Finlandiya İltica Prosedürü nasıl olmaktadır?

İlticacı olarak Finlandiya’ya

Finlandiya’da iltica başvurusu nasıl yapılır?

 • İltica başvurusunu bizzat kendiniz yapınız.
 • Başvuru formu polise, sınır muhafaza veya gümrük memurlarına verilmelidir.
 • Dilekçenizi Finlandiya’ya gelir gelmez veriniz.
 • Neden iltica etmek istediğinizi detaylı olarak anlatınız.

Aşağıda belirtilen şekillerde iltica başvurusu yapılamaz:

 • Finlandiya’nın yurt dışı temsilciliklerinde veya bunların aracılığıyla,
 • Finlandiya dışından elden yapılacak (başvuranın kendi elleriyle yazacağı) mektup veya elektronik posta yoluyla.

Avrupa Birliği bölgesinden gelen ilticacılar

AB (ve İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) bölgesinde, iltica başvurusunun bölgede ilk varılan ülkede yapılması gerekmektedir. Finlandiya’ya gelmeden önce bir başka AB ülkesinde (ya da İsviçre’de, Norveç’de, İzlanda’da ya da Lihtenştayn’da) iltica başvurusu yapmışsanız ya da bulunmuşsanız, iltica başvurunuz Finlandiya’da ele alınmayacaktır. Böyle bir durumda, Finlandiya’ya gelmeden önce bulunmuş olduğunuz ülkeye geri gönderileceksinizdir.

Bir Avrupa Birliği üye ülkesi vatandaşıysanız, büyük ihtimalle iltica hakkı alamayacaksınız çünkü Finlandiya bütün AB ülkelerini kendi vatandaşları için güvenli olarak kabul etmektedir. Bu nedenle AB ülkeleri vatandaşlarının başvuruları temelsiz görülmektedir. Buna rağmen bütün AB ülkeleri vatandaşlarının başvuruları da incelenmeye alınır.

Infopankki’nin AB vatandaşları başlıklı sayfasından, AB ülkelerinin vatandaşlarının Finlandiya’ya nasıl göç edebilecekleri konusunda bilgi edinebilirsiniz.

İltica başvurusunun incelemeye alınmaması

Ele alınma süreci ve Finlandiya’da kalma

Sığınma (iltica) başvurusunun ele alınmasının en az birkaç ay sürmesi normaldir. İltica başvurusunda bulunduğunuzda, başvurunuzun değerlendirilme süresi boyunca Finlandiya’da kalabilirsiniz. Bu süre içerisinde yurt dışına seyahat edemezsiniz. Eğer yurt dışına çıkarsanız, resmi görevliler başvurunuzun artık geçerli olmadığına karar verebilirler.

İltica başvurunuzun değerlendirilme süresinde ücretsiz olarak kabul merkezlerinde ikamet edebilirsiniz. Kabul merkezlerinden başka yerlerde de oturabilirsiniz, ancak bu durumda, konaklama masraflarınızı kendiniz ödemeniz gerekir.

Başvurum nasıl bir işlemden geçiyor?

Her bir iltica başvurusu bireysel olarak ele alınır. İltica başvurunuzu Göçmenlik Dairesi değerlendirir ve size iltica ya da oturma izni verilip verilmeyeceğine karar verir. Göçmenlik Dairesi size iltica hakkı veya başka bir korunma ihtiyacı sebebiyle Finlandiya’da oturma izni verilme imkânını belirlemek için sizi iltica görüşmesine çağırır. Göçmenlik Dairesi tarafından temin edilen bir tercüman kullanma hakkınız bulunmaktadır.İltica başvurusunun değerlendirilmesi

İltica başvurusunda bulunanların çalışma hakkı

Geçerli bir seyahat belgeniz varsa, iltica başvurunuzun üzerinden üç ay geçtikten sonra ilticacı olarak Finlandiya’da çalışabilirsiniz. Seyahat belgeniz yoksa Finlandiya’da altı ay kaldıktan sonra çalışabilirsiniz.İltica başvurusunda bulunanların çalışma hakları

Reşit olmayan ilticacılar

Finlandiya’ya 18 yaşından küçük bir ilticacı velisi olmadan gelirse, bu şahsa Finlandiya’da iltica başvurusunun incelenmesi esnasında çocuğun çıkarının korunmasını denetleyen bir kanuni temsilci atanır. 16 yaşından küçük ilticacı ile ilticacıların 16 yaşından küçük çocuklarının Finlandiya’da okula gitme hakları vardır.


