Dublin’de 6 Ay Kuralı!!!

6 Ay Meselesi ve Dublin

Dublin konusunda uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz. Fakat bununla birlikte Dublın 3 mevzuatına baktığımızda karşımıza şöyle bir sonuç çıkmaktadır.

İltica etmeyi düşünen mülteci adayı DUBLIN anlaşmasına imza atmış Schengen ülkeleriyle ilgili evraklarına (pasaport, vize, oturum, kimlik vb.) dikkat etmelidir. Evraklar ister geçek olsun, ister sahte (DUBLIN III anlaşma 12-3 maddesi) olsun iltica işlemlerindeki sorumluluk evrakın ait olduğu ülkeye aittir. DUBLIN anlaşması, iltica işlemlerinizin hangi ülkenin sorumluluğunda olacağını belirler. Sahip olduğunuz evrak iltica etmek istediğiniz ülkeye ait değilse, evrak sahibi ülkeye sizi deport edebilirler.

Haberimizi iltica öncesi Dublin ve iltica sonrası Dublin olarak iki bölümde ayrıntılandıracağız.

A. İltica Öncesi Dublin

İlticaya başvuru yapmadan önce DUBLIN konusunda endişelerinizi giderdiniz mi?

 1. Herhangi bir Schengen ülkesinden alınmış vizeniz varsa; DUBLIN problemi ile karşılaşabilirsiniz.
 2. Herhangi bir Schengen ülkesinde oturumunuz varsa; DUBLIN problemi ile karşılaşabilirsiniz.
 3. Herhangi bir Schengen ülkesinde ister vize alırken isterse kaçak geçiş nedeniyle parmak iziniz alınmış ise; DUBLIN problemi ile karşılaşabilirsiniz.

Herhangi bir Schengen ülkesine ait sahte kimlik, pasaport, oturum kartı veya vizeniz varsa; sahte bile olsa (DUBLIN III anlaşma 12-3 maddesi gereği orijinal evrak varmış gibi) DUBLIN problemi ile karşılaşabilirsiniz.

 1. Herhangi bir Schengen ülkesine ait uçak, tren, otobüs vb. seyahat biletleri yada alışveriş fişleri arama sırasında üzerinizde bulunursa; DUBLIN problemi ile karşılaşabilirsiniz.

Bu Endişelerinizi nasıl giderebilirsiniz?

 1. Legal Vizeniz varsa; Başvuru yapmak istediğiniz ülkenin dışında bir vizeniz varsa; vize bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra iltica başvurusunda bulunursanız DUBLIN uygulanmaz. (bkz. DUBLIN III Madde 12-4) Çünkü vize veren üye devletin sorumluluğu vize bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha devam eder.
 2. Oturumunuz varsa; Başvuru yapmak istediğiniz ülkenin dışında bir ülkede oturumunuz varsa; oturum bitiş tarihinden itibaren 24 ay geçtikten sonra iltica başvurusunda bulunursanız DUBLIN uygulanmaz. (bkz. DUBLIN III Madde 12-4)

Yaşanan örnekler arasında İtalyan vizesi le vize bitiş tarihi üzerinden 6 ay geçmeden Hollanda’ya başvuru yapan başvurucular DUBLIN anlaşması gereği İtalya’ya deport edilebilmektedir.

 1. Başka bir Schengen ülkesinde parmak izi vermiş iseniz (parmak izi verdiğiniz ülkede kalmaya devam ettiğiniz sürece o ülkenin sorumluluğu 12 ay devam eder); parmak izi alımından sonra ülkeyi terk eder ve başka bir Schengen ülkesine girerseniz, girdiğiniz tarihten itibaren 6 ay sonra başvurusunda bulunursanız DUBLIN uygulanmaz (ülkeye 6 ay önce girdiğinizi kanıtlayabildiğiniz durumda geçerlidir).
 2. Sahte Evrak; başvuru sırasında ibraz ettiğiniz veya üzerinizde aramada bulunan sahte evrak hangi Schengen ülkesine aitse sizin ilticanızdan da o ülke sorumlu olacaktır. O ülkeye deport edilebilirsiniz.
 3. Seyahat biletleri ve Alışveriş fişleri; başvuru sırasında yada yakalandığınızda üst aramasında üzerinizde çıkan seyahat biletleri ya da alışveriş fişleri delil olduğundan dolayı DUBLIN konusunda sizi sıkıntıya sokabilir.

