İsviçre Engelli Mültecilere Sosyal Yardımları Her Koşulda Vermiyor mu?

Not: Bu yazı, İsviçre’de engelli bir mültecinin sosyal yardımlar için yaptığı başvuruya cevap niteliğindeki dokümanlardan uyarlanarak hazırlanmıştır.

Tıbbi önlemler ve yardımlarla ilgili olarak kararla ilgili aynı fikirde olunmaması durumunda 30 gün içinde itiraz hakkı sunulmuştur. Ön karara yazılı veya sözlü itiraz edebilirsiniz. İtirazda sözlü bir duruşma söz konusu değildir. Etkilenen kişinin gerekçelerini yazılı ve imzalı olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilebilir olup olmadığı kontrol edilecektir.

Önemli nedenlerle ilgili belgeleri gönderemeyenler, sürenin uzatılması için başvuru yapabilir. Unutmayınız ki başvurunuzu gerekçesi ve bir uyarı/düzeltme ile birlikte sunmalısınız.

Karar: Yardım talebiniz reddedildi.

Yasa gereği: Hukuk biriminin açıklaması şu şekilde:

İsviçre’de ikamet eden ve mutat/normal/alışılagelen olarak reşit olmayan çocuklar, İsviçre vatandaşlarının sahip olduğu koşullara/imkanlara sahip mültecilerdir. Engelli kişiler, engellilik durumunun başlangıcından hemen önce en az bir yıl İsviçre’de ikamet etmişlerse (IV entegrasyon önlemlerine) hak kazanırlar. İsviçre’de engelli olarak doğmuşlarsa veya doğumdan itibaren kesintisiz olarak İsviçre’de ikamet etmişlerse malum imkanlara hak kazanırlar. (Madde 2, Fıkra 2 FlüB)

İsviçre’de ikamet eden ve mutat meskeni olan çocuklara İsviçre’de engelli doğan çocuklarla aynı muamele yapılır. İsviçre dışında doğan ve annesi doğum yapmadan önce en fazla iki ay kalanlara da aynı muamele yapılır. (Madde 2, Fıkra 3 FlüB)

Editör Yorumu: Sevgili Okurlar, sizin veya aile üyelerinizden birinin öteden beri bir engeli varsa İsviçre yasalarına göre engellilere özel sosyal yardımlardan faydalanamıyorsunuz. Ancak İsviçre’de engelli olarak doğan çocuklar, herhangi bir İsviçre vatandaşı gibi imkanlardan yararlanabilmektedir. Doğuma iki ay kala bir mülteci İsviçre’ye gelmişse engelli doğacak çocuk yine eşit haklardan yararlanır.

Yorum yaz