İLTİCADA İŞLEM AŞAMALARI NELERDİR?

İLTİCADA İŞLEM AŞAMALARI NELERDİR?

İltica nedir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre herhangi bir kişi ülkesinde devlet ve toplum tarafından ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce, herhangi bir gruba aidiyet ya da ulusal kimliği nedeniyle baskı, izlenme, takip, tarassut, zulüm, işkence, hukuksuzluk ve can güvenliği tehdidi altında ise ve sahip olduğu bu değerler doğrultusunda kendi devleti ve kurumlarının adalet çizgisinde tarafsız davranmayacağı, devlet tarafından da korunmayacağı endişelerini taşıyorsa ve bunları belge olarak sunabiliyorsa daha güvenli bir ülkeye geçip sığınması iltica olarak tanımlanabilmektedir.

Kimler iltica edebilir?
Devlet tarafından suç isnadında bulunulan veya toplum tarafından baskı altında tutulan belli bir gruba, sosyal topluluğa, dini inançlara, siyasi ve kültürel topluluklara dair örneğin;
 Cemaatler,
 Aleviler,
 Yezidiler,
 Kürt Partileri
 Azınlıklar

gibi gruplar içerisinde kurucu, ortak, yönetici, üye, çalışan, bağışçı, gönüllü gibi aidiyeti, iltisakı, irtibatı olan kişiler,  Siyasi iktidar muhalifleri iltica edebilmektedir.

İltica Kararı Alan Kişilerin Yapması Gereken Hazırlıklar İltica başvurusu yapmadan önce fikri, dokümanları ve psikolojik olarak yeni bir hayata başlamanın hazırlığınızı yapmanız gerekir. Hazır olduğunuzda aşağıdaki belgelerden temin ettiklerinizle başvuru yapmanız tavsiye olunur. Bu belgeler ikinci Mülakatta lazım olacaktır.

1- Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap ekstresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüt merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve ilişkiniz bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb. mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra meslek ve durumunuzun  ötesinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri de temin etmeniz yararınıza olacaktır.
 Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası,
 Esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs. )
Devlet ve toplum tarafından bu hususlara dair üyelik, çalışan, kurucu, ortak, gönüllülük gibi iltisak, irtibat ifade eden durumunuza ve statünüze bağlı olarak suçlu muamelesi görüyor, baskı, zulüm, işkence, can korkusu yaşatılarak insan hakkı ihlaline maruz bırakılıyorsanız, söz konusu bilgi ve belgeler ışığında irtibatınız, durumunuz sabit ise, birisi tarafınızdan muhafaza edilmek üzere ikişer nüsha yaparak iltica başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak bilgi ve belgelerinizi sunarken, sunduğunuz belgeye dayanak teşkil eden mağduriyetinizi şifahen anlatmanız önem arz etmektedir.

ÖNEMLİ UYARI !

Şahsınızla ilgili tüm belgeleri fotoğraflayarak dijital hale getirin ve bir mail hesabı ile dropbox, cloud, Google drive vb. gibi hesaplarınıza yüklemeyi unutmayın! Böylece evraklarınızın deforme olma/kaybolma riskini minimize etmiş olacaksınız, ayrıca iltica işlemleri kabul aşamasına kadar fotokopi evrakları kabul edilmekte, prosedüre ilişkin (ret, mahkeme süreci) durumlar söz konusu olduğunda evraklarınızın orijinali talep edilebilmektedir.

İltica için İlk Başvuru
İltica hakkınızı kullanmak için Göçmenler ve Mülteciler Dairesinin ilk başvuru merkezlerinden (Erste Anmeldung-Aufnahme Aussenstelle/İlk Başvuru Şubesi) birine iltica dilekçesi ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru merkezine girdikten sonra sırasıyla yapacağınız işlemlere aşağıda yer verilmiştir.
İltica başvuru merkezine ulaştığınızda tarafınıza resepsiyon görevlilerince iltica başvuru dilekçe formu (kimlik bilgileri, geldiğiniz yol güzergah bilgileri vb.) verilecektir. Dilekçeyi doldurduktan sonra kayıt işlemleriniz, parmak iziniz, fotoğraf çekimi, kilo-boy tespitiniz yapılacaktır,

ÖNEMLİ UYARI  !