Velisi olmadan Finlandiya’ya gelen çocuk
İlticacılara hukuki yardım

Mülteciler, ilticacılar ve diğer yabancılar hukuki sorunlarına yardım ve danışmanlık desteği içim Mülteci Danışmanlığı Derneği’ne (Pakolaisneuvonta ry) başvurabilirler. Mülteci Danışmanlığı iltica sürecinin başlangıcında ilticacılara hukuki konularda yardım etmektedir. Mülteci yardımı, Finlandiya’da oturma izni olmadan bulunanlara da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Mültecilerin kamu hukuk yardımı ve oturma izni

Size sığınma hakkı ya da herhangi başka bir gerekçeyle oturma izni verilmişse, Finlandiya’da kalabilirsiniz. Yetkililer kendi ülkenizde şu nedenlerden dolayı zulüm görmüş olduğunuz kanısına varırlarsa, size Finlandiya’da sığınma hakkı tanıyabilirler:

 • köken,
 • din,
 • ulus,
 • belli bir toplumsal gruba bağlı olma,
 • ya da politik görüş nedeniyle.

Sığınmacı hakkını elde edemezseniz, bazı durumlarda ikinci derecede önem taşıyan nedenler dolayısıyla tanınan sığınmacı (ilticacı) konumunu elde edebilirsiniz. İkinci derecede önem taşıyan nedenlere dayanılarak tanınan sığınmayı (ilticayı) sizi şu durumların tehdit etmesi durumunda elde edebilirsiniz:

 • ölüm cezası ya da idam;
 • işkence ya da başka türlü insanlık dışı muamele ya da ceza;
 • silahlı bir anlaşmazlıktan kaynaklanan ciddi bir kişisel tehdit

Sığınma başvurusunda bulunduğunuzda, Göçmenlik Dairesi aynı zamanda herhangi başka bir gerekçeye dayanarak da oturma izni alıp alamayacağınızı araştırmaktadır.

Ülkenizdeki koşullar, sığınmacı (ilticacı) konumunu ya da ikinci derecede önem taşıyan nedenler dolayısıyla tanınan sığınmacı (ilticacı) konumunu elde edebilmeniz için gereken ölçütlere uymuyorsa ve de oturma iznini alabilmeniz için ortada başka gerekçeler bulunmuyorsa, sığınma başvurunuz reddedilir ve Finlandiya’dan geri gönderilirsiniz.

İltica hakkı

Başka nedenlerle oturma izni

İltica başvurusunda bulunanların geri yollanması

Göçmenlik Dairesi kararına itiraz

İltica ya da oturma izni başvurunuza ret kararı verilirse karara itiraz etmeniz mümkündür. İltica ve oturma izni kararlarına İdare Mahkemelerde itiraz edilir. İtiraz için talimatlar kararda ek olarak gönderilir. Daha fazla bilgiyi Göçmenlik Dairesinden edinebilirsiniz.

İltica kararlarına itiraz yolu Oturma izni ile ilgili sorunlar

Oturma izni ile ilgili konularda ayrıca Infopankki İnternet sitesinin şu bölümünde bilgiler mevcuttur: Oturma izni sorunları.

Sığınma başvurusu yapmış bir kişi (ilticacı) olarak Finlandiya’da

Infopankki sitesinin İlticacı başlıklı sayfalarında sığınmacılara yönelik ek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yorum yaz