Almanya Aile Birleşiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözümler

Almanya’ya iltica etmiş aile üyelerinden herhangi birisi aile birleşimi yapmak istediğinde, bazen konsolosluklarda bazen de yabancılar dairelerinde aşağıdaki sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Almanya’da ilticada kabul alan eşinizin yeterli miktarda maaşı olması gerekmektedir ve

Almanya’da ilticada kabul alan eşinizin yeterli büyüklükte evi olması gerekmektedir.

Almanya dışında, Türkiye ya da başka ülkelerde bulunan eşten, A1 seviyesinde Almanca dil sertifikası istenebilmektedir.

Aslında yukarda bahsettiğimiz bu bilgiler ve belgeler normal aile birleşimi yapan kişiler için istenmektedir, ancak Almanya Oturum Yasası madde 25’e göre ilticadan kabul alan kişiden ve aile üyelerinden bu belgeler istenmemektedir. Çünkü mülteci kişinin aile birleşimi Oturum Yasası madde 29a göre istisnai bir durum olarak ayrıcalıklı aile birleşimine girmektedir.

Bu problemin yaşanmasındaki temel sebep, bazen ilticadan kabul alan mülteciler bir işte çalışabilmektedir, ya da çalışma nedeniyle eyalet değiştirmektedirler. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı sistemde çalışan bir insan olarak kaydedildiğinden dolayı ve işi tam bilmeyen bir memura denk geldi ise süreç sanki iltica eden kişi Almanya’da normal oturum izni varmış ve çalışıyormuş gibi kabul değerlendirilebilmektedir. İşte bu sebepten dolayı da mültecilerin kafası karışmakta ve panik yapmaktadırlar. Bu yüzden sürecin çözülemeyeceğini zannedip, psikolojik sıkıntılara girmektedirler.

Hâlbuki bu sorun kanunlar çerçevesinde pratik bir şekilde çözülebilmektedir. Endişe ve paniğe gerek yoktur.

Bu durum, aşağıda yazılan örnek dilekçeyi yabancılar dairesi veya konsolosluğa gönderildiği takdirde çözülebileceğini ümit ediyoruz.  Şimdi problemin anlaşılabilmesi için, dayandığı kanun maddelerini birlikte inceleyelim.

Almanya’da bir mülteci ilticadan kesin kabul aldığı takdirde, Almanya Oturum Yasası madde 25e göre oturum işlemleri yapılır. Maddeye dikkatli baktığımızda, normal aile birleşiminde istenen yeterli gelir zorunluluğu, madde 5e göre istisna olarak istenmemektedir. Bunun yerine Jobcenter’dan alınan gelir dökümü sunulması gerekmektedir. Aynı zamanda Almanya Oturum Kanunu 29. maddesi gereği aranan yeterli büyüklükte konutu olma şartı, mülteci kişinin aile birleşiminde istisnai şart olarak uygulanmaktadır. Çünkü ilticadan kabul alan bir aile üyesi kampta ya da heimda olabilir, bu süreç içerisinde ev tutamamış olabilir, aile üyeleri gelene kadar kamp yada heimda aile üyelerine geçici konaklama sağlanacağından dolayı ayrıca mültecinin olduğu bölgede ev tutma olanağı tam belli olmadığı için, yeterli büyüklükte ev tutma mecburiyeti istisnai bir durum olarak uygulanmamaktadır. Burada yapılması gereken kamp ya da heim’da yer tesisi yapılacağına dair geçici konaklama belgesi ya da Jobcenter’dan ev tutma izin belgesi sunulmalıdır. Zaten bir ev tutmuş işe, bulunduğu evin belgelerini sunmuş olması gerekir.

Almanya Oturum Yasası 30. maddeye göre eşlerin getirilmesi sırasında Almanya’ya gelecek eşin basit bir şekilde Almanca anlaşabilmesi yani Almanca A1 dil sertifikası gerekmektedir. Ama yine aynı maddenin devamında, bu şart mülteci durumundan dolayı oturum izni olması durumunda mültecinin aile fertleri için dikkate alınmaz.

 

Maddelerde de görüldüğü gibi, velev ki  bir mülteci çalışıyor olsun ya da çalışma nedeniyle eyalet değiştirmiş olsun, bu duruma bakılmaksınız, Oturum Yasası madde 25’ten kabul aldığından dolayı yeterli miktarda gelirden, yeterli büyüklükte konuttan ve A1 Almanca dil belgesi zorunululupundan muaf tutularak ayrıcalıkla aile birleşimi yapabilmektedir.

Bu nedenle bu durumu size böyle bir talep geldiğinde aşağıda belirtmiş olduğumuz dilekçe örneğini göndererek durumu çözmeniz mümkündür.

