İbn-i Haldun’a Göre Bir Toplumun Çöküş Alametleri

İbn-i Haldun’a Göre Bir Toplumun Çöküş Alametleri:
1-Dayanışmanın yok olması
2-Üretimin zayıflaması
3-Tüketim çılgınlığı
4-Vergilerin artması
5-Liyakatin dikkate alınmaması
6-Adaletsizliğin yaygınlaşması
7-Göçün hızlanması
8-Gurur ve kibir
9-Gösteriş
10-Riyakarlık (dalkavukluk)

Yorum yaz