Madde 25: Mülakatta Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 25: Mülakat

(1) Yabancı, kendisini zulüm korkusunu ya da kendisini tehdit eden ciddi zarar tehdidini haklı gösteren gerçekleri sunmalı ve gerekli bilgileri sağlamalıdır. Dahil edilecek Elemanları konutlar üzerinde olanlar güzergahlar, Madde 1 bağlamındaki uluslararası koruma verilmesi üzerine yabancı bir mülteci, 1. paragrafta, nokta olarak tanınması amacıyla bir sürecin diğer eyaletlerde ya da Federal Otorite diğer eyaletlerde kalır ve ister zaten dahil 2 veya bir iltica prosedürü başlatıldı veya gerçekleştirildi.

(2) Yabancı, sınır dışı edilmeyi veya belirli bir devlete sınır dışı edilmeyi engelleyen diğer tüm gerçekleri ve koşulları belirtir.

(3) Federal Büronun kararı gecikecek olursa, yabancının daha sonraki bir iddiası göz ardı edilebilir. Yabancı bundan ve 36 (4) cümle 3’ten haberdar edilecektir.

(4) Bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olan bir yabancıda, duruşma sığınma başvurusu ile zamansal ilişki içinde gerçekleşmelidir. Yabancının ve temsilcisinin özel davetleri gerekli değildir. Aynı durum, başvuru sahibinin, başvurunun bir hafta içinde veya bir hafta içinde duruşma için randevuya bildirilmesi durumunda da geçerlidir. Duruşma aynı gün yapılmayacaksa, yabancı ve yetkili temsilcisi duruşmanın hemen ardından bilgilendirilmelidir. Yabancının yeterli özür olmaksızın duruşmaya gelmemesi halinde, Federal Büro dosyaya göre karar verir, böylece yabancının katılımı da dikkate alınmalıdır.

(5) Bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olmayan bir yabancı, eğer yabancı, yeterli özür olmaksızın duruşmaya çağırmazsa, kişisel görüşmelerden kaçınabilir. Bu durumda yabancı, bir ay içinde yazılı açıklama yapma olanağına sahiptir. Yabancının bu süre içinde cevap vermemesi durumunda, Federal Büro dosya temelinde karar verir, böylece yabancının katılımı takdir edilmez. Madde 33 dokunulmamış kalır.

(6) Duruşma halka açık değildir. Kendilerine Federasyonun temsilcisi, bir ülke veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak kendilerini tanıyan kişiler katılabilir. Diğer kişiler, Federal Büronun başkanının veya görevlendirdiği kişinin katılmasına izin verebilir.

(7) Tutanağa, yabancıların temel ayrıntılarını içeren bir transkript eşlik edecektir. Yabancı, transkriptin bir kopyasını teslim etmeli veya Federal Büro’nun kararı ile teslim etmelidir. Madde 26 Sığınmacı aile ve aile üyelerine sağlanan uluslararası koruma
– Bir sığınmacının eşi veya hayat arkadaşı, başvuru üzerine, sığınma hakkına sahip olarak kabul edilir, eğer

1. Sığınmacıların tanınması kesin ise,
2. Sığınma hakkına sahip kişi ile evlilik ya da beraberliği, sığınma hakkına sahip olan kişinin siyasi olarak zulme uğradığı devlette zaten var ise,
3. Eşi ve hayat arkadaşının, yabancının, sığınmacı olarak kabul edilmeden önce giriş yaptığında veya giriş yaptıktan hemen sonra hemen sonra, sığınma talebinde bulunmuş ise ve
4. Sığınma hakkının tanınması iptal edilmeyecek veya geri alınmayacak ise.
Cümle 1 uyarınca sığınma hakkına sahip bir kişi olarak tanınmak için, evlenme sırasındaki azınlık nedeniyle, evliliğin Alman yasalarına göre geçersiz kılınması veya iptal edilmesi; Bu durum, evlilik tarihinde reşit olan eşin lehine geçerli değildir.

5. (2) Sığınma hakkına sahip olan bir kişinin, sığınma hakkı olan kişinin tanınması iptal edilmeyecek veya tanınmaya itiraz edilmeyecek veya geri alınmayacak ise, reşit olamayan öz çocuğu, mülteci olarak kabul edilmektedir.
(3) 2011/95 / EU sayılı yönergenin 2 (j) maddesi uyarınca, evlenmemiş bir sığınmacı veya başka bir yetişkinin ebeveynleri aşağıdaki durumlarda sığınma başvurusunda bulunabilir:

3.1. Sığınma hakkı kesinleşmiş ise,

3.2. 2011/95 / EU sayılı yönergenin 2 (j) maddesi anlamındaki aile, sığınma hakkına sahip kişinin, siyasi olarak zulmedildiği ülkede, sığınma hakkına zaten sahipse,

3.3. Tanınan sığınma hakkından önce, ülkeye giriş yapılmış veya sığınma başvurusu, ülkeye giriş yapıldıktan hemen sonra yapılmış ise,

3.4. Tanınan sığınma hakkı iptal edilmez veya geri alınmaz ise ve

3.5. Sığınma hakkına sahiplerse.

Başvurusu sırasında, sığınma hakkına sahip olan ancak, reşit olmayan kişinin, reşit olmayan bekar kardeşlerinin başvurusunda, paragraf 1 (1-4) geçerlidir.

(4) Madde 60 paragraf 8, cümle 1 gereksinimlerini karşılamak, bu paragrafta tanımlandığı gibi Paragraf 1 ila 3 aile üyeleri için geçerli değildir, İkamet Kanunu veya paragraf 8 cümle 3 İkamet Kanunu, paragraf 2, 3 Madde veya İkamet Kanunu’nun Madde 60 (1) ‘ini uygulamaktan kaçındı. Paragraf 2 ve 3, paragraf 2 veya paragraf 3 uyarınca kendisine sığınma hakkı tanınan bir yabancının çocukları için geçerli değildir.

(5) 1 ila 4 arasındaki paragraflar, uluslararası koruma haklarının 1 ila 3 arasındaki paragrafları uyarınca aile üyelerine uygular. Sığınma hakkı, mülteci statüsü veya ikincil koruma ile değiştirilir. Madde 4 (2) kapsamında bir dışlama nedeni varsa, aile üyeliği olarak yardımcı koruma verilmez.

(6) yabancı Bu paragrafta tanımlanan veya zaten böyle izleme maruz aile üyeleri tarafından Madde 3, paragraf 1 veya Madde 4 ciddi bir hasar, paragraf 1’de izleme tehdit eğer geçerli değildir 1 ila 5 paragraflar Bu ciddi hasarlar oldu ya da acı çekti.

Yorum yaz