Not: Yukarıda bahsedilen sürelere dikkat etmeden başvuru yaptığınız takdirde %90 ihtimalle (Dublin İstatistikleri) hakkınızda DUBLIN süreci işletilecektir. Şayet yukarıda bahsedilen süreçler gözünüzden kaçmışsa aşağıda bahsedilecek olan iltica başvuru sonrası DUBLİN süreçleri ile karşı karşıya kalacaksınız demektir.

İltica Sonrası DUBLİN Meselesi

İltica başvurusu sırasında sahip olduğunuz iltica başvurusu yaptığınız ülkeye aitse (vize, oturum), yada Hususi pasaportlarınız varsa DUBLIN meselesinin muhatabı olacaksınız.

Geçiş yolları ve kullandığı evraklar itibariyle (evraklar sahte olsa bile)  herhangi bir Schengen ülkesinde geçiş güzergahı tespit edilemeyenlere de (2. bir ülkede parmak izi vermemiş olanlar) DUBLIN uygulanmayacak demektir.

Bunun dışındakiler iltica başvurusu yaptığı andan itibaren maalesef aşağıda bahsedilecek olan DUBLIN süreçleriyle karşılaşabilecektir.

Öncelikli olarak Memurunuz DUBLIN işletecek ise teknik olarak engelleyecek güçlü mazeretiniz yoksa DUBLIN işletilecek demektir.

Avukatlar da taktiksel olarak zaman aşımına uğratma yolunu deneseler de başarısız örnekler mevcuttur.

DUBLIN sürecinde 6 ay çok önemli bir kuraldır. En son verilen mahkeme kararının üzerinden 6 ayı legal bir şekilde zaman aşımına uğratabilirseniz o zaman DUBLIN düşer ve sorumluluk başvuru yaptığınız ülkeye kalır. Ancak DUBLIN süreci içerisindeki her işlem süreyi sıfırlar ve 6 ay yeniden başlar.

Başvuru yaptığınız günden itibaren 6 ay başlar. Ancak başvuru yaptığınız ülkenin sorumluluğu, başvurudan itibaren 90 gün içinde size DUBLIN uygulayacağına dair bildirim yapması gerekir. Bu bildirimden itibaren 60 gün içerisinde de diğer ülkenin sizi kabul ettiğine dair yazı göndermesi gerekmektedir. Herhangi bir itiraz işlemi yapılmadığı takdirde de 30 gün içerisinde deport edilmeniz gerekmektedir. Fakat hem iltica ettiğiniz ülke hem de evrakına sahip olduğunuz ülke size 3+2 (5 ay) ay içerisinde size herhangi bir cevap vermezse DUBLIN anlaşması gereği 5. ay bittikten sonra sorumluluk 6 ay daha devam edecek demektir. Böylece toplam süre 11 aya kadar uzayabilmektedir. Eğer size 11 ay içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde bu süre sonunda DUBLIN düşürme başvurusu yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra ana mülakatınızla ilgili esas değerlendirme başlayabilecektir.

Not: Uzun süredir oturum bekleyen başvurucuların sürecin uzunluğunun bir sebebi de yukarıda bahsedilen DUBLIN süreci olabilmektedir.

Asıl DUBLIN süreci Birinci Mülakat (Yol mülakatı) ile başlamaktadır. Yol mülakatına kadar geçen süre sıfırlanmış olacaktır. 6 aylık süreç yeniden başlamış olacaktır.