Kayıt esnasında kimliğinizi tespit için resmi bir belge vermeniz gerekmektedir. Bu bilgi kimlik, pasaport, ehliyet, resimli diploma, fotoğraflı banka kartı, evlilik cüzdanı gibi belgelerden her hangi birisi veya isterseniz tamamı olabilir. Size ait olmayan üzerinde işlem yapılmış olan resmi evrak sunmanız iltica talebinizin reddine neden olabilecektir. Bu nedenle sunacağınız evraklarınızın size ait orijinal evrak olması başvurunuz noktasında hayati önem taşımaktadır. Bu belge/belgeler iltica kabulü sonrası size tekrar iade edilecektir.
1 NRW (Kuzey Ren Westfalen) Eyaleti için başvuru merkezi, 04.12.2017 tarihinden itibaren Bochum (Adres: Gersteinring 50a 44791 Bochum) olarak belirlenmiştir. Diğer eyaletlere dair başvuru merkezleri ekli listede yer almaktadır.
Başvuru işlemleri yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Başvuru merkezinde konaklama imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. mülakatınızın gerçekleşeceği merkeze transfer olacaksınız. Burada genel sağlık taraması yapılacak ve akciğer röntgeniniz çekilecektir. Bu işlemler sonrasında iltica başvurunuz işleme alınmış sayılacak, tarafınıza yeşil bir kimlik ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız üzere turuncu sağlık karnesi verilecektir. Bundan sonra artık 1. Mülakatı (yol mülakatı) olacağınız randevu tarihini bekleyeceksiniz.
Sosyal yardımlar kapsamında kabul alana kadar ya da belediye (Heim) uhdesine geçene kadar haftalık olarak;
 Tek kişi için 31,5 euro,
 İki kişilik aile için 62,1 euro,
 Üç kişilik aile için 75,38 euro,
 Dört kişilik aile için 95,68 euro,
 Beş kişilik aile için 112,5 euro yardım gerçekleşmektedir. (Eyaletlere göre 3, 5 Euro farklılıklar olabilir)
Çocukların yaş durumuna göre miktarlar değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca 35 euro tutarında indirimli sosyal bilet (sozialticket) alma hakkınız bulunmaktadır. Bu biletle bulunduğunuz şehirde 1 ay boyunca seyahat etme ve her ay yenileme imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca dil kursuna gitme talebiniz olması halinde aylık seyahat biletinin yarısına kadar olan kısmını kurs karşılamaktadır. Geldiğinizde giyecek ihtiyacınız olabileceği ihtimaline karşın Diakonie, Caritas gibi yardım kuruluşları tarafından ücretsiz ya da çok cüzi miktarlar karşılığında tarafınıza giyim yardımı yapılmaktadır.

