Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Savcılık Gizlilik Kararlarının Nedenleri – CMK 153

Mülteci adayları mülakatlar esnasında, adli, idari ve siyasi soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ulaşamadıklarını ve savcılık gizlilik kararı bulunduğunu ifade etmektedirler. Ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi veya belge sunamamaktadırlar. Adli sürecin işleyişin işleyişi ile bilgiye sahip olunmadığından dolayı eksik ve yanlış bilgi sebebiyle mülteci adayları başvurularını sıkıntıya sokabilmektedirler.

Bir dosya, iddianameye dönüşmediği sürece, iddianame ortaya konulana kadar savcılık soruşturmanın gizliliğini talep eder ve bu dosyalar e-Devlet sisteminde görülmeyebilir. Avukatlar savcılıktan dosyanın gizli olduğuna dair bilgi yazısı alabilirler yalnız içerik ile ilgili bilgi alamazlar. Soruşturmalar, iddianameye dönüştüyse bu iddianameler e-Devlet sisteminde görülebilir.

CMK 153. maddesininin 2. fıkrasının 7. bendine göre siyasi soruşturma dosyalarında gizlilik kararı uygulanmaktadır.

Madde 153

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın

amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla

kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

 1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

 

İşte bu çerçevede, savcılık makamına dosyanın gizleme yetkisini veren CMK 153. maddesini Türkçe İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Flemenkçe dillerini tercümelerini bulabilirsiniz. Bu kararın tercümelerini mutlaka dosyanızda bulundurmanız ve bu şekilde dosyanızdaki gizlilik kararını Bilgi Edinme Kurulu Kararı ile birlikte anlatmanız yararınıza olacaktır.

 

Bilgi Edinme Kurulu 2016/1 Kararı:  http://kinik.gov.tr/bedk-2016-sayili-ilke-karari

 

CMK 153. Madde (Türkçe)

Madde 153 – (Değişik: 2/12/2014-6572/44 md.)

(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir

örneğini harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın

amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla

kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

 1. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
 3. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
 4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
 6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
 7. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
 8. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312,

313, 314, 315, 316),

 1. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336, 337).

 1. b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

 1. c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde

tanımlanan zimmet suçu.

 1. d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı

geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında,

ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya

içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini

harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.

Yorum yaz