 18. İltica işlemi devam ederken evlenen kişiye Dublin uygulanmayabilir. (Bkz. Dublin 3; 3/10-11)
 19. Meslek eğitimi yapan kişiye Dublin uygulanmayabilir.

Yorum yaz