Soykırım Birleşmiş Milletler Tarafından Nasıl Tanımlanıyor?

Soykırım Birleşmiş Milletler Tarafından Nasıl Tanımlanıyor?

Birleşmiş Milletlerin soykırım tanımı: Irk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan çerçevesinde ve özel bir kastla yok edilmeleri anlamına gelmektedir.

Tam tanımı soykırım konusunda çalışan akademisyenler arasında değişim gösterse de, 1948’de Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde (SSECS) hukuksal bir tanımı bulunmaktadır.Sözleşmenin 2. maddesi soykırımı “ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir:

  • Grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması; [ve] çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.” şeklinde tanımlar.
  • Soykırım milletin tüm üyelerin kitlesel kırımlarla yok edildiği durumlar hariç, bir milletin anında yok edilmesi anlamına gelmek zorunda değil.
  • Ulusal bir grubun yok olması niyetiyle grubun elzem yaşam kaynaklarının yok edilmesi amacını taşıyan çeşitli hareketlerden oluşan örgütlü bir planı ifade eder.
  • Bu tür bir planın hedefi ulusal gruplara ait siyasi ve toplumsal kurumların, kültürün, dilin, milli hislerin, dinin ve iktisadi varlığın tahrip edilmesi ve kişilerin bireysel güvenlik, özgürlük, sağlık, onur ve hatta yaşamlarının yok edilmesidir.
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne göre soykırımın tanımı 6. maddede yapılmaktadır. Bu maddeye göre soykırım, bir milletin, etnik, dini bir grubun veya bir ırkın tamamını veya bir bölümünü yok etmek amaçlı yapılan aşağıdaki davranışlardır:

(1) Grup üyelerini öldürmek; (2) Grup üyelerine ciddi fiziki veya zihinsel zarar vermek; (3) Grup üyelerini bilerek tamamen ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek yaşam şartlarına tabi tutmak; (4) Gruptaki doğumları kasıtlı olarak engellemek (5) Grubun çocuklarını zorla başka bir gruba transfer etmek.

  • Soykırımın gerçekleşmesi için bazı ön koşulların olması gerekir. Öncelikle insan hayatına çok büyük bir değer vermeyen bir milli kültür olmalı.
  • Üstün olduğu varsayılan bir ideolojiye sahip totaliter bir toplum da soykırıma yönelik hareketlerin ön koşullarındandır.
  • Ayrıca baskın olan toplum potansiyel kurbanlarını daha az insani görmelidir: “paganlar”, “ilkeller”, “yontulmamış barbarlar”, “kafirler”, “yozlaşmışlar”, “dinsel sapkınlar”, “aşağı ırk”, “sınıf düşmanları”, “karşı devrimciler” ve benzeri.
  • Tek başına bu koşullar faillerin soykırım yapması için yeterli değildir. Bunu yapmak için –yani soykırıma kalkışmak için- faillerin güçlü merkezi bir otoriteye ve bürokratik örgütlenmeye olduğu gibi hastalıklı bireylere ve suçlulara da ihtiyacı vardır.
  • Ayrıca faillerin kurbanlara yönelik bir karalama ve dehümanizasyon kampanyası yapması gerekir, bunlar genellikle yeni bir ideolojiye ve toplum modeline güven aşılamaya çalışan yeni devletler ya da yeni rejimlerdir. -M. Hassan Kakar.

“Gregory Stanton; Soykırımın 8 Aşaması”

1996’da Genocide Watch’ın (Soykırım Gözlem Örgütü) başkanı Gregory Stanton “Soykırımın 8 Aşaması” isimli bir rapor sundu. Burada soykırımların “öngörülebilen fakat engellenemez olmayan” 8 aşamada gerçekleştiğini söylüyordu.

Uluslararası Ceza mahkemesinin görevi, tüm toplumları ilgilendiren en ciddi suçlarla sınırlıdır. Bunlar; (a) soykırım suçu (b) insanlık suçları (c) savaş suçları (d) saldırganlık suçları. dolayısıyla soykırım suçu uluslararası ceza mahkemesinin baktığı davalar arasındadır.

Kaynak: https://mutlakaoku.com/birlesmis-milletlerin-soykirim-tanimi-gregory-stanton-soykirimin-8-asamasi/

8 Yorum

 1. İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suçlar ve Soykırım Açısından Fetömetre – dijital çözüm noktası diyorki:

  […] Detaylar için tıklayınız. […]

  • Avatar admin diyorki:

   Merhaba, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   Merhabalar, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   Selamlar, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   Merhaba, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   İyi günler, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   Merhaba, mağduriyetlerinizi ve sorularınızı lütfen detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu kavrayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

  • Avatar admin diyorki:

   Merhaba, lütfen mağduriyetlerinizi ve sorularınızı detaylı bir şekilde yazarak sürecinizi anlatırız. Durumunuzu anlayıp değerlendirme yaptıktan sonra size dönüş yapılacaktır.

Yorum yaz