Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Piramit Kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bugüne kadar verdiği kararlarla üyelik kavramını ve verilecek cezaların ayrıntılarını belirledi. Türkiye genelinde 15 Temmuz 2016’dan itibaren açılan tüm davaların temyiz incelemesinin yapıldığı daire, Daire Başkanı Eyüp Yeşil başkanlığında, tırnak içinde “FETÖ” üyeliği iddiasıyla suçlananların yargılamalarında sıradan haline gelen uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Terör örgütü ithamıyla suçlanan cemaatin dikey yapılanma şeklinde 7 katlı bir piramide benzetilen bir yapıya sahip olduğunu iddia eden kararlar neticesinde bu tabakalar ve nitelikleri şu şekilde sıralandı:

 

Takvim gazetesinin haberine göre bu yedi tabakanın açıklaması (bu tabakalar olduğu gibi alıntılanmıştır) şöyle:

“BİRİNCİ KAT (Halk tabakası)

Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kimselerdir.

İKİNCİ KAT (Sadık tabaka)

Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf, kurum görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat ödeyen az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir.

ÜÇÜNCÜ KAT (İdeolojik örgütlenme tabakası)

Gayrıresmi faaliyetlerde görev alan, örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerdir.

DÖRDÜNCÜ KAT (Teftiş kontrol tabakası)

Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler, bağlılık ve itaat derecesine girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler, örgüte çocuk yaşta kazanılanlardan seçilir. Örgüte sonradan seçilenler, bu katta ve daha üst katlarda görev alamazlar.

BEŞİNCİ KAT (Organize eden tabaka)

Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt liderleri tarafından atanan ve devletteki yapıyı organize edip yürüten kişilerdir.

ALTINCI KAT (Has tabaka)

Örgüt elebaşısı tarafından bizzat atanan ve lider ile alt tabakaların irtibatını sağlayan, örgüt içi görev değişiklikleri yapıp azillere bakan kişilerdir.

YEDİNCİ KAT (Kurmay tabaka)

Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen ve 17 kişiden oluşan örgütün en üst kadrosudur.”

 

NOT: Süreçten etkilenen ve başkaca bir ülkeye iltica eden veya edecek olanların kendilerini ilk iki tabakanın üstünde, cemaat içerisinde aktif görev alan; örneğin propaganda yapan, gösterilere katılan, kurumlarda idarecilik yapan, konuşmacı olarak toplantılara, sohbetlere katılan, öğrenci ve üye toplayan, sendika ve dernek üyesi olan, yargılanan, ceza alan, hapis yatan veya hapsedilmekle ilgili somut korkuları olan biri olarak konumlandırmaları, ilticadan kabul almaları açısından önem arz etmektedir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin açıklamasına göre ilk iki tabakada yer alanlar cezalandırılmazlar. (ki uygulamada kendileriyle de çelişmektedirler. Genelde SGK dökümü, dernek, sendika, gazete, dergi üyeliği, banka hesabı, aile üyelerinin yargılanmış olması, çocukların okul veya dershaneye gitmesi, tanık ifadesi gibi hukukun işlediği bir ülkede cezai karşılığı olmayan belge ve ispatsız ifadeler; “HEPSİ BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE ÜYELİK İÇİN KANAAT OLUŞMUŞTUR.” deyip cezalandırmada yeterli görülmektedirler.)

Tecrübelerini paylaşan takipçilerimizden genel olarak anladığımız kadarıyla Avrupa ülkelerinde de ilk iki tabakadan biri olarak kendinizi konumlandırırsanız genelde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalabileceğiniz yönünde bir durum ortaya çıkmaktadır.

İltica sürecinde, esnasında ve sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için konunun uzmanı bir avukata veya uzman bir danışmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Yorum yaz