 

 

 • 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asylberechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer auf Grund eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 ausgewiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt.

Madde 25 İnsani Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi

(1) Bir yabancıya, iltica talebi kesin olarak kabul edilmiş olması halinde oturma izni verilir. Bu hüküm, yabancının kamu güvenliği ve düzenine ilişkin önemli nedenlerle sınırdışı edilmiş olması hali için geçerli değildir. Oturma izni verilinceye kadarki ikamet, izinli ikamet sayılır. Oturma izni, bir işte çalışma hakkı sağlar.

 

 

 • 30 Ehegattennachzug

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1.beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2.der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann und

3.der Ausländer

 1. a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
 2. b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt,
 3. c) eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alternative besitzt,
 4. d) seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und die Aufenthaltserlaubnis nicht mit einer Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder die spätere Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht auf Grund einer Rechtsnorm ausgeschlossen ist; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative,
 5. e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 oder nach den Abschnitten 3, 4, 5 oder 6 oder § 37 oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren Erteilung bereits bestand und die Dauer seines Aufenthalts im Bundesgebiet voraussichtlich über ein Jahr betragen wird; dies gilt nicht für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative,
 6. f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt und die eheliche Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union bestand, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten innehat, oder
 7. g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte besitzt.

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe f vorliegen.

Satz 1 Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn

der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt hat,

 

Madde 30 Eşlerin Getirilmesi

(1) Bir yabancının eşine, yabancının

 1. eşlerin ikisinin de 18 yaşını doldurmuş olmaları,
 2. Almanya’ya gelecek eşin basit bir şekilde Almanca anlaşabilmesi ve yabancı
 3. a) yerleşme izni sahibi olması,
 4. b) Avrupa Birliği sürekli oturma izni sahibi olması,
 5. c) 20’nci maddeye veya 25’inci maddenin 1’inci veya 2’nci fıkrasına göre oturma izni sahibi olması,
 6. d) 2 yıldan beri oturma izni sahibi olması ve oturma iznine 8’inci maddenin 2’nci fıkrası uyarınca kayıt düşülmemiş veya gelecekte yerleşme izni verilmesi bir yasal düzenleme gereğince yasaklanmamış olması,

e)evliliğin oturma izni verildiği tarihte mevcut olması ve ikamet süresinin muhtemelen 1 yıldan daha fazla devam edecek olması veya

 1. f) 38a maddesine göre bir oturma izni sahibi olması ve yabancının uzun süreli ikamet eden statüsüne sahip olduğu bir diğer Avrupa Topluluğu üye ülkesinde hali hazırda evli olması

halinde oturma izni verilir.

1’inci cümlenin 1 ve 2 nolu hükümleri,

 1. yabancının 19-20’nci maddelerine göre oturma izni sahibi olması ve yabancının mutat ikametini Federal Almanya’ya taşıdığı sırada evli olması,
 2. yabancının yerleşme izni veya Avrupa Topluluğu sürekli oturma izni almasından hemen önce 20’nci maddeye göre oturma izni sahibi olması veya

3.1’inci cümlenin 3f nolu hükmünün şartlarının mevcut olması

hallinde oturma izni verilmesinde dikkate alınmaz.

1’inci cümlenin 2 nolu hükmü,

 1. yabancının 25’inci maddenin 1’inci fıkrası veya 2’inci fıkrası veya 26’ncı maddenin 3’üncü fıkrasına göre oturma izni sahibi olması ve yabancının mutat ikametini Federal Almanya’ya taşıdığı sırada evli olması,

….

halinde oturma izni verilmesinde dikkate alınmaz.

 

 

 

 

Dilekçe Örneği

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit ……  besitze ich  eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 oder 2, und

am ………  stellte ich im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten.

Leider ist mir bekannt gemacht worden dass,

 

 • für den Familiennachzug der Lebensunterhalt gesichert sein muss,

Nach AufenthaltG § 5 Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen Satz 3, steht dass,

3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 oder § 25 Absatz 1 bis 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 Absatz 4a und 4b von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Absatzes 2 abzusehen. In den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abgesehen werden. Wird von der Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen, kann die Ausländerbehörde darauf hinweisen, dass eine Ausweisung wegen einzeln zu bezeichnender Ausweisungsinteressen, die Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Straf- oder anderen Verfahrens sind, möglich ist. In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von der Anwendung des Absatzes 2 abzusehen.

 

 • dass ich für den Familiennachzug einen ausreichende Wohnraum zur Verfügung haben muss.

Nach AufenthaltG § 29 Familiennachzug zu Ausländern, steht dass,

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen abzusehen, wenn

1.der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären Schutzes oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 gestellt wird und

2.die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.

Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige Antragstellung des Ausländers gewahrt.

 

 • für den Familiennachzug sie sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann.