Eğer DUBLIN nedeniyle sizin sorumluluğunuzu üstlenecek olan ülke 90 gün sonra sizi kabul ettiyse, kabul ettiği bu tarihten itibaren 2+6 aylık süre başlamış olacak ve 90 gün sıfırlanmış olacaktır.

Size bildirim yapıldığı andan itibaren mahkemeye itiraz ettiğiniz takdirde başvuru yaptığınız gün 6 ay başlar. ve önceki süre sıfırlanmış sayılır. Ancak mahkemeye başvurduğunuz süre içinde mahkeme bir karar vermediği sürece 6 ay kuralı işlemez.

Mahkemeden size olumsuz bir cevap geldiği takdirde, o tarihten itibaren süre tekrar sıfırlanmış olur ve 6 aylık süre yeniden başlamış olur.

Tekrar itiraz edip mahkeme kesin deport kararı verdiğinde bu tarihten itibaren süre tekrar sıfırlanmış olur ve 6 aylık süre yeniden başlamış olur.

Bazen toplam bu süreler itirazlarla birlikte 5 ay gibi kısa sürelerde tamamlanabildiği gibi bazen de 15 aya kadar uzayabilmektedir. İltica ettiğiniz ülke göndermeyi kafaya koymuşsa göndermek için her türlü yolu deneyecektir.

Not:  6 ay kuralı adresiniz belli olduğu takdirde geçerlidir. Yani sizlere bildirim yapıldığında ve ilgili birimler geldiğinde sizi adresinizde bulursa ve bu süreyi de avukatlarınıza zaman kazanmaya yönelik itirazlarla geçirebilirseniz, 6 ayı başarı bir şekilde zaman aşımına uğrama durumunda dublin düşer. Aksi takdirde kaçak duruma düşeceğinizden dolayı 18 ay kuralı devreye girecektir. Kaçtığınız tarihten itibaren 18 ay sonra DUBLIN süreci ancak düşebilecektir. Bu süreç maddi ve manevi maliyeti yüksek olduğundan dolayı iltica etmeden önce şartlarınızın uygunluğuna lütfen dikkat ediniz.

Bu Durumda Neler Yapılabilir?

Kilise Sığınması

Çoğu AB ülkelerinde Kiliselere iltica işlemleri için başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Ancak Kiliselerde başvuru talebinizin kabul edilme süreci 2-3 ayı bulabilmektedir. Dublin riski taşıyorsanız iltica başvurusu aşamasından itibaren Kilise sığınma hakkı konusunda araştırma yapmanızda fayda vardır. Kilise sığınması sonrası sığınma tarihinden itibaren kimi yerlerde 6 ay kimi yerlerde 18 ay sonra DUBLIN düşmektedir.

Not: Almanya’da 1 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklikle kilise sığınması sonrası DUBLIN sürecinin düşmesi için gerekli olan süre 18 aya uzatılmıştır.

Seyahat Engelleri

Seyahate engel teşkil edecek ciddi bir sağlık probleminiz varsa bu durumda da DUBLIN uygulamasından muaf tutulabilirsiniz.

a. Gebelik; doktor kararıyla gebeliğin son haftaları (bir ay öncesi) ve doğumdan 1 ay sonrası seyahat engeli olarak uygulanabilmektedir. İstisnai durumlar hariçtir.

b. Psikolojik nedenler; DUBLIN kararı alındıktan sonrası alınan psikolojik raporlar (kendine zarar verebilir, intihar edebilir vb.) çok dikkate alınmamaktadır. Psikiyatri raporlar da süreklilik arz eden patolojilerin yer alması gerekir.

c. Bedensel Engel Durumu; Bedensel engellilere insani nedenlerden ötürü, engel oranına göre DUBLIN uygulaması yapılmaya bilmektedir.

d. Kronik Rahatsızlıklar; İleri derece kronik rahatsızlıklarınız varsa ve gönderileceğiniz ülkede tedavi imkanından mahrum kalacaksanız bu nedenle DUBLIN uygulanmayabilir.

e. 18 yaşından büyük evlenmemiş genç aile bireyleri, fiziksel yada ruhsal olarak aileye muhtaç olduğu heyet tarafından tespit edilen kişilere de DUBLIN uygulanmayabilir.

