Dublin-III ve Uygulama Şartları Nelerdir?

Dublin nedir?
28 AB ülkesinin kendi aralarında iltica edenlerin hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği ve iltica edenlerin hangi AB ülkesinde iltica işlemlerinin devam etmesiyle alakalı sorumluluk, yetki anlaşmasıdır.Bundan dolayı herhangi bir Schengen Ülkesine iltica eden bir mülteci ve sığınmacı belgeli ya da belgesiz hangi güzergahtan gelip hangi AB ülkesine sığındı ise yapılan yol mülakatı ile iltica işlemlerinin hangi Schengen ülkesinde devam etmesi gerektiğinin belirlendiği bir anlaşmadır. Şuan iltica işlemlerinde Dublin III anlaşması yapılmaktadır.

Dublin uygulanma koşulları;
• Başvuru yapılan AB ülkesi ile vize alınan AB ülkesi farklı ise vize veren AB ülkesi iltica işlemlerinden sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletip vize veren AB ülkesine gönderebilir. Örneğin; Hollanda vizesi aldınız ancak Fransa’ya iltica ettiniz; Fransa iltica dairesi yol mülakatında Hollanda vizesiyle geldiğinizi tespit ettiği takdirde iltica işlemlerinden Hollandanın sorumluğunu size tebliğ edip iltica sürecinin Holanda’da yürütülmesi yönünde Dublin kararını uygulayabilir.

• Başvuru yapılan AB ülkesi ile Oturum izni alınan AB ülkesi farklı ise oturum izni veren AB ülkesi sorumludur. Başvuru yapılan AB ülkesi bu durumda Dublin’i işletip oturum veren AB ülkesine gönderebilir. Örneğin; Polonya’da oturum aldınız ancak Belçika’ya iltica ettiniz; Belçika iltica dairesi yol mülakatında Polonya’da oturumunuzun olduğunu tespit ettiği takdirde iltica işlemlerinden Polonya’nın sorumluğunu size tebliğ edip iltica sürecinin Polonya’da yürütülmesi yönünde Dublin kararını uygulayabilir.

• Şayet iki farklı Schengen vizeniz varsa; bitiş süresi hangisinin sonra ise Dublin o ülkeye uygulanır. Örneğin; Macar Schengeniniz 29 Mayıs 2018 bitiyor, İsviçre vizeniz de 29 Mayıs 2018’de bitiyor olması halinde ve Almanya’ya iltica ettiyseniz Almanya Dublin’i İsviçre’ye uygulayabilir.

• Şayet iki farklı Schengen ülkesinde oturumunuz varsa; İspanya, Litvanya oturumun bitiş süresi hangisinin sonra ise Dublin o ülkeye uygulanır. Örneğin; İspanya oturumunuz 29 Mayıs 2018 bitiyor, Litvanya oturumunuz da 29 Haziran 2018’de bitiyor olması halinde ve Brüksel’e iltica başvurusu yapmış iseniz Brüksel Dublin’i Litvanya’ya uygulayabilir.

• Farklı AB ülkelerinde hem vize hem oturum sahibi olmanız halinde ikisinden hangisinin bitiş süresi sonra ise Dublin o ülkeye uygulanır. Örneğin; 3 yıllık Portekiz oturumunuz 1 yıllık da Slovakya vizeniz var ve Avusturya’ya iltica ettiyseniz Avusturya Dublin’i Portekiz’e uygulayabilir.

• Aile bireylerinde birden fazla farklı vize veya oturum olması halinde;
1-Aile bireylerinden iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Örneğin: Anne ve iki çocuk Slovenya vizesine sahipse baba Avusturya vizesine sahipse Avusturya aile çoğunluğuna bakarak Dublin’i Slovenya’ya uygulayabilir.
2-Ancak Baba Avusturya vizesine sahip olduğu halde şayet Slovenya vizesine sahip olan iki çocuk Baba ile birlikte iltica ederse, ya da babanın iltica dosyasına dahil olursa; anne ise kabul aşamasından sonra dahil olursa Dublin işlemez. Çocuklar bakıma muhtaç olduğundan dolayı burada Dublin işlemeyecektir. Anne ise Babanın dosyasına kabul verildikten sonra aileye dahil olacaktır.

• Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Hususi Resmi pasaporta sahip olanların (Yeşil, Siyah, Gri, kırmızı) Dublin Şartları;

Hususi Resmi pasaporta sahip olanlar (Yeşil, Siyah, Gri, kırmızı) Schengen dışından ilk ayak bastığı ülkenin vizesini almış hükmü uygulanır. Bundan dolayı iltica etmek istedikleri ülkeye Schengen dışından direkt gelmelidir. Aksi takdirde Dublin uygulamasına maruz kalabilir.
Örnek 1; Yeşil pasaportuyla önce Polonya’ya gelip daha sonradan da Almanya’ya girip iltica etti ise Almanya Dublin’i Polonya’ya uygulayabilir.
Örnek 2; Schengen ülkesi olmayan Ukrayna’dan direkt Almanya’ya uçar ise ve ilk giriş yaptığı yer Almanya ise iltica işlemleri Almanya’da devam eder ve Dublin uygulanmaz.
Örnek3; Hususi pasaportla Finlandiya’dan oturum aldı ise daha sonra gelip İtalya’ya iltica etti ise İtalya hususi pasaportlulara Dublin’i Finlandiya’ya yönelik uygulayabilir.

Dublin Red itirazlarında referans maddeleri
• Madde 13’e göre itiraz edebilirsiniz.
Madde 13: 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’ne uygun olarak, bu Tüzüğü uygularken çocuğun yüksek menfaatleri üye Devletlerin öncelikli düşünceleri olmalıdır. Çocuğun en iyi çıkarlarını değerlendirirken, üye Devletler özellikle, çocuğun refah ve sosyal gelişimini, güvenliğini, çocuğun yaşı ve olgunluğuna uygunluğuna ilişkin görüşleri göz önünde bulundurmalıdır. Buna ek olarak, refakatsiz reşit olmayan çocukların savunmasızlığı ve güvenliğini de göz önünde bulundurulmalıdır.
• Madde 14’e göre itiraz edebilirsiniz.
Madde 14: Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi ve Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartı uyarınca, bu Yönetmeliği uygularken Üye Ülkelerin birincil derecede aile hayatına saygı göstermeleri gerekir.

Yorum yaz