Müsamaha Belgesi (Duldung)  Müsamaha belgesi yabancılar dairesi tarafından verilir. Bir kişinin yurt dışına çıkması ger...