Birinci mülakat (Erste Anhörung)
Birinci mülakat ya da ilk duruşma, başvurucular arasında yol ya da Dublin mülakatı olarak bilinmektedir. Bu mülakat mahkemede değil BAMF’ın bürolarında bir raportör ve tercüman eşliğinde gerçekleşmektedir. Birinci mülakatta 25 soru sorulmakta ve yaklaşık 40 dakika sürmektedir. 24 soru kimlik bilgileri, ikametgah, aile, eğitim, meslek, etnik durumunuz, başka ülke vatandaşı mısınız ve daha önce başka ülkeye iltica ettiniz mi gibi soruları içermektedir. Ancak son soru “Almanya’ya hangi seyahat güzergahını izleyerek geldiğinizi anlatmanızı isterler. Örneğin; vize aldım direkt uçakla geldim, kara yolu araçla geldim vb. gibi. Bundan dolayı güzergaha dair vereceğiniz cevaplar işlemlerinizin Almanya’da devam edip etmeyeceğini belirleyecektir. Şayet Almanya Schengen vizesi ile geldi iseniz ya da Schengen dışından Almanya aktarmalı geçerken transit bölgede Almanya’ya iltica etti iseniz ya da kara ve deniz yolu ile Almanya’ya hangi Schengen ülkesinden geçtiğiniz belli değil ise/belgelenemiyorsa bu durumda sizin için Dublin uygulanmayacak ve iltica işlemleriniz Almanya’da devam edecektir. Aksi durumda ise aşağıda belirtilen kriterlere sahip iseniz Dublinin uygulanabilme ihtimali bulunmaktadır.
 Başvuru yapılan ülke ile vize veren ülke farklı ise vize veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
Başvuru yapılan ülke ile Oturum izni alınan ülke farklı ise oturum izni veren ülke sorumludur. Başvuru yapılan ülke bu durumda Dublin’i işletebilir.
 Aile bireylerinde iki farklı Schengen vizesi mevcut ise aile bireylerinin çoğunluğunun olduğu ülke sorumludur. Şayet baba a ülkesi Schengen vizesine sahipse, çocuklar ve anne b ülkesi Schengen vizesine sahipse ancak çocuklar bakıma muhtaç olduklarından dolayı baba ile birleşesirse bundan dolayı aile çoğunluğu kuralı uygulanmayacaktır. Bu nedenle birinci mülakattan sonra yakın bir sürede aileye dahil olduğu takdirde Dublin gerçekleşmeyebilir.
 Aile içerisinde eşit sayıda İki farklı Schengen varsa aile büyüğünün vizesinin ait olduğu ülke sorumludur kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
 Eğer başka bir Schengen ülkesine iltica etti iseniz iltica ettiğiniz ülkeye dair Dublin işletilebilir.
 Şayet Almanya’ya sınır komşu ülkelerden geçerken sınır polisi tarafından yakalanırsanız ve bindiğiniz araçta o ülkeye yönelik alışveriş fişi gibi ispat edici belgeler bulunursa ya da başka bir Schengen ülkesinden uçakla geldiğiniz (bagaj kuponu, uçuş kartı) tespit edilirse o ülkeye yönelik Dublin işletilebilmektedir. Bundan dolayı birinci mülakat iltica işlemlerinizin hangi ülkede devam edeceğinin kararının verileceği bir mülakat özelliği taşımaktadır.
 Şayet Dublin uygulama kararı verildi ise bu durum size bir yazı ile bildirilecektir. 3 ay içerisinde Almanya’nın, Dublin’i işleteceği ülkeye yazı yazması gerekmekte 2 ay içerisinde de Dublin’i uygulayacak ülkenin kabul veya ret şeklinde cevabını vererek karar vermesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde Dublin uygulanmaz ise zaman aşımına uğradığından kendiniz ya da avukat aracılığıyla dosyanın düşmesi yönünde talepte bulunmanız gerekmektedir. Beyan ettiğiniz adreste iseniz bu süre 6 ay, beyan ettiğiniz adreste bulunmamanız halinde ise Dublin’in zaman aşımına uğrama süresi 18 aydır. Birinci mülakatın tamamlanmasıyla asıl mağduriyetinizi anlatacağınız ana mülakat denilen mülakat için size randevu tarihi verilecektir.

İkinci mülakat (Zweite Anhörung)

!!……ÖNEMLI…..!!

İltica başvuru sürecinde gerekçe ve sebeplerinizi anlatacağınız 2. Mülakat Sunumunuzu aşağıdaki linkteki yasa maddelerine göre hazırlamanızı tavsiye ederiz. Hakkınızda ihlal edilen tüm yasa maddelerini işaretleyin. Ülkenizde yaşadığınız, bu yasaları ihlal eden tüm olayları doyurucu delilleri ile birlikte mülakatı yapan görevliye sunmanızı tavsiye ederiz.

https://ilticahaberleri.com/wp-content/uploads/2018/01/Almanyada-iltica-Süreci-Koruma-hükümlerinin-dayandığı-yasa-maddeleri_Türkce-4.pdf

