Vize Davetiyesi Sorumluluğu ve İltica

Vize Davetiyesi (Verpflichtungserklärung) Sorumluluğu ve İltica

Bir aile yakını yada eş, dost, arkadaş (Almanya’da oturumu olup davetiye gönderme hakkı olan) tarafından Almanya vizesi başvurusunda kullanılmak üzere düzenlenen geçim masrafı taahhüdü içeren belgedir.

Almanya`ya davet etmek ve geldiğinde masraflarını karşılayacağına kefil olmak demektir.

Masraflardan kastedilen Almanya İkamet Kanunu Madde 68. deki “konut temini, hastalık ve bakıma muhtaçlık halinde sağlanan yardımlar dahil yabancının geçimi için yapılan tüm harcamalar”dır.

Makalemizde bahsi geçen davetiyeler (Verpflichtungserklärung) masrafların karşılanacağının taahhüt edildiği türden davetiyelerdir ve Almanya İkamet Kanunu Madde 68. de Geçim Masrafları Taahhüdü’nü içerir.

Bu taahhütlü davetiyeler dışında şirketler tarafından vize almayı kolaylaştırma adına düzenlenen görüşme mektupları, randevu davetiyeleri, fuar davetiyeleri 68. madde kapsamında geçim masrafı taahhüdü içermez.

 

Taahhüt içeren davetiye (Verpflichtungserklärung) ile vize alıp Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan kişinin Geçim Masrafları İkamet Kanunu Madde 68’e göre davetiye veren kişiye ait olacaktır. Garantör “kamu tarafından yapılan tüm harcamaları, bu harcamalar yabancının yasal bir talep hakkına dayanmış olsa dahi, geri ödemek zorundadır.” Entegrasyon Yasası taahhüt sürelerini maksimum beş yılla sınırlandırmıştır.

 

Oturum Kararı Sonrası Garantörün Sorumluluğu Ortadan Kalkar mı?

İltica kabulü ile birlikte garantörün verdiği taahhüdün son bulup bulmayacağı 26.02.2017 tarihli Federal İdare Mahkemesi kararına kadar tartışma konusuydu. Bazı yerel mahkemeler oturum kararıyla birlikte geçim masraflarının garantörden belediyeye geçeceği yönünde kararlar verse de bazı yerel mahkemeler, garantörün sorumluluğunun 5 yıl dolana kadar devam edeceği yönünde kararlar vermiştir.

Almanya Federal İdare Mahkemesinin (BVerwG, 26.1.2017, BVerwG 1 C 10.16, www.Bverwg.de) kararı ile yerel mahkemeler arasındaki çelişki giderilmiştir. Federal Mahkeme iltica kabulünden sonra da garantörün taahhüdünün 5 yıl dolana kadar devam edeceğine karar vermiştir.

 

Peki Davetiyeyle gelip İltica Etmeyi Düşünen Kişiler Ne yapabilir?

1. Sosyal Yardım haklarından vazgeçerek kendi imkânlarıyla yaşayabileceğini taahhüt ederek iltica başvurusunda bulunabilir.

2. Davet eden kişinin ekonomik sorumluluğu altında kalacağını beyan ederek garantörün sağlayacağı imkanlarla o adreste kalarak iltica başvurusunda bulunabilir.

3. Bu taahhütleri ödemeyi garantör ve başvurucu kabul eder, iltica başvurusu sonrasında kamu tarafından yapılan tüm harcamaların yükümlülüğü üstlenilir.

Bu harcamaların tümü 20-30 yıl gibi uzun sürelere taksitlendirilerek ödeme (aylık 20 ila 100 euro gibi) yapılır.

4. Vize süresi bitiminden 6 ay geçtikten sonra başka bir Avrupa ülkesinde iltica başvurusu yapıldığında hem Dublin hem de garantör sorumluluğu düşmüş olur.

5. Garantörün sorumluluğu sadece hakkında davetiye verilen kişiyi kapsadığı için diğer aile üyelerini kapsamaz. Dolayısıyla oturum geldikten sonra aile birleşimi ile ailenizi getirdiğinizde diğer aile bireylerinin sosyal yardım almasında bir sorun yaşanmaz.

6. İltica başvurusundan sonra 3 ila 6 ay arasında size çalışma izni çıkacaktır. Çalışmaya başlarsanız garantörün sorumluluğu ortadan kalkar.

 

İlgili Kanun Maddesi:

Almanya İkamet Kanunu Madde 68.

Geçim Masrafları Taahhüdü

(1) Yabancılar dairesi veya bir dış temsilciliğe karşı bir yabancının geçim masraflarını karşılamayı taahhüt eden kişi, konut temini, hastalık ve bakıma muhtaçlık halinde sağlanan yardımlar da dahil olmak üzere yabancının geçimi için kamu tarafından yapılan tüm harcamaları, bu harcamalar yabancının yasal bir talep hakkına dayanmış olsa dahi, geri ödemek zorundadır. Prim ödemesine istinat eden harcamalar iade edilmez.

 

İlgili Linkler: 

https://fluechtlingspaten-syrien.de/endet-die-verpflichtungserklaerung-mit-der-asylanerkennung/

 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverwg-urteil-1-c-10-16-fluechtlinge-verpflichtungserklaerung-aufenthaltstitel/

 

Dublin sözleşmesi Türkçe ve İngilizce tam metin için tıklayınız.

https://drive.google.com/drive/folders/1vTea6M-MeFKy0xWQ9mHqaEp0v1G5gs_Y

Yorum yaz