Nach AufenthaltG § 30 Ehegattennachzug, steht dass,

Satz 1 Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn

1.der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt hat,

 

 

Aus diesen Gründen, bitte ich Sie um Ihr Verständnis und darum dass Sie diese o.g gesetzliche Regelungen berücksichtigen könnten und darauf würde ich mich sehr freuen wenn Sie dadurch meinem Ehegatte eine Familenzusammunführungsvisum/Aufenthaltserlaubnis erteilen könnten.

 

Mit freundliche Grüßen

Name Familienname

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçesi

 

Sevgili Bay veya Bayan,

…… tarihinden beri § 25 paragraf 1 veya 2’ye göre oturma iznim var ve

……… tarihinde aile birleşimi sırasında üç ay içinde oturma izni için gerekli başvuruyu yaptım.

Ne yazık ki, bana bildirildi

 

 • Aile birleşmesi için geçim kaynağı güvence altına alınmalıdır,

İkamet Yasası, Bölüm 5, Genel Kabul Koşulları, Madde 3’e göre,

3) 24 üncü veya 25 inci fıkra 1 ila 3 üncü fıkralara uygun olarak ikamet izninin verilmesi halinde 1 ve 2 numaralı fıkralar, 25 inci fıkra 4a ve 4b fıkraları durumunda 1 ila 2 numaralı fıkralar uygulanır. ve 4. paragraftan ve 2. paragraftan feragat edilecek. 2. Bölüm 5. Kısım uyarınca ikamet izninin verildiği diğer durumlarda, 1. ve 2. fıkralar uygulanmayabilir. 1 no.lu 2. fıkra uygulanmazsa, göçmenlik makamları, cezai veya henüz tamamlanmamış diğer işlemlere konu olan sınır dışı etme çıkarlarının belirlenmesi nedeniyle sınır dışı edilmenin mümkün olduğuna işaret edebilir. Bölüm 26 (3) ‘e göre ikamet izninin verildiği durumlarda, (2)’ nin başvurusundan kaçınılmalıdır.

 

 • Aile birleşimi için yeterli yaşam alanına sahip olmam gerektiği.

İkamet Yasası § 29’a göre, yabancılarla aile birleşimi,

(2) Bölüm 23 (4), Madde 25 (1) veya (2) uyarınca oturma izni almış bir yabancının eşi ve evli olmayan küçük çocuğu durumunda, Bölüm 26 (3) uyarınca bir yerleşim izni veya Bölüm 25 (2) cümle 1 uyarınca bir ikamet izni verildikten sonra, bir saniye Alternatif olarak, Bölüm 26 (4) uyarınca bir yerleşim izniniz varsa, Bölüm 5 (1) 1 numaralı ve 1 numaralı paragraf 1 gerekliliklerinden feragat edilebilir. 1. cümle durumunda, bu ön koşullardan feragat edilecektir;

 1. Aile birleşimi sırasında gerekli olan ikamet izni başvurusu, iltica hakkına sahip veya mülteci statüsünün tartışılmaz tanınması veya ikincil koruma hakkına sahip bir kişi olarak tartışmasız olarak tanınmasından itibaren üç ay içinde veya Bölüm 23 (4) uyarınca bir ikamet izninin verilmesinden sonra yapılır ve
 2. Avrupa Birliği üyesi olmayan ve yabancının veya aile üyelerinin özel bir bağı olduğu bir ülkede aile ilişkileri kurmak mümkün değildir.

Yabancı uyruklu şahsın vaktinde müracaat etmesi halinde 2 nolu cümle 1’de belirtilen süre de karşılanır.

 

 • Aile birleşimi için, en azından Almanca dilinde basit bir şekilde iletişim kurabilirler.

İkamet Yasası § 30’a göre,

 1. cümle 2 numaralı cümle, ikamet izninin verilmesi ile ilgili değildir.
 2. Bölüm 23 (4), Bölüm 25 (1) veya 2, Bölüm 26 (3) uyarınca ikamet iznine sahip olan veya Bölüm 25 (2) cümle 1, ikinci alternatif uyarınca ikamet izni verildikten sonra, Bölüm 26 (4) uyarınca bir yerleşme izni olan yabancı ve evlilik Yabancı yaşam merkezini federal bölgeye taşıdığında zaten vardı,

 

Bu nedenlerle, anlayışınızı ve yukarıda belirtilen yasal düzenlemeleri dikkate almanızı rica ediyorum ve eşime aile birliği vizesi / oturma izni verirseniz çok mutlu olurum.

 

Saygılarımızla

Ad Soyad

 

PDF olarak indirmek için tıklayınız

https://drive.google.com/file/d/1rcT3So5qui4M7ZqKiA9ijsLVrCM252O3/view?usp=sharing

Yorum yaz