İlticanızın kabulü veya reddine yönelik kendi mağduriyetinizi anlatacağınız ve sizi dinleyen raportörü ikna edeceğiniz asıl mülakattır. İkinci mülakat Göçmen ve Mülteciler dairesinin ilgili ofislerinde raportör ve tercüman eşliğinde yapılmaktadır. Mağduriyetinizi anlatabileceğiniz yeterli zamanınız bulunmaktadır, acele etmenize ve panik yapmanıza gerek yoktur. Herkes tek tek mülakata alınmaktadır. 16 Yasından küçük çocuklar mülakatlara alınmaz. Hazırlamış olduğunuz bilgi ve belgeleri beraberinizde götürebilirsiniz, fotokopi evraklar kabul edilmektedir ancak ilticanıza ret kararı verildiği takdirde evrakların orijinallerini mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Ret verilmesi halinde süreç işlemleri mahkemede yapılmaktadır. Mahkeme demek ikinci mülakatınızdaki gerekçelerinizi avukat aracılığı ile kuvvetlendirme ve delillendirme imkanı sunar. Bundan dolayı redden endişe etmemelisiniz, sadece normal prosedür biraz daha uzun olacaktır.

İkinci mülakatta kimlik bilgileriniz, ikamet, eğitim, meslek, akraba bilgilerinizin tespiti yapıldıktan sonra herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığınız, daha önce devlete yönelik herhangi bir suça karışıp karışmadığınız sorulduktan sonra asıl kendi hayat hikayenizi, kendi mağduriyetinizi anlatacağınız iki soru sorulacaktır;

1- Almanya’ya neden geldiniz?

2- Kendi ülkenize ya da geldiğiniz yere dönmeniz halinde başınıza ne gelmesini umuyorsunuz?

Önemli Uyarı!

Sizi dinleyen raportör karar verici olduğundan dolayı onu ikna edici tutarlılıkta bilgi ve belgeleri kronolojik sıraya göre anlatmanız gerekmektedir. Bundan dolayı yaşanan olayların genelliğinden bahsetmekten ziyade öncelikle ve özellikle kendi mağduriyetiniz, birinci derece aile, arkadaş, iş çevresinin yaşadığı mağduriyetleri ve sizinle direkt alakalarını bilgi ve belgeler ışığında anlatmanız daha etkili olacaktır. Yaşanan olaylara bireysel bakıldığından dolayı önce kendinizi ‘Ben’ merkezli anlatmanız gerekmektedir. Mülakat esnasında raportöre söyledikleriniz, sunduğunuz bilgi ve belgeler sizin gerçekten iltica hakkınızın olup olmadığını belirleyecektir.

Aslında size Almanya’ya neden geldiniz diye sorarken ülkenizi ya da bulunduğunuz ülkeyi terk etme sebeplerini ve aynı Almanya’yı seçme nedenlerinizi öğrenmek istiyorlar. Bu duruşmada ülkenizdeki ya da bulunduğunuz ülkedeki olayların sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olduğunu ve neden ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede kalamadığınızı anlatmanız gerekmektedir. Aynı zamanda ülkenize veya geldiğiniz ülkeye geri dönerseniz sizi ne gibi tehlikelerin beklediğini de anlatmalısınız. Ancak ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkedeki durumlardan dolayı sizin baskı, tehdit, zulüm, ötekileştirme, can korkusu ve takip vb. durumlarından dolayı ülkenizde ya da geldiğiniz ülkede güvende olmadığınıza inanılırsa size iltica hakkı verilir.