Sağlık nedenleriniz ve raporlarınız inandırıcı bulunmadığı takdirde hakkınızda DUBLIN uygulanabilmektedir.

Can Güvenliği Gerekçeleri

Kendi ülkenizde “Arananlar Listesi”nde veya benzeri durumda iseniz, DUBLIN işletilecek ülke ile kendi ülkeniz arasında iade anlaşması varsa, bu işlemi de delillendirebilirseniz DUBLIN uygulanmayabilir.

Kalış İspatı

DUBLIN ile karşı karşıya kaldığınızda Polis sizi almaya geldiğinde adreste bulunamadı şeklinde not düşerek size kaçak muamelesi yapabilmekte ve bundan dolayı 18 ay kuralı devreye girebilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için DUBLIN’e takıldığınızı veya takılacağınızı düşünüyorsanız adresinizde kaldığınıza dair kamp yönetiminden yazı alınız. Hastaneye yada herhangi bir yere gittiğinizde odanızın kapısına gittiğiniz yerin adres, iletişim bilgilerini ve kendi iletişim bilgilerini yazıp telefonunuzla fotoğraflayınız. Kamp yönetimine durumu resmi olarak yazılı bildiriniz. Örneğin polis geldiği gün hastanede olduğunuzu ispat eder ve haberini verirseniz kaçak duruma düşmeyeceksiniz demektir.

Avukat Yardımı

DUBLIN surecine takıldığınız da işin profesyoneli olan bir avukatla çalışmanız sizin için faydalı olacaktır.

DİKKAT: Teknik olarak 6 ayı doldurmanız gerektiğinden dolayı avukatlar bazen normal dava dosyası gibi ivedilikle cevap verilmesi talebinde bulunabilmektedirler. Bu uzatmanız gereken süreci aksi yönde  kısaltmaktadır. Bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Aile Üyeleri ve DUBLIN

 1. Aile Çoğunluğu; Aile bireylerinden sayıca çok olan taraf bir ülkeye iltica ettiyse ve o ülkede iltica işlemlerinin yapılmasına karar verildiyse (DUBLIN düştüyse) daha sonra o ülkeye gelecek olan aile üyelerine DUBLIN uygulanmayacaktır.
 2. Aile Bireyleri Sayıca Eşitse ve farklı Schengen ülkelerinde iseler; Aile büyüğünün olduğu ülke DUBLIN’den sorumlu olacaktır. Ancak aile bireylerinin küçük olduğu tarafta DUBLIN düşmüş ise aile büyükleri de küçüklerin yanına gönderilebilirler.
 3. Aile Büyüğü’nün DUBLIN’i düştü ise, diğer aile üyeleri aile büyüğünün yanına gönderilir.

Not: Aile çoğunluğundan endişe edilen durumlarda önce çocuklar iltica eden aile büyüğüne bağlanmalı aile çoğunluğu sağlandığından dolayı ve çocuklara DUBLIN uygulanmayacağından dolayı diğer bireyler başvurduğunda DUBLIN uygulanmaz. Bu gibi durumlarda 6 aylık süre değil aile bireylerinden herhangi birinin DUBLIN sürecinin düşmesi beklenir. Daha sonra diğer aile bireyleri iltica başvurusu yaptığında DUBLIN uygulanmayacak demektir.

Not: Kanun ve Mevzuatlar Sürekli güncellendiğinden dolayı konun güncelliği ile ilgili bir avukata danışınız.

Lütfen yaşadığınız sorun ve tecrübeleri bizlerle paylaşırsanız, sayenizde okuyucularımıza bir çözüm olma çabalarımızı sürdürebiliriz.

Yorum yaz