İltica Başvurusu Başlıca Bazı Ret Gerekçeleri Nelerdir?

Aşağıdaki gerekçeler iltica başvurusunun reddine sebep olabilir.

• Hukuksal geçerliliğin bulunmaması: ‘‘Güvenli üçüncü ülke kapsamına giren bir ülke üzerinden geçiş yaparak Almanya’ya giriş yaptınız ve dolayısıyla iltica başvurusunu da o ülkede yapmanız gerekirdi‘‘ Dublin vb. gerekçesiyle.

• Temelsiz olduğu açık olan iltica başvurusu örneğin: AB ülkelerinde oturum ya da vatandaşlığı olmasına rağmen başka bir AB ülkesine iltica başvurusu yapmak vb.

• Güvenlikli ülke kapsamına giren bir ülkeden geliyor olmanız; Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan vb. ülke vatandaşlarının başvuruları.

İltica talebi gerekçeleriniz de, ifadenizde çelişkiler varsa ve sahte deliller sunmuşsanız.

• Kimliğinize veya uyruğunuza ilişkin hiçbir bilgi vermiyorsanız veya yanlış bilgi veriyorsanız.

İltica başvurusu yaptıktan sonra, sahte bir isimle aynı anda başka bir iltica başvurusu yapmışsanız.

İltica başvurunuzu, Almanya’da oturumunuz bitiyor diye yapmışsanız; iltica başvurusunu daha önce yapmanız mümkünken kasıtlı olarak yapmamışsanız.

Almanya’ya girişiniz kaçak yollardan gerçekleşmişse ve siz, bunun hemen ardından iltica başvurusunu yapmamışsanız.
 İstisnai Durum: İltica dilekçesinin geç verilme nedenlerini önemli gerekçelerle açıklayabilmek istisna oluşturur.

• İştirak etme/katkı yükümlülüğünü (kişinin kendisiyle ilgili tüm konularda yetkili makamlara yardımcı olma mükellefiyeti) yerine getirmemişseniz. Bu yükümlülükler şöyle sıralanabilir; çağrıldığınızda bazı makamlarda/kurumlarda hazır bulunmamışsanız; pasaportunuzu/kimliğinizi veya gerekli evraklarınızı yetkili makamlara sunmamışsanız veya teslim etmemişseniz.
 İstisnai Durum: Bu ihmalkarlığı/gecikmeyi önemli gerekçelerle açıklayabilmek istisna oluşturur.

• İfade esnasında, şayet ikamet yeriniz veya hangi yoldan/yollardan (güzergâh) giriş yaptığınız veya başka ülkede/ülkelerde bulunup bulunmadığınız veya başka bir ülkede/ülkelerde iltica davanızın olup olmadığınız konusunda bilgi vermediyseniz.
 İstisnai Durum Bu bilgileri gizlemek için önemli gerekçelerinizin olması istisna oluşturur.

• Almanya’da işlemiş olduğunuz bir suçtan dolayı kesin sınır dışı almışsanız veya en az 3 yıllık hapis cezası almışsınız veya Almanya’da ya da başka bir ülkede kamu huzurunu bozmaya yönelik bir suç işlemişseniz veya nerede olursa olsun, insanlık suçu işlemişseniz.

• Reşit değilseniz (18 yaşından küçükseniz) ve ebeveyninizin/ebeveynlerden birinin iltica başvurusu iptali mümkün olmayan kesinlikte (unanfechtbar) reddedilmişse.

• Gerekçesiz Başvuru: Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), iltica başvurunuzu şayet, hukuksal geçerliliğin bulunmaması (unbeachtlich) ve temelsiz olduğu açık olan iltica gerekçesi (offensichtlich unbegründet) maddelerine dayandırarak reddedememişse, iltica etme nedeninizi yeterince inandırıcı gerekçelendirmediğinizi (yeterli detay olmadığı) veya iltica nedeninizin hukuki açıdan yeterli olmadığı hükmüne vararak, iltica hakkınızın doğmadığına karar vermişse.

Yorum yaz