Takip altında olma nedenleriniz neler olabilir? Eğer siz ülkenizde ya da bulunduğunuz ülkede hayati tehlike ya da ayrımcılıkla karşı karşıya olmanıza rağmen devlet ve devlet kurumları tarafından korunamıyorsanız bu takip altında olmak demektir. Belirli bir etnik gruba, belirli bir inanç gurubuna ait olan, aktif politika içinde olan insanlar ırkı, cinsiyeti, inancı vb. nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler. Bu durumda devlet tarafından veya farklı bir grup tarafından ya da kendi ailesi tarafından takip altında olabilirler. Bunun için Almanya’ya neden geldiniz derken aslında ülkenizde yaşanan politik ve siyasi baskılardan dolayı devlet ve devlet kurumları tarafından korunamadığınızı bundan dolayı adalet mekanizması işlemediği; KHK’lar gibi hukusuzluklarla hak gasbı yapılıp suçsuz yere hapse atılma; uzun tutukluluk süresi gibi belirsizlikler; bununla birlikte işkence görme; can korkusu yaşama; aile, akraba, toplumsal baskıya maruz kalarak tecrit edilme ve bundan dolayı ötekileştirilme; baskı, zulüm, şiddet görme; ihbar gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hakkınızı arayamamak; ayrıca abonesi ve üyesi olduğunuz medya kuruluşlarının kapatılmasıyla haber alma özgürlüğünün elinizden alınması; özgürce fikrinizi beyan edebildiğiniz sosyal medya hesaplarında şahsınıza ve ailenize karşı küfür, hakaret, insan onurunu kırıcı tehditler almanız sonucu kendinize ve aile bireylerinize zarar gelmemesi için sosyal medya hesaplarınızı kapatmanız; Çocuklarınızı kendi inandığınız değerlere göre yetiştirdiğiniz okul ve kurumların kapatılması; diğer okullarda çocuklarınızın tehdit, baskı ve mobbinge maruz kalması; devlet, toplum ve aile fertleri tarafından takip edilip ihbar edilme korkusundan dolayı çok sevdiğiniz ülkenizi terk etmek zorunda kalmanız Almanya’ya iltica gerekçelerinizden bazıları olabilir.

Neden Almanya?

Çünkü hukukun ve adaletin işlediği; demokrasi ve özgürlüğün olduğu; insan onuruna insan haklarına saygılı bir ülke olduğundan dolayı ayrıca kendisine sığınan mülteci ve sığınmacıları geri iade etmemesi ve devlet yöneticilerinin kararlı ve güçlü duruşu Almanya’yı seçmeme neden olmuştur.

İlk başta yukarıdaki gerekçeleri söyleyerek neden Almanya’ya geldiğinizi ifade ettikten sonra sizin kim olduğunuzu ve Almanya’ya gelmenize neden olan olayların bilgi ve belgelerine geldiniz demektir. Önce sız kim olduğunuzu; hangi kurum, kuruluşlarda çalıştığınızı belgeleriyle birlikte anlatarak hangi olaydan dolayı tehdit ve takip olduğunuzu; bunlarla ilgili irtibatını ve iltisakınızı aşağıdaki belgeler vb. örneğinde  yaşadığınız olaylarla birlikte anlatmanız gerekmektedir. Yaşadığınız ülkede suç sayılan şeyle iltica ettiğiniz ülkede sizin iltica sebebiniz olabilir.

1– Banka, finans kurumları ve şirketlerde hesabınız, ortaklığınız, üyeliğiniz vb. bulunuyorsa; Kurucu-ortak-üyelik-mudi belgesi, hesap extresi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktılarını,
2- Yardım kuruluşları, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlara üyeliğiniz vb. bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik-bağışçı belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
3- Okullar, dershaneler, kurslar, üniversiteler, yurtlar, etüd merkezleri, hastaneler gibi kurumlarda çalıştı iseniz mezun olduğunuz üniversitenin diploması (ayrıca transkript) Kurucu-ortak-çalışan belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, banka ekstresi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların etkinlik ve faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
4- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet sitelerine aboneliğiniz/üyeliğiniz ve iltisakınız bulunuyorsa Kurucu-ortak-üyelik belgesi, aidat ya da yardım ödemesi, ödeme dekont belgesi, abone belgesi, sertifika, isme gelmiş postalar ve e-posta çıktıları, bunların faaliyetlerine katıldığınız fotoğraf ve haber çıktılarını,
5- Herhangi bir sivil toplum örgütü, grup ya da cemaat ile irtibat, iltisak, mensubiyetiniz bulunuyorsa üyelik belgesi, yardım ve destek verdiyseniz aidat makbuzu ve benzeri belge, ya da bu kurumların faaliyetlerine katıldığınıza dair katılımcı belgesi, fotoğraf ve benzeri belgelerini,
6- Sosyal medya (twitter, facebook) içerikleriniz veya bu gibi platformlara üyelik ve içerik paylaşımlarınız varsa, bunları takip ediyor ya da ediliyorsanız ve bunları takip ettiğinizden dolayı sizlere yönelik tehdit, hakaret, ihbar, ötekileştirme, aşağılama gibi isnat ve ithamlar mevcutsa bunların ekran görüntüsü/çıktısını,
7-Devletin resmi gazete ve yayın organlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre (AİHS) suç olarak tanımlanmayan konulardan dolayı suçlu olarak ilan ediliyorsanız (KHK Düzenlemeleri), adınızın geçtiği resmi gazete ve yayın organları çıktısı, iddianame, fezleke, tutanak, ülkenizde mağduriyetinize ilişkin açmış olduğunuz dava metni nüshaları ve dosya numaraları, çevrenizde birlikte çalıştığınız ve mağdur edilmiş (gözaltı, hapis, işkence, hayati durum) kişilerin emsal teşkil etmesi noktasında medya/haber içerikleri, ihbar mektupları ve maillerinin çıktılarını,
8-Devlet ve medya organları tarafından sesli görsel basılı yayınlar ile isminiz geçerek ihbar ve tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor ve tehdit vb mesajları alıyorsanız, bunların kayıtları ve çıktılarını temin ederek sunmanız gerekmektedir.

