Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri

EA veya İsviçre vatandaşlarının aile fertleri olan üçüncü ülke vatandaşları
AB hukuku kapsamında, hangi ulustan olursa olsun, AEA veya İsviçre vatandaşlarının
aile fertleri ile serbest dolaşım hakkından faydalanan AB vatandaşlarının aile fertleri,
belirli koşullar altında, AEA, İsviçre ve AB vatandaşına eşlik etmek veya katılmak amacıyla AB üye ülkesinin topraklarına giriş yapma ve ikamet etme hakkına sahiptir.

Bu hak yalnızca kamu politikası, kamu güvenliği veya kamu sağlığı nedenleriyle reddedilebilir.

Bu hak aynı zamanda, statülerin kanıtı olarak ikamet belgeleri alma hakkı vermektedir. Serbest Dolaşım Yönetmeliği (2004/38/EC)’nın 10 (1). maddesi uyarınca, üçüncü ülke vatandaşı aile fertlerinin ikamet kartları, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde verilmeli ve derhal ikamet kartı için başvuru yapıldığını teyit eden bir sertifika sağlanmalıdır.

AİHS kapsamında, AB hukuku uyarınca zorunlu olan bu ikamet izninin üçüncü ülke vatandaşına verilmemesi, AİHS’nin 8. maddesi kapsamında sorun yaratabilir.
Örnek: Aristimuño Mendizabal / Fransa davasında,85 AİHM, Fransız yetkililerin başvuru sahibine ikamet izni vermek için 14 yılı aşkın bir süre beklemiş olmalarının, kişinin AİHS’nin 8. maddesi kapsamındaki haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir. AİHM, başvuru sahibinin hem AB hem Fransız hukuku gereğince bu izne hak kazanmış olduğunu belirtmiştir.

Yorum yaz