Başvurucunun Sadece Çocuklarıyla Alakalı Dublin Uygulaması Nasıl Olur?

Başvurucunun sadece çocuklarıyla alakalı Dublin uygulaması nasıl olur?

18 yaş altı küçük çocuklarla ilgili konular hassas konular olduğu için bu konularda mutlaka bir avukat, hukukçu ya da çocuklarla ilgili dairelerden profesyonel destek almanız gerekmektedir. Yürürlükteki Dublin III Antlaşması’nda çocuklarla ilgili maddeler 2. bölüm 6 ve 8; 3. bölüm 16. maddede zikredilmiştir. Dublin III Türkçe Tam Metni indirmek için tıklayınız.
a. Anne ve babaların yurt dışına çıkmasını engelleyen hukuki süreçler olabilir. Bundan dolayı da çocuklarını koruma amaçlı ve geleceklerini kurtarma maksadıyla akraba ya da güvendiği tanıdığı arkadaşlarının yanına göndermek ve iltica ettirmek isteyebiliyorlar. Böyle bir durumda ve her halükarda anne ve baba, emanet edeceği kişi veya kişilere mutlaka çocuklar için muvafakatname  (muvafakatname hakkında bilgi almak için tıklayınız) ve vekaletname vermeleri gerekiyor. Şayet muvafakatname verilmemişse ya da verme imkanı bulunmamış ise ve herhangi bir şekilde 18 yaşından küçük çocuklar yurt dışına iltica etmişler ise öncelikli olarak ilgili daireler çocukların kan bağı olan 1. derecede aile yakınlarına ulaşarak çocuklara bakıp bakmayacakları hakkında yazışma ve görüşme yapılacaktır. Şayet 1. derece akrabalar (anne, baba, kardeş, hala, teyze, amca, dayı, anneanne, babaanne, dede, büyükbaba gibi) çocukları kabul ederse bu durumda çocuklar aile yakınlarına devlet tarafından teslim edilecektir. Ancak bakım, sağlık, konaklama, eğitim giderleri devlet tarafından karşılanacaktır.
Şayet yurt dışında 1. derece aile yakınları yoksa bu takdirde devlet, çocuk bakım ya da gençlik bakım merkezlerinde çocukların aileleri ya da yakınları çocukların yanına gelene kadar himaye etmektedir veya bu konuda çocuğunuzun başvuru yaptığı iltica merkezine yakın, tanıdığınız, güvendiğiniz bir yakınınız varsa “koruyucu aile” olarak onları talep edebilirsiniz. Avrupa ülkelerinde (Hollanda hariç) bütün ülkeler 18 yaşına kadar çocukları aile birleşimine müsaade etmekte, Hollanda ise 25 yaşına kadar aile birleşimine müsaade etmektedir. Şayet çocuklar ilticadan kabul alırlarsa anne-baba ve kardeşlerini ailenin bakımına muhtaç olduğundan ve olağanüstü şartlardan dolayı getirme hakları bulunmaktadır. Hollanda’da özellikle 25 yaşına kadar olan genç ve çocuklarda anne-baba ya da kardeşlerinin dosyasından dolayı iltica etme hakları bulunmakta, emsal mahkeme kararından dolayı da kabul alabilmektedirler. Özellikle Yunanistan, çocuk ilticaları noktasında ciddi derecede bunalmış ve yorulmuş bir ülkedir. AIDA verilerine göre Yunanistan’da yaklaşık 2.400 çocuk, çocuk kamplarında bulunmakta, anne-baba ya da kardeşleri ise diğer Schengen ülkelerinde veya diğer ülkelerde bulunmaktadır. Ancak Yunanistan, aylık bazda en fazla 100 çocuğun aile birleşimine işlem yapabilmektedir. Yunanistan’da bekleyen çocuk sayısı ve ağır işleyen bürokrasiyi dikkate aldığınızda her ne kadar kanunda “çocuğun esenliği ve ruh sağlığı” dese de sinir bozucu aile birleşimi olayı yukarıda anlattığımız (ayda 100 aile birleşimi, birleşim ortalama 2 yılda gerçekleşiyor) gibidir.
b. Çocuklar, hangi vize türüne sahip olurlarsa olsunlar (Hollanda dahil), hangi ülkenin vizesine sahip olurlarsa olsunlar, şayet ana-baba ve kardeşleri herhangi bir (yurt dışı) ülkede bulunmuyorsa ya da bulunsa bile 18 yaşından küçük çocuk, aile birleşimi talep etmiyorsa çocukluğun esenliği ve ruh sağlığı açısından hangi ülkeye gidip iltica etmek istiyorsa ilticası o ülkede değerlendirilecektir ve Dublin prosedürü uygulanmayacaktır. Daha sonra (kabul aldıktan sonra) çocuk, aile birleşimi yapabilir.
c. Aman çocuklarınızı kaçakçılara yem etmeyiniz! Tüm bunlara rağmen çocuklarınız, kural dışı yollarla herhangi bir ülkeye iltica etmek istediğinde 18 yaşından küçük olduklarından dolayı yukarıda bahsettiğimiz kurallar geçerli olacaktır ve iltica işlemleri hangi ülkeye iltica etmek istiyorsa o ülkede devam edecektir. Her halükarda 18 yaşından küçük çocuklar, kabul aldıı takdirde aile birleşimi ile ya da aile üyeleri farklı Schengen ülkesinde ise Dublin Sözleşmesi’ne göre dosya birleşimi ile 18 yaşından küçük çocuğun bulunduğu ülkeye aile bireyleri getirilebilir. Bu konuda mutlaka bir hukukçu desteği alınız.

Yorum yaz