Avukatınız varsa durumunuza ilişkin yazacağı referans yazısı veya temin etmeniz halinde süreçten dolayı avukatınızın aleyhine gelişen adli durumu belirtir yazı nüshası, esiniz ve çocuklarınız ile ilgili mağdur olduğuna dair bir belge (örneğin çocuğunuzun okulunun kapanması eşinizin işinden atılması vs.)

Yukarıdaki bilgi ve belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hak ihlallerinden dolayı ve sosyal bir gruba bağlı olduğundan dolayı başınıza geldiği için mağduriyetinizi anlatırken kullandığınız beyanlar ilticanız da önemli etki yapmaktadır. Örneğin: KHK ile işten atıldım, işsiz kaldım, başka yerde işe giremedim gibi gerekçeler sunarsanız ilticanız kabul olmayabilir. Çünkü hiçbir ülke kimsenin geçimini temin etmek, iş vermek ve bakmak zorunluluğunda değildir bu nedenle hukuki sebeplere bağlı kalmanızda fayda vardır. Örneğin; ‘önce açığa aldılar sonra iş yerinde ötekileştirdiler; birdenbire mesai arkadaşlarım tarafımdan hakaret, küfür ve tehditlerle karşılaştım; tenzili rütbe yaptılar; başka yere sürdüler daha sonra işten atarak insan içine çıkamaz hale getirdiler; işten çıkardıktan sonra gerekçesiz tutuklamalar başlaması, can korkusu, işkence korkusu nedeniyle saklandım zaman içinde uygun şartlar bulduğumda ülkemi terk etmek zorunda kaldım.’ gibi her bir belgeyi buna benzer şekilde anlatmanız ilticanız kabul edilmesine katkısı olacaktır.

Mülakatınız ortalama 4 saat sürmektedir, mülakatınız bittikten sonra tercüman size verdiğiniz ifadeleri tekrar geri okuyacaktır. Söylediğiniz bilgilerin doğru olduğunu teyid ettiğiniz takdirde vermiş olduğunuz ifadenin bir nüshasını imza karşılığı vereceklerdir.

Önemli Uyarı!

Şayet yanlış tercümeden şüphelendi iseniz tutanağı o gün imzalama mecburiyetiniz bulunmamaktadır; raportöre sakin şekilde ifadeleri tekrar gözden geçirmek, incelemek istediğinizi söylediğinizde size bir iki gün süre verilebilir.

Mülakattan sonra sonuçlar 10 gün ile 90 gün arasında açıklanabilmektedir fakat evrak eksikliği ya da raportörün daha detaylı bilgi edinme istemesi halinde sonuçlar 6-7 aya sarkabilmektedir bu gibi durumlarda iltica dairesine ayda bir dilekçe vererek aktüel durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başlıca İlticanın reddine neden olan sebepler:

-Tutarsızlık;

-Yalan bayan;

-Belgede tahrif;

-Beden dili (aşırı rahatlık ya da tiyatro yapma);

-Dağınık sunum yapma kafa karışıklığına neden olma, raportörün olaylar arasında bağlantı kuramaması;

-Doyurucu ve hukuki olmayan gerekçeler, genel ifadeler; (kendiniz dışında herşeyi anlatmanız ama kendi mağduriyetlerinizden bahsetmemeniz)

-Raportörün tutum ve davranışı (raportörler olaya realist, hukuki bakmaktadır; yaşanan olayların bizzat sizinle alakasına ve bizzat size etkisine bakmaktadır, ülkede yaşanan genel durumla ilgilenmemektedir.)

-Tercüman hataları (Çok nadir de olsa bazı tercümanların yanlı ve taraflı tercüme yapmaları, demediklerinizi demiş gibi tercüme etmesi; veya farklı bir ülkeden olmaları nedeniyle Türkçe’ye tam hakim olmamaları) Tercümanı red etme hakkınız bulunmaktadır; zor da olsa bunu raportöre söyleyin. Açıklayacağınız olaylardaki ülkenize özel terminolojilerin tercümelerini yanınızda bulundurun. Örnek: Kayyım=Treuhänder vb.

 

İltica Statüsü Karar Türleri

1. Asyl / Sığınma hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi sebeplerle oluyorsa o kişiye Asyl / Sığınma statüsü verilir.
2. Flüchtlingsschutz / iltica hakkı; tehdit ve zulüm uygulamaları siyasi saiklerden değil kişinin dini tercihi, ideolojik aidiyeti, ırkı, cinsel tercihi ya da herhangi bir sosyal gruba aidiyetinden kaynaklanıyorsa o kişi için Flüchtling Schutz / ilticacı statüsü verilir.
3. Subsidiäre Schutz / Yardımcı Koruma; başvuru yapan kişinin hem Sığınmacı/Asyl hem İlticacı/Flüchtling koşullarını sağlamaması ve fakat ülkesinin güvenli ülke statüsünde olmaması durumunda verilir.
4. Abschiebungsverbot / Deport Yasağı; eğer yukarıdaki üç tür kabul şartları bulunamamışsa ve beraberinde ülkesine gönderilmesi sağlık, özgürlüğünün kısıtlanması vb. sebeplerden ötürü AIHM sözleşmesine aykırılık durumu oluşturursa verilen karar türüdür. Kendi ülkesine dönmesiyle durumu ağırlaşacak bir hastalığı olması, hastalığının kendi ülkesinde tedavi edilemeyecek koşullarda olması. Bu karar turunu Mahkeme alır, deport yasağı verilen kişi deport edilemez

Almanya’da Sosyal Yardımlar

1-işsizlik Parası

Yalnız yaşayan biriyseniz 359 Euro,
Reşit veya eşi olmayan biriyseniz 323 Euro,
15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış biriyseniz 287 Euro,
6 – 13 yaş aralığında çocuklar için 251 Euro,
0 – 5 yaş aralığı çocuklar için de 215 Euro işsizlik maaşı alabilirsiniz.

2- Kira Yardımı

İşsiz Kalınması durumunda ailenin kaldığı evin kira, ısınma, su vb. giderlerinin tamamı ödenir.
Aile’den birisi çalışıyor ise fakat maaşı yeteri kadar yüksek değilse devlet tarafından hem kira için hem çocuk bakımı için maaşa ek takviye yapılır.

3-Evebeyn Parası / Elterngeld

Yeni doğan çocuğunuzun doğumundan sonra maddi destek amacıyla ödenen bir paradır. Miktarı son aldığınız maaşa göre verilir ve yaklaşık 350-400 Euro’dur, en fazla 14 ay faydalanabilirsiniz. Aldığınız diğer sosyal yardımlar size ödenen ana-baba parasından kesilir. Lütfen bunu dikkate alın.

4-Çocuk Parası / Kindergeld

Çocuklara daha iyi bakım için Devlet tarafından herkese verilen aylık devlet yardı mıdır.
Birinci çocuk için; 194,00 EUR
İkinci çocuk için; 194,00 EUR
üçüncü çocuk için; 200,00 EUR
Sonraki her çocuk için; 225,00 EUR

Yorum yaz